Nové publikácie o rušňoch ČSD na slovenskom trhu

24.6.2020 8:00 Ing. Marek Širanec

Nové publikácie o rušňoch ČSD na slovenskom trhu

Tri nové knižky o lokomotívach radu E 479.1 (131), T 478.3 (753) a ES 499.1 (363) z produkcie českého dopravného nakladateľstva Krokodýl bývalého sprievodcu, vlakvedúceho a strojvodcu Martina Žabku je možné po novom objednať aj priamo na slovenskom trhu. ● Najnovšou, v poradí už štvrtou publikáciou z edície Československá železniční vozidla tohto vydavateľa a autora je knižka o dvojdielnych elektrických rušňoch radu E 479.1 pre nákladnú dopravu, prezývaných dvojička.

Štyridsať rokov histórie päťdesiatich dvojdielnych lokomotív je obsahom publikácie, ktorá na 416 stranách a približne 480 fotografiách približuje vznik, dodávky, prevádzku, rekonštrukcie, technický popis a mnohé iné zaujímavosti tejto unikátnej lokomotívnej rady. Dvojičky si aj po štyridsiatich rokoch náročnej prevádzky stále pevne držia miesto v čele ťažkých nákladných vlakov na všetkých tratiach Slovenska elektrizovaných jednosmernou trakčnou sústavou.
V edícii Československá železniční vozidla dopravného nakladateľstva Krokodýl vychádza aj nová publikácia s poradovým číslom 3 o motorových lokomotívach radu T 478.3, prezývaných okuliarnik či brejlovec. V rokoch 1968 až 1977 bolo týchto strojov vyrobených cez 400 kusov a získali si obdiv mnohých rušňovodičov, či fanúšikov železníc. Predložená publikácia obsahuje na 496 stranách takmer 600 fotografií, ktoré mapujú históriu týchto lokomotív od ich vzniku po súčasnosť. Cieľom tejto publikácie je poodhaliť ďalšie nové fakty, o ktorých sa doposiaľ nepísalo a doplniť ich autentickými dokumentmi a taktiež fotografiami, ktoré z veľkej väčšiny neboli doposiaľ publikované.

Treťou publikáciou, s poradovým číslom 2, ktorú je po novom taktiež možné objednať na Slovensku, je kniha o dvojsystémových elektrických lokomotívach radu ES 499.1, prezývaných eso. Táto publikácia približuje na 208 stranách nielen technický popis, ale aj vývoj elektrických lokomotív Škoda typu 69E, ktoré boli v čase vzniku na špičkovej svetovej úrovni. Predložená publikácia obsahuje množstvo fotografií mapujúcich výrobu, skúšky, dodávky, prevádzku, modernizácie a súčasný stav týchto lokomotív.Všetky uvedené publikácie z edície Československá železniční vozidla je možné vďaka spolupráci s dopravným nakladateľstvom Krokodýl objednať už aj na Slovensku, na e-mailovej adrese nakladatelstvo-krokodyl@centrum.sk za slovenské ceny a slovenské poštovné (E 479.1 = 30 €, T 478.3 = 45 € a ES 499.1 = 18 €). Pre prípadné ďalšie informácie píšte na tú istú adresu.

Úvodná snímka: Publikácie z edície „Československá železniční vozidla“

Upravil PhDr. Zbyněk Zlinský