Polské úzkorozchodné tratě - 3. díl

17.11.2020 8:00 Mgr. Jiří Mazal

Polské úzkorozchodné tratě - 3. díl

Ve třetím krátkém díle se podíváme na tratě, ve výčtu doposud neuvedené, které z nějakého důvodu (mně neznámého) Urząd Transportu Kolejowego (Úřad železniční dopravy) do svého seznamu 23 tratí nezahrnul. Opět uvádíme pouze ty dráhy, u kterých doprava probíhá (či je výrazný předpoklad, že probíhat bude), nikoliv dráhy zrušené a zlikvidované.

Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa

Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa

Pleszewska Kolej Wąskotorowa

Tramwaj konny w Mrozach

Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa

Svatokřížská místní železnice (též se užívá název Jędrzejowska Kolej Dojazdowa) se nachází ve Svatokřížském vojvodství, 40 km jihozápadně od města Kielce. Výchozí stanice Jędrzejow leží na trati Krakow – Kielce – Radom. Úzkokolejku také míjí Hutnická širokorozchodná trať do Sławkówa v katovické aglomeraci.

Provozovatel: Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych jménem Województwa Świętokrzyskiego

Provozovaný úsek: Jędrzejów – Pińczów (30 km), v současnosti mimo provoz, jeden z dřevěných mostů těžce poškozen požárem

Rozchod: 750 mm

Nasazovaná vozidla: Px48, Lxd2

Dráha vznikla jako polní úzkokolejka vystavěná rakouskou armádou v roce 1915 o rozchodu 600 mm. Síť dále rostla a po převzetí PKP roku 1927 došlo k propojení s dalšími úzkokolejkami v oblasti, vznikla tak rozsáhlá síť o délce 340 km. V 50. letech následovalo přerozchodování na 750 mm a vrcholu v množství přepravovaného zboží a cestujících bylo dosaženo roku 1966. Postupným útlumem zanikla roku 1987 osobní doprava, roku 1993 doprava nákladní. Zůstaly pouze turistické vlaky v letní sezóně do Pińczowa, ukončené PKP roku 2001. O dva roky později proběhlo převzetí místní samosprávou a zavedení turistických vlaků.


Jędrzejów Wąskotorowy, s lokomotivou Lxd2-333, K. Dobrzański, 14.10.2017 CC BY-SA 3.0

Jelikož původní provozovatel Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa "Ciuchcia Expres Ponidzie"sp. z o.o. fungoval na dobrovolnickém principu bez zájmu samospráv, po poškození dřevěných mostů požárem se objevily úvahy o zrušení dráhy. Roku 2019 ještě vlaky vyjely (jeden pár v neděli), 2020 už byla doprava zastavena. Nakonec převážil zájem o dráhu jako o turistickou atrakci místními samosprávami a momentálně probíhá výstavba informačního střediska v Umianowicích. Pro rok 2021 se od 1. května počítá se zavedením vlaků na dvou oddělených úsecích, Jędrzejów – Wygoda (15 km) a Pińczów – Umianowice (9 km). V plánu je i provoz drezín v úseku Umianowice – Hajdaszek.

Přes Jędrzejów jezdí přímé vlaky z Krakowa nebo s přestupem v Miechowě.

Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa

Hnězdenská úzkokolejná železnice byla původně součástí rozsáhlého systému kujawských úzkokolejek, sahajících až na předměstí Lodže. Dnes zbylé torzo vychází ze stanice Gniezno nacházející se na trati Poznań – Inowroclaw.

Provozovatel: Towarzystwo Miłośników Miasta Gniezna

Provozovaný úsek: Gniezno – Jelonek (4 km)

Rozchod: 750 mm

Nasazovaná vozidla: Lxd2, Px48

Počátek dráhy se datuje do roku 1893, kdy Witkowský okres odkoupil cukrovarskou drážku o rozchodu 900 mm a po přestavbě na 600 mm ji dále prodlužoval. Roku 1911 trať dosáhla prusko-rakouské hranice u Anastazewa. Po převzení PKP došlo roku 1957 k přebudování na rozchod 750 mm a začlenění do Kujawskiej Koleji Dojazdowej. Osobní doprava skončila roku 1986, nákladní přetrvala do ukončení provozu roku 2001. Již v 90. letech začala vozba turistických vlaků, převzatá roku 2002 místní samosprávou. Nákladní doprava probíhala nadále, ale údajně vzhledem ke stížnostem jednoho z obyvatel, kterého rušily projíždějící nákladní vlaky, došlo nakonec k jejímu zastavení.


