Proměny železniční stanice Uničov

15.4.2020 8:00 Mgr. Jiří Mazal

Proměny železniční stanice Uničov

Na trati číslo 290 Olomouc – Šumperk leží téměř v její polovině jedenáctitisícové město Uničov. V souvislosti se stavbou „Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc“ prochází uničovská stanice radikální proměnou a nezůstává tu takřka kámen na kameni. Prostřednictvím fotografií se podívejme jak do minulosti, tak do žhavé současnosti zdejšího nádraží.

Do Uničova přijel první vlak 15. října 1873, tehdy v režii Moravské pohraniční dráhy stavějící svou trať ze Šternberka (kde navázala na Moravsko-slezskou severní dráhu z Brna) do pohraniční Dolní Lipky. Z dávnější minulosti stojí za to zmínit snahy o postavení dráhy do nedaleké Červenky, čímž by Uničov získal rychlé spojení ke hlavní trati Olomouc – Zábřeh na Moravě - Praha. Dnes je tak nutno jezdit do 29 km vzdálené Olomouce.

Před rekonstrukcí měla stanice čtyři dopravní koleje (z toho tři vybavené nástupištní hranou) a čtyři kusé manipulační koleje. Zajímavé je, že hlavní kolej zde neprobíhala rovně, ale na šumperském zhlaví se muselo do odbočky. Jedno skupinové odjezdové návěstidlo vyžadovalo přítomnost výhybkářů na obou zhlavích.

Desítky let se skladba železničních vozidel příliš neměnila. Z motorových vozů převládaly řady 831, 830, 851, několik let též 842. Dnes dominují „Regionovy“ 814.2 a „rakve“ 843.

Na snímku z 29. července 2005 je zachycen vůz 830.076-5, v provozu jen s minimálními změnami od roku 1953. V době pořízení fotografie tak brázdil koleje už neskutečných 52 let.

„Loďák“ 831.105-2 naopak prošel modernizací interiéru roku 1991, charakteristickou světlým umakartem a novým hnědým potahem sedadel. Obdržel i zářivkové osvětlení. V Uničově byl zachycen 1. května 2007.

Další „loďák“, 831.110-2, byl zachycen před Uničovem na Os 3623 15. července 2007.

Olomoučtí „krokodýli“ byli také častými návštěvníky, objevovali se i v čele spěšných vlaků. Stroj 851.013-3 byl zachycen 13. července 2007.

Na vjezdu do Uničova vidíme 851.035-6 na Os 3621 dne 15. července 2007.

Nová (či spíše modernizovaná) vozidla však na sebe nenechala dlouho čekat, přestárlá vozidla již zasluhovala odpočinek. Na snímku z 3. května 2009 tak vidíme Regionovu 814.231-7 a v závěsu řadu 851.

Za neschopné motorové vozy musely občas zaskočit lokomotivy, nejčastěji „kocouři“ řady 742, někdy též olomoučtí „favorité“ řady 731. Na snímku z 29. srpna 2004 vidíme takovou náhradu v podobě stroje 742.205-8.

Typickými stroji se však pro Uničov staly zejména „zamračené“ řady 749, před rekonstrukcemi 751 s parním topením. Technologie vozby byla taková, že klasické soupravy jezdily zejména na vlacích Olomouc – Uničov v pracovní dny. Tyto soupravy bývaly běžně pěti- až šestivozové. Celou trasu z Olomouce až do Šumperka, resp. dále do Hanušovic, zajišťovaly v klasické soupravě pouze vybrané vlaky. V některých obdobích, ve snaze ušetřit, byla naopak většina vlaků „zlomena“ a zatímco mezi Olomoucí a Uničovem obíhaly klasické soupravy, cestující si museli při cestě dále do Šumperka přesednout do motorových vozů. Téměř legendárním se stal rychlík „Bradlo“ Šumperk – Uničov – Olomouc – Brno, v šestivozové variantě včetně první třídy, pondělky si dokonce „zamračená“ musela poradit se sedmi vozy.

Typickou klasickou soupravu zachycuje snímek stroje 749.254-9 na Os 3627 dne 3. července 2007.

Lokomotivy byly často vybaveny velice pěknými nátěry, jako 749.257-2 dne 13. února 2011.

Zamračené postupně vytlačili „brejlovci“, kteří na trati jezdili až do rekonstrukce. Soupravy prošly výrazným zkrácením, až se počet vozů ustálil na třech. Díky razantnímu zvýšení počtu vlaků to však vliv na kulturu cestování nemělo. Stroj 754.022-2 byl zachycen 9. února 2011.

Železniční dopravu netvoří jen osobní, ale také nákladní vlaky. Přepravovaného nákladu nebylo zrovna málo. Kromě jednotlivých vozů, nakládaných či vykládaných na manipulační koleji, ústí do stanice také vlečka místní pily (Carman Uničov). Dnes je už jen těžko uvěřitelné, že z ní vyjížděly dlouhé soupravy unimobuněk do tehdejšího Sovětského svazu, neboť měly speciální izolaci pro užití i v sibiřských mrazech. Na olomouckém zhlaví ústila vlečka cukrovaru, která měla vlastní tříkolejné předávací kolejiště a posunovací „prasátko“, které se dnes nachází na vlečce sila v Šakvicích. V 90. letech byl však tento cukrovar, jeden z nejmodernějších na Moravě, zbourán, a na jeho místě v současnosti nalezneme obchodní dům TESCO. Na snímku z 14. června 2003 bylo zachyceno předávací kolejiště i s původní kolejovou váhou, tehdy už mimo provoz. Dnes po kolejích není v tomto místě ani památky.

Dlouhá léta se včele manipulačních vlaků objevovala řada 771 přijíždějící z Olomouce, později vystřídaná „favority“ řady 731. Ve směru od Šumperka pak přijížděla nákladní „zamračená“. Na snímku z 26. dubna 2004 „chrochtá“ 771.045-2.

Rok 2010 znamenal zajímavou akci „Jaro na železnici“, kdy podnikatel Radim Jančura objížděl republiku pronajatým „Desirem“ ve žlutém polepu. Desira se také dne 9. května 2010 podívala do Uničova.

České dráhy se nechtěly nechat zahanbit, a proto tentýž den do Uničova přijel i „Stadler“ neboli Regio-Shuttle RS1 řady 841 v novém korporátním nátěru. Za vozem lze též vidět původní stav nádražní budovy, téměř nezměněný od dob výstavby.

Již v roce 2011 se Uničov dočkal rekonstrukce výpravní budovy. První patro bylo ubouráno, přízemí zrekonstruováno a dosazena nová střecha. I v takto zmenšené budově však část prostor zeje prázdnotou a marně se shání zájemce o pronájem. Na snímku z 1. května 2011 lze vidět nejen probíhající rekonstrukci, ale též v pozadí bývalou vodárnu, dnes neexistující.

O čtyři měsíce později, 11. září 2011, je již osazena nová střecha.

Pohled na nádražní budovu z ulice v průběhu rekonstrukce.

Změn dostal samozřejmě i interiér. Nevábný interiér v průběhu rekonstrukce….

Je téměř k nerozeznání od dnešního stavu.

Nový vzhled výpravní budovy lze vidět na snímku ze 17. prosince 2011 ve společnosti dvou vzácných hostů, „věžáku“ M120.417 a „Hurvínka“ M131.101. V pozadí opět viditelná bývalá vodárna.

Dne 6. září 2019 byla slavnostně zahájena stavba „Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc“, o čemž jsme naše čtenáře taktéž informovali. První nepřetržité výluky však začaly ještě před slavnostním zahájením, v srpnu, v úseku mezi Uničovem a Šternberkem. 

Důvodem byly práce nejen v samotné uničovské stanici, ale také na navazujícím úseku k tamní zastávce. Současně byl upraven nedaleký železniční přejezd a následně došlo ke zprovoznění vlečky společnosti UNEX. Ve strojírenském podniku dosahuje délka kolejí ca 10 km a závod má tři vlastní vlečkové lokomotivy řad 704, 701 a 702. Kolejová doprava tu slouží (či alespoň sloužila) také vnitrozávodové dopravě.

Práce v samotné stanici Uničov zahrnují položení nových kolejí a výhybek a vybudování přiléhajících nástupišť - jednoho poloostrovního a jednoho vnějšího u první koleje (od budovy). Nová nástupiště mají výšku hrany 550 mm nad kolejí a umožní pohodlný nástup do nízkopodlažních elektrických souprav. Mají délku 110 m. Přístup na poloostrovní nástupiště je zajištěn centrálním úrovňovým přechodem.

V několika snímcích se podíváme na postupnou proměnu stanice v pohledu od olomouckého zhlaví. 25. srpna 2019 se bagry do kolejiště teprve začínají zakusovat.

O necelé dva měsíce později, 13. října 2019, jsou již staré koleje odstraněny a pohled připomíná stavbu na modelovém kolejišti.

O pouhý týden později je již tvar kolejiště mnohem jasnější.

24. listopadu 2019 jsou koleje již položeny.

Nejnovější snímek z 13. dubna 2020 též zahrnuje sloupy trolejového vedení.

Na olomouckém zhlaví se také nachází stavědlo č. II obsazené výhybkářem.

V Uničově nově bude staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie typu elektronické stavědlo. Toto zařízení bude v úseku Olomouc – Uničov doplněno zabezpečovačem ETCS Level 2.

Náročná byla výstavba nového nástupiště, kvůli kterému muselo být jinak uspořádáno kolejiště. Nyní má Uničov pět dopravních kolejí a tři koleje manipulační kusé pro potřebu nakládky. Na snímku z 25. srpna 2019 je ještě vidět původní nástupiště u druhé koleje.

Ve stejný den byl již za zády fotografa u předchozího snímku sestaven provizorní přejezd.

V jeho blízkosti jsou pokládány základy nového nástupiště.

O měsíc později, 22. září 2019, již chybí i druhá kolej.

Nástupiště rychle roste…

… a 24. listopadu 2019 je téměř hotové.

Konečná podoba úrovňového přechodu včetně postávající „Regionovy“ ze dne 13. dubna 2020.

Vzhled nástupiště včetně přístřešku.

I šumperské zhlaví dnes vypadá úplně jinak.

V detailu levá strana předchozí fotografie – nové nástupiště 1B, původní vodárnu nahradil technologický objekt.

Technologický objekt ve směru z ulice.

Další technologický objekt se rýsuje vedle nádražní budovy.

Při pohledu na železniční trať směr Olomouc je viditelný i železniční přejezd, který prošel kompletní rekonstrukcí.

Fotografie z 13. října 2019 zachycuje železniční přejezd právě v rekonstrukci.

24. listopadu 2019 je již položena nová kolej.

Stavební stroje v plné práci ještě na původní trati hned za přejezdem dne 25. srpna 2019.

13. října 2019 jsou již staré koleje sneseny a pláň připravena pro pokládku nových. Pod kymácejícími se lampami vpravo bylo původní předávací kolejiště cukrovaru.

Dnešní stav – zbývá ještě natáhnout dráty.

Všechny snímky © Jiří Mazal

Úvodní snímek: vlak Elektrizace železnic s 797.703-6 v Uničově dne 13. dubna 2020

Súvisiace odkazy