Detská železnica v Košiciach odštartuje obnovu výhybne Vpred

15.3.2019 8:00Zdroj: OZ Detská železnica Košice - tlačová správa

Detská železnica v Košiciach odštartuje obnovu výhybne Vpred

Košická detská historická železnica sa čoskoro pochváli zrekonštruovanou výhybňou Vpred. Investícia za takmer 90 000 eur umožní obnovu pôvodnej druhej koľaje v tejto stanici a osadenie výhybiek, čo opäť umožní križovanie vlakov obľúbenej turistickej úzkokoľajky. Na stanici zároveň pribudnú odstavné koľaje na deponovanie niektorých vozňov.

„Košická detská historická železnica počas takmer celej svojej existencie využívala stanicu Vpred a to až do likvidácie druhej staničnej koľaje a výhybiek v 90. rokoch minulého storočia. Za touto likvidáciu stála najmä snaha znížiť prevádzkové náklady detskej železnice. Avšak dnes, keď záujem o našu historickú rekreačnú železnicu rastie, je obnovenie výhybne potrebné z prevádzkových aj dopravných dôvodov,“ vysvetľuje Ľubomír Lehotský, predseda občianskeho združenia Detská železnica Košice, ktoré turistickú atrakciu prevádzkuje.


Vlak s lokomotívou TU 29.2002 „Janka“ vchádza do bývalej stanice Vpred
(2.8.2013) © Sergej781; zdroj: Wikimedia

Prostriedky na obnovu koľajiska získalo združenie z európskych fondov. Ide o súčasť cezhraničného Slovensko-maďarského projektu obnovy dvoch susediacich úzkorozchodných železníc – Košickej detskej historickej železnice (KDHŽ) a železnice v Miškovci - Lillafüredi Állami Erdei Vasút (LÁEV). Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja z programu Interreg.


Práce na zastávke Vpred (26.2.2019) © KDHŽ

„Naša železnička ročne prevezie 45.000 návštevníkov a cez zastávku Vpred môžeme v súčasnosti prechádzať vždy len jedným smerom, čo brzdí premávku na trati. Vpred pritom leží v polovici trate a už pri projektovaní železnice bol navrhnutý tak, aby sa tu mohli vlaky navzájom križovať,“ približuje Lehotský. Obnovenie výhybne a následne aj stanice má preto viesť aj k ďalšiemu zvyšovaniu kapacity a komfortu železničky.


Práce na zastávke Vpred (26.2.2019) © KDHŽ

Združenie sa snaží železničku pozdvihnúť od roku 2012, kedy po štátnom železničnom dopravcovi začalo s jej prevádzkou. Nadšenci postupne spojazdnili celý historický vozový park, rozšírili počet rušňov a vozňov na železničke a v minulom roku postavili prvú murovanú staničnú budovu. Počet návštevníkov stúpol viac ako dvojnásobne.


Staničná budova  v Čermeli (26.9.2018); zdroj: KDHŽ

Súčasťou medzinárodného projektu je tiež spoločný rozvojový dokument pre maďarskú aj slovenskú železničku, v tomto roku na slovenskej strane ešte pribudne investícia do exteriérového zariadenia staníc a do aplikácie pre mobilné telefóny.

Úvodní snímka: Budova zastávky Vpred (9.7.2015) © Mgr. Pavel Knížák; zdroj: Wikimedia

Fotografie doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy