Gastronomie na kolejích

22.1.2020 8:00 Mgr. Jiří Mazal

Gastronomie na kolejích

Před vánoci se mezi knižními novinkami objevila publikace Gastronomie na kolejích. Autory jsou známý železniční historik Ludvík Losos a dlouholetý bývalý zaměstnanec JLV Michal Handrejch.

Kniha se nezabývá pouze historií společnosti JLV (Jídelní a lůžkové vozy), ale dějinami gastronomie v železniční dopravě obecně, počínaje koněspřežnou železnicí z Českých Budějovic do Lince. Posléze přibyly i lůžkové a lehátkové vozy a značný prostor je věnován dějinám společností CIWL a MITROPA. Nutno říci, že nejen v českém, ale ani v německojazyčném prostoru nenajdeme tak uceleně zpracovanou publikaci zabývající se tímto tématem.

Nejvíce místa je věnováno samotným JLV a jejich předchůdci, Družstvu cestující veřejnosti (DCV). V kapitole Provoz jídelních a lůžkových vozů na území Československa po roce 1948 je podrobně zachycen poválečný vývoj od roku 1948 až do dnešních dnů. Tato kapitola je snad až příliš obsáhlá (srovnáme-li ji s ostatními) a hodilo by se ji rozdělit na dvě části, do roku 1989 a od roku 1990. Zastoupena je i historie nádražních restaurací a kiosků a zachyceny jsou i současné světové gastronomické trendy.

Zejména první část publikace vyniká vysokou kvalitou. Všimnout si lze pouze chybějícího popisku u fotografie na straně 91 a diskutabilní může být i zařazení některých fotografií, které nemají žádnou návaznost k tématu, např. fotografie stroje 375.108 na straně 99. Podivně také působí otazníky u některých fotografií.


Obsah knihy (převzato z webu obalkyknih.cz)

V části věnující se JLV si lze všimnout odlišného stylu i nedostatků ve stylistice. Neobvykle působí přepis „Waršawa“ a míchání přítomného a minulého času v textu na straně 191, ačkoliv se popisují jevy minulé. Text přechází až k výrazům hovorové češtiny (strana 208), jednotlivé části tak nepůsobí konzistentně.

Ocenit lze velké množství obrazových informací včetně ukázek jídelních lístků, a to od nejstarších dob až po dnešek. Snadno tak můžeme porovnat velmi vysoké ceny z 90. let s těmi dnešními, nemluvě o inflaci. Oproti popisku na straně 250 bych vyobrazení neoznačil jako jídelní lístek. Jedná se o leták, ze kterého vybírají cestující u společnosti Newrest v lůžkových vozech snídani. Technické výkresy mohly být zastoupeny větším množstvím typů vozů než pouze čtyřmi.

Co publikace zcela postrádá, tak seznam použité literatury. Rovněž mohly být zmíněny další služby společnosti JLV v podobě prodejen PONT a Minit, které jsou uvedeny pouze v obrazové části.

Kniha patří k velice kvalitním počinům, a to dokonce v evropském měřítku. Jejím vydavatelem jsou přitom JLV, a nikoliv nějaké z renomovaných odborných nakladatelství. Lze ji proto doporučit každému, kdo se o danou problematiku zajímá. Publikace je k mání pouze v omezené distribuci a nejsnazším způsobem k její koupi je využití e-shopu JLV, kde se prodává za cenu 980 Kč.

Úvodní snímek: obálka knihy