Z tratě Nysa – Głuchołazy Zdrój

27.6.2019 8:00 Mgr. Jiří Mazal

Z tratě Nysa – Głuchołazy Zdrój

Nedaleko českých hranic leží stanice Głuchołazy, známá svou peáží. Odtud pokračovala jednak lokálka do Głuchołazy Zdrój, dnes ukončena v Głuchołazy Miasto, a zejména přípoj k „hlavní“ trati do Nysy ve stanici Nowy Świętów. Prostřednictvím fotografií se podívejme na zdejší stanice v retrospektivě 14 let.

Nysa leží na tzv. Podsudecké magistrále z Legnice přes stanice Jaworzyna Śląska, Kamieniec Ząbkowicki, Nysa až do Kędzierzyn Koźle. Nysa se postupně stala důležitým železničním uzlem, kam směřovalo šest tratí – vedle magistrály se jednalo o tratě do Opole a Brzegu, kam se jezdí dodnes, do Ścinawy Małe a české Vidnavy již koleje odvál čas.

Do 90. let 20. století fungovalo v Nyse jedno z největších dep v regionu, v současnosti jsou zde deponovány pouze motorové vozy a jednotky jezdící do Kędzierzyn Koźle, Brzegu, Opole a Głuchołazy Miasta.

Momentálně na nádražní už není funkční ani jedna pokladna a nádražní bufet taktéž skončil. O trochu rušněji je ve vedlejší budově autobusového nádraží.

Na snímku z 29. listopadu 2005 je rozvěšeno o poznání více reklam…

… než na letošním snímku z 27. dubna 2019. Zmizela také trafika. Budova dostala novou fasádu.

Hala je sice bezútěšně prázdná a v době autorovy návštěvy plná podivných existencí, ale udržovaná.

Pokladny jsou však již mimo provoz.

Na snímku s odjezdy z roku 2004 zaujme zejména sezónní rychlík z Jelenie Góry do Krakowa.

O dva roky později se již sice nejezdí do Brzegu, ale přibyly vlaky do Jeseníku, resp. Ostružné. Sezónní rychlík prodloužil své rameno do Przemyśłu.

Současný jízdní řád zejména zarazí velkým počtem náhradní autobusové dopravy, i tak zrovna nevyniká množstvím spojů. Vlaky po letech jezdí opět směr Otmuchów a Kamieniec Ząbkowicki, ale jen dva páry o víkendu. Obnovena byla doprava do Brzegu.

Vlaky z Jeseníku do Opole byly vedeny v klasické soupravě, s výměnou lokomotiv v Głuchołazech. V Nyse bylo nutno vykonat úvrať. Jezdily dvě soupravy, jedna česká a druhá polská, nezřídka složená ze dvou vozů první třídy „deklasovaných“ na dvojku. Na snímku z 29. října 2005 míří lokomotiva SU 42 do Opole.

O dva roky později, 4. července 2007, na stejném místě má SU 42 „na háku“ dva české vozy.

Tyto vlaky byly vybaveny také dnes unikátními cedulemi.

Na snímku z 6. listopadu 2010 stojí před vlakem z Česka SU 42-509 a motorový vůz SA103-004.

Tentýž motorový vůz, ale před pěti lety, vyfotografován 29. října 2005.

Nasazovány jsou též vozy řady SA109, v za ním SA 103-013.

Nezbytnou součástí je nákladní doprava, která má i v dnešní době velký význam. Kolem staniční budovy projíždí 27. dubna 2019 nákladní lokomotiva ST 48-049 dopravce PKP Cargo.

Jak je na Podsudecké magistrále obvyklé, ostrovní nástupiště jsou vybaveny podchody. Dnes však většina cestujících chodí přes koleje.

Pohled na zhlaví směr Otmuchow dokládá dvoukolejnost tratě.

I dnes lze spatřit v zeleni rezavějící parní lokomotivu na snímku z 27. dubna 2019.

Samotná trať do Głuchołaz začíná až ve stanici Nowy Świętów, odkud je to do Głuchołaz pouze 5,9 km. Až na původní konec do Głuchołazy Zdrój činí kilometráž 8,579. Vlaky sem poprvé dojely roku 1875. V Głuchołazech se napojovaly dvě tratě: do Krnova, a to již od roku 1876, zatímco lokálka přes Jeseník do Hanušovic vznikla až roku 1888.

Dnes mají paradoxně obyvatelé Głuchołaz mnohem lepší spojení do Česka než k nejbližšímu většímu polskému městu. Zatímco českých peážních vlaků přes Głuchołazy jezdí čtyři páry, ve směru Nysa se jedná o pouhé dva páry víkendových spojů, jedoucích do Opole, resp. Wrocławi. Stále zde však funguje nákladní doprava.

Při příjezdu z Mikulovic vítají vlak funkční mechanická návěstidla. Vlevo trať do Głuchołazy Miasto.

Rozsáhlá staniční budova pamatuje mnohem intenzivnější provoz. Cestující tu mají alespoň čekárnu.

Samozřejmostí je nástupiště s podchodem, zde s Regionovou 814.036.

Pohled z druhé strany s typizovaným podchodem…

… a na nevalný stav stropu nástupiště.

Zhlaví směr Nowy Świętów osázené mechanickými návěstidly.

Na nekvalitním, ale historickém snímku z 6. listopadu 2010 vlak Jeseník – Opole včele s „Brejlovcem“ a dvěma vozy.

„Brejlovce“ zde střídal některý ze spojů řady SU 42, konkrétně na snímku 6. listopadu 2010 SU 42-509 již v nátěru Przewozy Regionalne. Všimněte si dvou vozů první třídy „deklasovaných“ na dvojku.

Na starším snímku ze 4. července 2007 se k českým vagonům právě přivěsila SU 42-516.

Cedule na tehdejším Sp 1800, tentokráte polského provedení.

Vedle Regionovy je dalším typickým vozidlem ve zdejší stanici „Rakev“ řady 843, tentokráte 843.003-6 na R884 vyfocená dne 4. července 2007.

V Głuchołazech se také dochoval vodní jeřáb. Zatímco na snímku 4. července 2007 je ještě kompletní…

… v roce 2019 už působí „očesaně“.

V Głuchołazech stále stojí rozsáhlá budova skladiště.

Mnohými peripetiemi si prošla odbočná trať přes Głuchołazy Miasto na konečnou Głuchołazy Zdrój. Vlaky tu přestaly jezdit roku 2004 a na úseku do Głuchołazy Miasto opět vyjely v roce 2014. Na snímku je stanice dne 4. července 2007, kdy v ní sídlil second-hand.

Tehdy v ní stále existovalo výdejní okénko i s archaickým pultíkem.

Stav budovy od zarůstajícího kolejiště ve stejný den.

Současnost je naštěstí mnohem optimističtější. Na snímku z 27. dubna 2019 probíhá oprava budovy.

Pohled od nástupiště, které ožívá pouze o víkendech.

Ještě celkový pohled z náspu trati do Mikulova.

Kolej je ukončena zarážedlem a nasypanou vrstvou zeminy. Ještě nedávno ale pokračovala dále.

Dne 4. července 2007 kolejiště v Głuchołazy Zdrój stále existovalo, staniční budova však již byla zbouraná.

Úvodní snímek: Stanice Głuchołazy Miasto na snímku z 27. dubna 2019

Všechny fotografie © Jiří Mazal