Ohlédnutí za výstavou „Železnicí údolím Svitavy“

13.11.2019 8:00 Pavel Stejskal

Ohlédnutí za výstavou „Železnicí údolím Svitavy“

Dne 22. září 2019 byly v Městském muzeu a galerii Svitavy ukončeny dvě letní výstavy, které zde probíhaly od 30 dubna 2019. Ve výstavních prostorách v přízemí muzea byla umístěna výstava společenských a stolních her, pod názvem „Pojďte si hrát“. Druhá výstava s názvem „Železnicí údolím Svitavy“ byla věnována 170. výročí trati Brno – Česká Třebová. To připadlo již na 1. ledna, kdy se v roce 1849 bez jakýchkoliv formalit rozjel běžný provoz.

V roce 2019 proběhlo hned několik připomenutí výročí této trati a asi největší byly oslavy ve Svitavách, jejíchž součástí byla právě zmíněná výstava. Obě výstavy patří k nejúspěšnějším expozicím uskutečněným v Městském muzeu a galerii Svitavy za posledních několik let. Výstava Železnicí údolím Svitavy se dne 1. srpna 2019 stala také reprezentativní kulisou pro křest nové knihy Železniční trať Brno - Česká Třebová na starých pohlednicích. Knihu vydalo nakladatelství Tváře s.r.o. a na její tvorbě se podílelo sedm autorů pod vedením Karla Černého. Nad vydáním knihy převzal záštitu hejtman Pardubického kraje Milan Netolický, který se také křtu zúčastnil. Kromě hejtmana Pardubického kraje byli účastnil rovněž náměstek pro dopravu Jihomoravského kraje Roman Hanák a za kolektiv autorů knihy Karel Černý.


Městské muzeum a galerie Svitavy © Pavel Stejskal

V úvodním slově připomenul hejtman Pardubického kraje historii trati Brno - Česká Třebová s vlastními zkušenostmi cestování po této trati. Náměstek pro dopravu Jihomoravského kraje Roman Hanák ve svém krátkém proslovu podtrhl význam trati nejen pro kraj, ale i z hlediska mezinárodního. Karel Černý za autory shrnul vznik a realizaci knihy. Pavel Stejskal, autor zmíněné výstavy, řekl pár slov o výstavě ve zdejším muzeu. Po proslovech zmíněných pánů byli do čela pozvaní další autoři knihy, aby se i oni podíleli na křtu knihy. Samotný křest však neproběhl tak, jako se odbývají podobné křty politím křtěného produktu šampaňským, které by mohlo knihu poškodit, ale klasicky po železničářsku, vypravením knihy do světa zvednutou výpravkou.


Vypravení knihy ke čtenářům za účasti autorů © Renáta Stejskalová

Pak následovala autogramiáda a bylo podáváno občerstvení, které zajistilo Městské muzeum a galerie Svitavy. Došlo na společné fotografování autorů knihy a byl dán prostor pro rozhovory před kamerami místní televize a pořadu Pozor vlak. V rámci křtu knihy Železniční trať Brno - Česká Třebová na starých pohlednicích. proběhla pro zájemce prohlídka již zmíněné výstavy komentovaná samotným autorem a k vidění bylo rovněž v provozu kolejiště ve velikosti H0 pana Milana Meisla ze Svitav. Právě toto kolejiště bylo největším lákadlem na zmíněné výstavě a bylo ve vybrané dny předváděné v provozu. Ve dnech, kdy nebylo kolejiště v provozu, běžela na obrazovce nad kolejištěm filmová smyčka tohoto kolejiště v pohybu.


Kolejiště Milana Meisla ve velikosti H0 © Pavel Stejskal

Součástí výstavy bylo i několik panelů, zapůjčených Národním památkovým ústavem Ostrava z výstavy Z Vídně na sever. Autorkou této výstavy je Alena Borovcová, která se dlouhodobě zabývá architekturou železničních staveb. Součástí výstavy Z Vídně na sever byla také část expozice architektury s řadou modelů budov, které pro výstavu vytvořil modelář Ing. Vladimír Londin z Olomouce. Do Svitav byla zapůjčena část modelů, souvisejících se společnostmi Severní státní dráhy a StEGu, navíc doplněných o několik modelů železničních staveb z regionu. Poslední týden výstavy Železnicí údolím Svitavy navštívili Městské muzeum a galerii Svitavy také Alena Borovcová a Vladimír Londin. Mohli tak spatřit svoje exponáty ve Svitavách a absolvovali rozsáhlou autorem výstavy komentovanou prohlídku.


