Študuj železničnú dopravu a uplatni sa v praxi!

29.1.2020 8:00 Ing. Matúš Dlugoš

Študuj železničnú dopravu a uplatni sa v praxi!

Katedra železničnej dopravy je súčasťou Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA). Katedra zabezpečuje už viac ako 65 rokov ako jediná na Slovensku univerzitné vzdelávanie v študijnom programe železničná doprava (bakalársky stupeň, inžiniersky stupeň, denná i externá forma). Štúdium tohto programu v sebe kombinuje predmety zamerané na železničnú dopravu, prepravu a ekonomiku.

Vysoký dôraz sa kladie na prepojenie teoretických poznatkov s praxou, preto majú študenti k dispozícií množstvo výberových prednášok prezentovaných od odborníkov z praxe, rôzne exkurzie či odborné stáže. 

Od akademického roku 2020/2021 sa otvára denné a opäť aj externé bakalárske štúdium programu železničná doprava. Termín podania prihlášok je v prvom kole do 31.03.2020, v druhom kole do 14.08.2020.

Viac informácií o možnostiach štúdia nájdete na oficiálnom webe fakulty alebo na facebookovej stránke katedry.


Reklamný materiál Katedry železničnej dopravy © UNIZA

Uplatnenie absolventov

V súčasnosti je na železničnom trhu u nás i v celej Európskej únii nedostatok odborníkov zameraných na prevádzku a ekonomiku železničnej dopravy. Absolventi študijného programu železničná doprava sa uplatňujú najmä v

 • podnikoch správcu železničnej infraštruktúry,

 • železničných podnikoch (dopravcovia osobnej i nákladnej železničnej dopravy),

 • koordinátorskych subjektoch integrovaných dopravných systémov,

 • zasielateľských spoločnostiach,

 • logistických podnikoch a operátoroch logistiky,

 • orgánoch štátnej správy a samosprávy (ministerstvá, regulačné orgány, samosprávne kraje),

 • projekčných, výskumných a vývojových organizáciách.


Vozeň s logom Katedry železničnej dopravy na modelovom koľajisku
dopravného laboratória © Jozef Gašparík

Pozvánka na DOD 2020

Milí záujemcovia o štúdium železničnej dopravy a dopravných služieb v osobnej doprave! Srdečne vás pozývame na osobné stretnutie a prezentáciu študijných programov počas dňa otvorených dverí našej fakulty v piatok 14.2.2020. Zraz záujemcov je o 10.00 h v miestnosti AULA DATALAN v budove BF (Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov), Univerzitná 1, Veľký Diel v Žiline. Osobne vám budeme prezentovať informácie o možnostiach štúdia na fakulte a následne v študijných programoch, ktoré zabezpečuje katedra železničnej dopravy. Zástupcovia katedry vám radi vysvetlia výhody a uplatnenia absolventov a prevedú vás priestormi dopravného laboratória.

Odkazy:

 1. Katedra železničnej dopravy – Wikipédia
 2. Dni otvorených dverí - Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
 3. Prijímacie konania - Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
 4. UNIZA je etablovanou výskumnou inštitúciou v železničnej doprave - Školské.sk - Portál TASR pre školy a študentov

Úvodná snímka: UNIZA patrí k európskej špičke vzdelávania, výskumu a inovácií v železničnom sektore
© UNIZA

Upravil a doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy