Nejpracovitější reportér VLAKY.NET slaví kulatiny

26.4.2019 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Nejpracovitější reportér VLAKY.NET slaví kulatiny

K dnešnímu dni má na svém kontě 218 reportáží, k mnoha dalším přispěl svými fotografiemi a v poslední době také zvukovými záznamy. Je-li to jen trochu možné, vždy vyhoví redakci, když ta zamýšlí reportážně pokrýt nějakou událost, na kterou dostala pozvánku. Kromě toho je autorsky nápaditý a obsah našeho magazínu obohatil nejen o dílčí zprávy ze svých cest po kolejích bývalého Československa, ale také o promyšlené tématické seriály z oblasti vozidel, infrastruktury i dalších železničních sfér, o městské hromadné dopravě nemluvě.

Přitom dokumentování uvedených jevů tvoří jen jednu z náplní současného života čerstvého sedmdesátníka Jiřího Řechky, jemuž by ten sedmý křížek na krku nikdo nehádal. Určitě ne při pohledu na jeho rtuťovitou postavu, čiperně se pohybující s fotoaparátem v pohotovostní poloze kolem objektů jeho zájmu. Ale nejde jen o zachovalost těla, také jeho duch je stále mladistvý. Jirka jeví intenzivní a neutuchající zájem o novinky v dění na našich drahách a je schopen ze své „operační paměti“ střelhbitě vytáhnout informaci o lecjaké momentálně potřebné skutečnosti. A že se to vše děje téměř vždy v dobrém rozmaru, to je skoro nepochopitelné. Jirka nezkazí žádnou legraci a ke všem lidem okolo sebe zachovává nevšední vstřícnost. Pro to vše je oblíbeným kamarádem i druhem na železničních toulkách – a to nejen mým.


Reportér VLAKY.NET v plné zbroji (25.6.2015) © PhDr. Zbyněk Zlinský

S naším brejlovcem jsem se poprvé fyzicky setkal na brněnských oslavách Dne železnice v roce 2009, nějak jsme si přitom navzájem padli do oka a od té doby se náš vztah sice pozvolna, ale vytrvale prohluboval. Tak jsme se spolu třeba nejednou dostali do jeho rodného Trutnova a jednou dokonce až do Vídně. Při společných cestách jsem nasbíral něco střípků z jeho košatého životopisu, který zahrnuje také epizodu plzeňskou a teď vrcholí v Praze. Zajímavé je, že se Jirka jako v přeloučském vojenském opravářském závodě vyučený automechanik po celý svůj pracovní život (a ještě i jako důchodce) živil v dopravě gumokolní, řídil autobusy MHD a ve finále letištní. Přesto mu učarovala železnice skutečná i modelová. Ale okruh jeho zájmů je mnohem širší, což se však na těchto stránkách vesměs neprojevuje.


Dobré jídlo Jirka nikdy neodmítne (22.10.2014) © PhDr. Zbyněk Zlinský

S tím souvisí i jeho dar získávat si lidi, s nimiž přijde do styku. Ne nějakým násilným vnucováním, ale empatickým přístupem. Pak se dostane také do míst, kam je běžným smrtelníkům vstup zakázán – třeba do vlečkových provozů, jak nám dokázal svým seriálem zaměřeným na dokumentaci vlečkových lokomotiv, který na tomto místě začal vycházet 19.8.2017. Kdo si jej přečetl (nebo přečte nyní), má představu, jak se Jirka dokáže někam nenásilně „vnutit“ a pak mnohdy vynaložit nemalé fyzické úsilí, aby svůj záměr úspěšně realizoval. Někdy dílčí výsledek jako by ani neodpovídal námaze s podstoupením takové anabáze, ale v celkovém vyznění je pak neocenitelný. Náš oslavenec tak může být vzorem pro mnohé naše mnohem mladší členy, kteří jej pohrdavě řadí k těm jen překážejícím „nudícím se důchodcům“.


Ani moderní technologie mu nejsou cizí (1.8.2018) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Ostatně dalším Jirkovým rysem je to, že se do diskusí na podobná ožehavá a naši komunitu nebezpečně rozdělující témata zásadně nezapojuje, nepochybně k významnému užitku svému duševnímu zdraví a emocionální stability. Místo toho se pilně věnuje reportérské práci, jak ostatně dokázal také svým včerejším příspěvkem. Který mimochodem připravil v den svých jmenin, k nimž mu můžeme dodatečně pogratulovat. Nicméně nesmíme zapomenout na vinšování ke dni dnešnímu, mnohem významnějšímu. Tak tedy Jirko, k životnímu jubileu Ti jménem redakce internetového magazínu VLAKY.NET i za sebe sama přeji, abys měl stále důvod k dobré náladě a elán k naplňování svých cílů. Mezi nimi pak nechť ještě dlouho zůstane spolupráce s naším médiem, ku prospěchu jeho čtenářů i potěše Tvé vlastní.

Úvodní snímek: Ať je čerstvý sedmdesátník vždy takto spokojený! (22.10.2014) © PhDr. Zbyněk Zlinský