Rok 2019 s Detskou železnicou Košice na úzkom aj normálnom rozchode

20.2.2019 8:00 -zz- Zdroj: OZ Detská železnica Košice

Rok 2019 s Detskou železnicou Košice na úzkom aj normálnom rozchode

Občianske združenie Detská železnica Košice (DŽK) vzniklo v roku 2011. Od roku 2012 je jediným prevádzkovateľom Košickej detskej historickej železnice, ktorá patrí k najznámejším atrakciám na Slovensku. Občianske združenie sa stará o všetky vozidlá, ktoré prináležia k železnici a sú zapísané v ústrednom zozname pamiatok. Medzi nimi aj o parný rušeň U 36.003 „Katka“ (rok výroby 1884), ktorý je najstarším prevádzkovaným rušňom v regióne Visegrádskej štvorky a je symbolom košickej železničky. Poslaním združenia je záchrana a oživenie Košickej detskej historickej železnice.

Aktivity o.z. DŽK sa stále viac dostávajú do povedomia verejnosti. Ročne sa organizujú desiatky podujatí pre verejnosť: slávnostné otvorenie sezóny počas osláv Dní mesta Košice, Noc svetiel, Noc múzeí a galérií alebo najväčšie podujatie celoslovenského charakteru Rušňoparáda. Snahou združenia je, aby sa zo železnice stal rešpektovaný spoločenský a kultúrny priestor nielen pre Košičanov, ale i návštevníkov z celého sveta. Dobré meno sa mu darí šíriť aj v okolitých krajinách. V roku 2014 spoločne s ďalšími krajinami Vyšehradskej skupiny vydalo sprievodcu úzkorozchodnými železnicami. Okrem uvedených činností spojených s detskou úzkorozchodnou železnicou sú členovia o.z. DŽK aktívny aj na železnici „dospelej“. Vlastnia vozidlá normálneho rozchodu, ktoré vypravujú na obľúbené nostalgické a výletné vlaky.


Snímka z lanského výletu do poľskej Krynice © DŽK

Pozrime sa, čo občianske združenie Detská železnica Košice pripravuje v oboch segmentoch svojej činnosti na rok 2019:

