Nenápadný štýrský unikát

18.2.2020 8:00 Mgr. Jiří Mazal

Nenápadný štýrský unikát

U našich rakouských sousedů najdete řadu zajímavých tratí jak normálního, tak úzkého rozchodu. K těm málo známým patří lokálka z Feldbachu do Bad Gleichenbergu ve spolkové zemi Štýrsko, vycházející z tzv. Štýrské východní dráhy spojující Graz s maďarským Szombathely. Elektrifikovaná místní trať normálního rozchodu vyniká sklony až 42 promile a používáním nezvyklého napětí 1800 V ss, navíc se na ní stále prohání původní vozidla dodaná při zahájení provozu dráhy.

Plánů na železniční spojení Feldbachu a Bad Gleichenbergu vznikla celá řada, ale teprve roku 1926 byla stavba povolena a doprava slavnostně zahájena 20. června 1931. Jednalo se tak o jednu z mála tratí postavených v Rakousku po 1. světové válce. Již od počátku elektrifikovaná dráha využívala napětí 1500 V ss. Jelikož na železnici chtěla být napojena řada obcí, trať nevede nejpřímější cestou, ale značnou oklikou a četnými oblouky, takže její délka 21,214 km dosahuje téměř dvojnásobné hodnoty proti silnici. Maximální rychlost dodnes činí 40 km/h a nejmenší poloměr oblouků 140 m. Stoupání dosahuje až 42 promile a patří k nejprudším u adhezních tratí v alpských zemích.


Feldbach, vůz ET 2 z r. 1930, 26.10.2019 © Jiří Mazal

Duben 1945 a blížící se fronta znamenaly velký zásah do provozu dráhy. Poškození bylo takového rozsahu, že vlaky začaly jezdit až roku 1947, a to provizorně s parními lokomotivami. Opětovné zavedení elektrické trakce proběhlo o rok později. V letech 1962 až 1970 existovalo dokonce přímé spojení Bad Gleichenbergu s Vídní v podobě motorového vozu řady 5045 nebo 5146. Vlak byl posléze zkrácen do Grazu a nějakou dobu ještě spojení fungovalo ve formě přímého vozu.

Jelikož stará měnírna v Gnasu již nevyhovovala, při příležitosti její rekonstrukce v roce 1975 bylo napětí navýšeno na 1800 V ss. Mezi lety 1991 a 1995 proběhla také částečná obnova trolejového vedení. Význam dráhy lze spatřovat pouze v oblasti turistického ruchu – vzhledem k trasování je její potenciál pro každodenní dojíždění nízký. Nákladní doprava funguje na malém úseku díky kamenolomu v Mühldorfu u Feldbachu.


Vůz ET 2, 26.10.2019 © Jiří Mazal

Osobní dopravě slouží dva elektrické motorové vozy označené jako ET 1 a ET 2 (řada 4920). Byly vyrobeny ve vagonce v Grazu roku 1930 a na dráze se vyskytují již od zahájení provozu. Oba prošly počátkem 80. let rozsáhlou modernizací, další proběhla roku 1990. Původní dřevěná skříň byla nahrazena ocelovou. Vozy si však zachovaly původní uspořádání interiéru. Uprostřed se nachází služební oddíl s průchozí postranní uličkou, ve dvou nestejně velkých oddílech převažuje uspořádání sedadel 3+2. Stanoviště strojvedoucího se nachází v nástupním prostoru a od cestujících není nijak odděleno. K dispozici je i částečně modernizovaný osobní vůz EB 22.

Nákladní doprava využívá elektrickou lokomotivu E 41 vyrobenou roku 1930. Po přestavbě umožňuje dálkové ovládání. Pro údržbu tratě slouží i různá speciální vozidla, jako drezína X 51 s hydraulickým jeřábem nebo X 59 pro práce na trolejovém vedení.


Stanice Maierdorf, 26.10.2019 © Jiří Mazal

Železnice začíná na nádraží ve Feldbachu a elektrifikované jsou pouze koleje do Bad Gleichenbergu – hlavní trať, tzv. Štýrská východní dráha, je prozatím bez drátů. Ve vozidle je přítomen pouze strojvedoucí, který zároveň prodává jízdenky a ukládá věci do zavazadlového oddílu. Po pravém oblouku je překonána řeka Raaba a zanedlouho následuje zastávka Feldbach-Landesbahn, kde je depo a odbočka ke kamenolomu.

Po projetí zastávek Oedt Siedlung a Oedt následuje Prädiberg, kde existuje odstavná kolej. První nádraží s kolejištěm najdeme až v Gnasu, km 12,3, poté, co projedeme zastávkami Fischa a Burgfried. Zaujme nezvyklý architektonický styl nádraží s malým podloubím. Obdobná budova stojí i v Maierdorfu, kde stále existuje skladiště s odstavnou kolejí. Za zastávkou Hofstätten nalezneme ještě před příjezdem na konečnou zastávku Trautmannsdorf s novým nástupištěm a přístřeškem. Cílová stanice Bad Gleichenberg je vybavena třemi kolejemi. Cestujícím dnes slouží jen přístřešek, původní výpravní budova však stále stojí.


Bad Gleichenberg, nakládka do zavazadlového oddílu, 26.10.2019 © Jiří Mazal

Vlastníkem železnice je spolková země Štýrsko a provozovatelem Steiermarkbahn. Dráze se také přezdívá „Dschungelexpress“ díky skutečnosti, že na své krátké vzdálenosti střídá různé typy krajin – louky, lesy, kopce i údolí, vše při nízké provozní rychlosti. Četnost vlaků je nízká, denně pouze čtyři páry. K zajištění všech tak stačí jediný motorový vůz. Dráha nabízí i řadu zvláštních spojů. Budoucnost dráhy je velmi nejistá – počítá se se zastavením provozu koncem roku 2020. V současnosti se jedná o zachování v režimu turistické dráhy s provozem alespoň o víkendech.

Zdroje:

Úvodní snímek: Bad Gleichenberg, vůz ET 2, 26.10.2019 © Jiří Mazal

Galéria