Zvláštní vlak Gniezno – Powidz u Ługi s Lxd2-369; Lichen99, 2.5.2013 CC BY-SA 3.0

Roku 2019 po čtyřleté odmlce znovu vyjely turistické vlaky, ale jen do stanice Jelonek (v zářijové neděle). Roku 2020 probíhal provoz minimálně v srpnu. Vzhledem k vysokým finančním nárokům na opravu tratě je prodloužení vlaků dále směr Anastazewo (38 km) nepravděpodobné.

Pleszewska Kolej Wąskotorowa

Velmi specifická úzkokolejka se nachází v Pleszewu ve Velkopolském vojvodství, jihovýchodně od Poznaně na trati Poznań Główny – Kluczbork. Jedná se v celé délce o splítku normálního a úzkého rozchodu.

Provozovatel: Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych

Provozovaný úsek: Pleszew – Pleszew Miasto (3 km)

Rozchod: 1435/750 mm

Nasazovaná vozidla: Lyd1, MBxd2 (?)

První úsek z Pleszewa (původně Kowalewa) do Dobrzycy byl postaven roku 1900, postupně došlo k prodloužení do Krotoszynu. Proto se lze setkat též s původním názvem Krotoszyńska Kolej Dojazdowa. Úsek Pleszew – Pleszew Miasto vnikl nejprve jako normálněrozchodný, až posléze byla doplněna úzká kolej, roku 1944 prodloužená do Broniszewic. Maximální délka činila 50 km. Roku 1986 zbyl ze sítě již jen dnešní tříkilometrový úsek, po kterém jezdily úzkorozchodné osobní vlaky v režii PKP do roku 2001. Sloužily k návozu cestujících z Pleszewa k normálněrozchodnému nádraží.


Pleszew Miasto, normálněrozchodná lokomotiva LDH-45 a úzkorozchodný motorový vůz MBxd2, 2.5.2016 © http://kolejowa.turystyka.pl/turystyka-kolejowa/kolej-waskotorowa/pleszewska-kolej-lokalna

Od roku 2006 převzala provoz společnost SKPL s využitím motorového vozu MBxd2. V dalších letech provoz nebyl zajištěn kontinuálně, ale vzhledem ke špatnému stavu motorového vozu v různých obdobích (září 2006 - březen 2007, květen – červenec 2008, únor 2010 – prosinec 2011). Do roku 2017 probíhal provoz na úzkém rozchodu, poté pořídila společnost SKPL motorový vůz řady 810 z České republiky. V současnosti tak jezdí vlaky pouze na normálním rozchodu od pondělí do pátku a v neděli, úzkorozchodné vlaky jezdily v roce 2020 o letních nedělích, viz facebook Domu Kultury w Pleszewie.

Do Pleszewa se lze dostat vlaky z Poznaně nebo Kluczborku.

Tramwaj konny w Mrozach

Příkladem znovuobnovení původní dráhy je Koňská tramvaj v obci Mrozy, ležící 58 km východně od Warszawy na trati do Siedlc.

Provozovatel: Milord9 Sp. z o. o.

Provozovaný úsek: Mrozy Stadion - Rudka Szpital (1,75 km)

Rozchod: 900 mm

Nasazovaná vozidla: replika původního vozu (originál v muzeu v Sochaczewu), tažený koněm


Mrozy, počátek dráhy; Aotearoa, 1.5.2013 CC BY 3.0

Při výstavbě sanatoria plicních chorob v obci Rudka byla roku 1902 položena koňka od nejbližší normálněrozchodné stanice v Mrozy pro přepravu materiálu o délce 2,5 km. Po postavení sanatoria roku 1908 se přešlo na osobní dopravu zejména pacientů a zaměstnanců sanatoria, která trvala až do roku 1967, kdy zemřel poslední vozka. Trať byla následně rozebrána. V roce 2007 vznikl nápad dráhu obnovit a k realizaci došlo roku 2011. Dráha je o něco kratší než původní, neboť končí před sanatoriem.

Jízdní řád v roce 2020 nabízel spoje od 1. května do 6. září každou neděli v 14-18 h, jízdenku se doporučuje koupit online předem. Sezona 2021 má začít 2. května.

Do stanice Mrozy jezdí početné příměstské vlaky z Warszawy.

Úvodní snímek: Turistický vlak u zastávky Nidy; K. Dobrzański, 14.10.2017 CC BY-SA 3.0

Súvisiace odkazy