V.Londin a A.Borovcová s ředitelkou MMG B. Čuhelovou a autorem výstavy
© Pavel Stejskal

Jak již bylo uvedeno výše, výstava byla ukončena 22. září 2019. Během více než tři a půl měsíce trvání výstavy Železnicí údolím Svitavy a výstavy stolních a společenských her navštívilo muzeum okolo 4 tisíc návštěvníků, kteří měli příležitost prohlédnout si i stálé expozice Městského muzea a galerie Svitavy. Na výstavě Železnicí údolím Svitavy byla k vidění kromě již zmíněného kolejiště Milana Meisla vlastní expozice k výročí trati Brno - Česká Třebová. Na téměř 60 panelech, vytvořených přímo pro tuto výstavu, bylo 385 barevných a černobílých fotografií, 23 různých plánků, 8 map, 12 jízdních řádů, 5 kreseb, 37 výňatků předpisů a jízdních dokladů, 5 poštovních známek a jeden plakát. K tomu je potřeba přičíst 8 panelů z výstavy Z Vídně na sever, na kterých bylo použito 30 fotografií, 3 plánky, 1 mapa a 7 kreseb.


Část expozice představující jednotlivá nádraží na trati © Pavel Stejskal

Panely výstavy představily historii trati, společnosti, které zde zajišťovaly dopravu, a lokomotivy, které po jubilující trati za uplynulých 170 let jezdily. Další panely představily jednotlivá nádraží na trati, včetně výchozích stanic Brna a České Třebové, a rovněž jednotlivé traťové úseky. Na dalších panelech byly připomenuty zajímavosti z provozu, např. barevné lokomotivy, jízdy parních lokomotiv pro fotografy před rekonstrukcí trati atd. Hned 4 panely byly věnovány také tunelům na trati, kterých bylo celkem 11. Nezapomnělo se ani na vedlejší tratě, vycházející z trati Brno – Česká Třebová. Z modelů zde bylo 40 budov v měřítku 1:220 od Vladimíra Londina, 8 dalších modelů budov regionu v měřítkách 1:87, 1:160 a 1:220, 14 čísel z lokomotiv, 2 diorámy a 14 velkých modelů lokomotiv.


Model lokomotivy Blansko © Pavel Stejskal

Mezi nimi byl také model lokomotivy Blansko, dokumentující nejstarší typ parních lokomotiv použitých na jubilující trati. Návštěvníci kromě modelů budov a lokomotiv mohli spatřit také telegrafní přístroj, čepici prvních železničářů, návěstidla sloužící k výuce železničních zaměstnanců a také rychloměr z parní lokomotivy. Kromě velkého kolejiště Milana Meisla byla k vidění další 3 menší kolejiště, jedno ve velikosti H0, další ve velikosti TT. Na všech kolejištích jezdily více jak 3 desítky lokomotiv a přes 100 vagonů. Nejstarším exponátem výstavy byl střelecký terč z roku 1848, na kterém je v pozadí ústředního motivu křtu praporu národní gardy na náměstí ve Svitavách namalován vlak a svitavské nádraží.


Střelecký terč z roku 1848 (detail) © Pavel Stejskal

Nejtěžším exponátem výstavy, který musel pro svoji hmotnost nakonec zůstat na chodbě muzea, byla učební pomůcka prezentující činnosti rozvodu parní lokomotivy systému Gooch. K příležitosti oslav 170. výročí trati Brno – Česká Třebová a výstavy Železnicí údolím Svitavy byla vydána příležitostná razítka pro sběratele, absolventská vizitka a dvě pohlednice. Kromě Městského muzea a galerie Svitavy, které výstavu připravilo, zapůjčili některé exponáty již zmíněný Národní památkový ústav Ostrava, dále Městské muzeum Česká Třebová, Letohradský železniční klub a Poličská lokálka z. s. Fotografie, plánky, kresby atd. poskytly na dvě desítky fotografů a sběratelů. Všem za to patří velký dík.

Úvodní snímek: Část expozice © Pavel Stejskal

Upravil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy