Naše téma: Být, či nebýt železničářem?

17.6.2019 8:00 Mgr. Jiří Mazal

Naše téma: Být, či nebýt železničářem?

V současnosti se firmy předhání ve snaze získat zaměstnance, ale také školy bojují o každého žáka či studenta. Železniční doprava netvoří žádnou výjimku, ba dokonce zájem o poměrně náročnou práci, často v nepřetržitém provozu, vůbec nenaplňuje očekávání zaměstnavatelů.

Nabídka středních škol nabízejících vzdělání pro oblast železniční dopravy je vskutku široká, stačí se podívat na seznam smluvních škol zveřejněných na webu Českých drah. Zaujmou též partnerské vysoké školy, kde se vedle "tradičních" institucí typu Univerzity Pardubice či ČVUT také najdou Vysoká škola ekonomická či Vysoká škola logistiky v Přerově. Žáci navíc mohou využít různé stipendijní programy.

Program ČéDés jim zajišťuje mnohé finanční odměny a benefity, pokud po škole nastoupí k práci u Českých drah. Podobné programy nabízí i další podniky. SŽDC má svůj NádraŽák, kdy si student může přijít měsíčně až na 2000 Kč, pokud se zaváže pracovat u SŽDC pět let. Pozadu ale nezůstávají ani soukromí dopravci, Advanced World Transport (AWT), člen skupiny PKP CARGO, tak má svého Aweťáka, do kterého se mohou přihlásit všichni od učně po vysokoškoláka. Nabízí měsíčně až 4000 Kč.


Moderně působící logo programu Aweťák © awetak.eu

Ale ani ti, co dopravní vzdělání nemají, nemusejí zoufat. Řada firem dnes nabízí zaškolení prakticky na jakoukoliv pozici. Většina dopravců otevírá kurzy na strojvedoucího, po jejichž absolvování je získán průkaz způsobilosti k řízení drážních vozidel. Zaměstnavatelé totiž vědí, že s pouhým "přetažením" zaměstnance odjinud by si nevystačili a kvalitního pracovníka je třeba si "vychovat". Vznikají dokonce vlastní webové stránky zaměřené na nábor nových sil, např. u AWT. Na pozadí tohoto procesu se však nezřídka odehrává řevnivost mezi "novými" a "starými" zaměstnanci, kdy v minulosti trvalo léta, než se např. budoucí strojvedoucí k řízení lokomotivy vůbec dostal.

I výrobce lokomotiv CZ LOKO poskytuje stipendia studentům, kteří si v rámci programu CZ Trainee mohou přijít až na 22000 Kč.


Leták Českých drah zaměřený na stipendijní program ČéDés

Jak vidno, nabídka je široká a každý zájemce má z čeho vybírat. Nebudeme klást otázky, ale můžete se jakkoliv vyjádřit k tématu.

Úvodní snímek: Na českých nádražích se vyrojily plakáty SŽDC lákající na práci na železnici © Jiří Mazal

Súvisiace odkazy