Dátum:
Akcia:
Poznámky:
30.3.
VVV NA GOTICKÝ SPIŠ
(DŽK)
Košice – Spišská Nová Ves – Levoča
6.4., 7.4.
PRVÉ JAZDY na Košickej detskej historickej železnici
(KDHŽ)
Čermeľ (Košice)
13.4., 14.4.
JAZDENIE na Košickej detskej historickej železnici
(KDHŽ)
Čermeľ (Košice)
27.4., 28.4.
JAZDENIE na Košickej detskej historickej železnici
(KDHŽ)
Čermeľ (Košice)
1.5.
DNI MESTA KOŠICE NA DETSKEJ ŽELEZNICI
(KDHŽ)
slávnostné otvorenie sezóny
(historický vláčik KDHŽ)
8.5.
PREŠOV POD PAROU
(DŽK)
Košice – Prešov
(parný rušeň 431.032)
18.5.
PLNOU PAROU ZA SVETOVÝM DEDIČSTVOM
(DŽK)
Košice – Dobšinská ľadová jaskyňa – Telgárt
(parný rušeň 431.032)
25.5.
VLAKOM NA SPIŠSKÝ JERUZALEM
(DŽK)
Košice – Spišské Podhradie
(M 152.626 + 011 + M 152.450)
25. – 26.5.
ZEMPLÍNSKY PARNÝ EXPRES
(KHKV)
Košice – Trebišov – Sečovce – Vranov n. Topľou
(431.032 + M 131.1225 + M 131.1538)
1.6.
VLAKOM A LOĎOU DO TOKAJSKÝCH PIVNÍC
(KHKV)
Košice – Streda n. Bodrogom – Sarospatak
(M 131.1225 + Clm + M 131.1538
22.6.
VVV DO ARCHEOSKANZENU V HANUŠOVCIACH N. T.
(DŽK)
Košice – Prešov – Hanušovce nad Topľou – Hanušovské viadukty
(parný rušeň 431.032)
13.7.
VVV NA EĽRO V KEŽMARKU  
(DŽK)
Košice – Prešov – Stará Ľubovňa – Kežmarok
(431.032 alebo M 152.626 + 011 + M 152.450)
26. – 28.7.M
VLAKOM NA SNINSKÉ RYBNÍKY
(KHKV)
Košice – Snina
(M 131.1225)
3.8.
KRÁSY KRASU - VLAKOM ZA UNESCOM
(DŽK)
Košice – Slavec – Gombasecká jaskyňa
(M 152.626 + 011 + M 152.450)
10.8.
VVV NA ŠTÍTNICKÉ HRADNÉ HRY
(DŽK)
Košice – Štítnik – Slavošovce
(M 152.626 + 011 + M 152.450)
24.8.
VVV NA BARDEJOVSKÝ JARMOK
(DŽK)
Košice – Bardejov
(431.032 alebo M 152.626 + 011 + M 152.450)
31.8.
DEŇ ŽELEZNIČKY
(KDHŽ)
Čermeľ – Alpinka
(historický vláčik KDHŽ)
21.9.
VVV DO KÚPEĽOV V POĽSKEJ KRYNICI
(DŽK + ŽKS + PKP + ŽSR)
Košice – Prešov – Muszyna (PL) – Krynica (PL)
(M 152.626 + 011 + M 152.450)
28.9.
TOKAJSKÝ EXPRES
(DŽK)
Košice – Čerhov – Slovenské N. Mesto a späť
(M 152.626 + 011 + M 152.450)
19.10.
VVV DO DOMICE
(DŽK)
Košice – Plešivec – Domica (BUS)
(M 152.626 + 011 + M 152.450)
16.11.
VVV DO SOLIVARU a trolejbusová prehliadka PrešovaM
(DŽK + ŽKS)
Košice – Prešov – Solivar
(M 152.626 + 011 + M 152.450)
30.11.
MIKULÁŠSKY EXPRES
(KHKV)
Košice – Prešov
(M 131.1225 + M 131.1538 + M 152.626)
1.12.
MIKULÁŠSKÝ EXPRES
(KDHŽ)
Čermeľ – Alpinka
(historický vláčik KDHŽ)
27. - 28.12.
SILVESTROVSKÉ JAZDY na KDHŽ
(DŽK)
Čermeľ - Alpinka a späť
(extra porcia železničnej nostalgie na KDHŽ)
Vysvetlivky:
 
DŽK
KHKV
VVV
KDHŽ
ŽKS
PKP
ŽSR
– Detská železnica Košice , o. z.
– Klub historických koľajových vozidiel, o. z.
– Veľký vlakový výlet – jazdy po veľkej trati organizované Detskou železnicou Košice
– podujatie sa koná na Košickej detskej historickej železnice v Čermeli
– Železničná kompánia Slovenska, o. z.
– Polskie Koleje Państwowe
– Železnice SR

A plánovaná je samozrejme aj pravidelná premávka na Košickej detskej historickej železnici v Čermeli. Podľa tohto cestovného poriadku:


Cestovný poriadok KDHŽ

Tarifné podmienky, cenník ďalších služieb a prepravný poriadok nájdete na príslušnej stránke oficiálneho webu občianskeho združenia.  Priebežne na ňom sledujte vydávané aktuality, v ktorých sa v príbehu roka budú objavovať podrobné pozvánky na jednotlivé akcie. Aktuálne informácie nájdete aj na Facebooku.

Na záver ešte pripomeňme, že Detská železnica v Košiciach je jediným miestom na Slovensku, kde si môžu deti a mládež na vlastnej koži vyskúšať vypraviť vlak a priamo sa podieľať na riadení železničnej dopravy a prevádzke. Je to unikát, pretože prísne normy na veľkej železnici toto neumožňujú! Prevádzkový poriadok detskej železnice je vypracovaný tak, aby pri zachovaní všetkých podmienok bezpečnosti bolo možné aktívne zapojiť do prevádzky mladých výpravcov, sprievodcov, posunovačov, výhybkárov a pod. Každý si na železnici nájde svoje miesto, či už je to pri spravovaní železničnej rozhlasovej techniky, hláseniach v rozhlase, predaji a kontrole lístkov, podávaní výkladu, sprevádzaní a inštruktáži pri výhybke alebo pri organizovaní našich podujatí. Na detskej železnici je miesto pre každého.

Na vašu priazeň sa tešia členovia o. z. Detská železnica Košice.

Úvodná ilustračná snímka parného vláčiku pochádza z archívu DŽK

Súvisiace odkazy