Národný dopravca oslovuje národ

27.12.2018 8:00 Tomáš Kováč Zdroj: ZSSK - tlačová správa

Národný dopravca oslovuje národ

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) je jedným z najväčších zamestnávateľov na Slovensku a k 1. novembru 2018 v nej pracuje 5 913 zamestnancov. Stav na trhu práce a veková štruktúra zamestnancov, najmä medzi opravármi a rušňovodičmi, sa stávajú rizikovým faktorom. Národný dopravca preto pre tých, ktorí sa rozhodujú, čo by chceli v živote robiť, spustil kampaň s názvom „Ukáž svoje schopnosti v práci, ktorá má význam“.

Kampaň, pripravená v spolupráci s reklamnou agentúrou JANDL, je zameraná na študentov základných a stredných škôl. Jej podstatou je poukázať na to, že ZSSK je stabilným a férovým zamestnávateľom, ktorý sa o svojich zamestnancov stará a dáva im istotu. Ukazuje potenciálnu atraktivitu jednotlivých profesií hravou formou, kde má každá z nich svoju vlastnú kreslenú postavičku, ktorá opisuje ich pocity pri práci a uvádza motivačné benefity. Tými sú napríklad neobmedzené cestovanie po SR a ČR za symbolických 28 € (aj pre rodinných príslušníkov), nadštandardné finančné ohodnotenie za nadčasy, bezplatné jazykové a vzdelávacie kurzy, príspevky pri narodení detí,  príspevky na regeneráciu pracovnej sily a mnohé ďalšie.


ZSSK ponúka prácu v rôznych profesiách

Dlhoroční zamestnanci majú možnosť získať odmeny pri pracovnom výročí, životných jubileách alebo pri odchode do starobného dôchodku. Rušňovodiči, rušňovodiči-inštruktori, vlakvedúci, vlakvedúci-inštruktori, komandujúci (koordinátori práce vlakvedúcich), strojmajstri, vedúci posunu, posunovači, vozmajstri, výhybkári aj zamestnanci údržby, ktorí pracujú vo vonkajšom prostredí (elektromechanici, mechanici a zámočníci koľajových vozidiel), majú pravidelnú možnosť absolvovať rekondičné pobyty. 


Staň sa opravárom!

„Našou originálnou kampaňou chceme motivovať mladých ľudí k výberu profesie v oblasti železničnej dopravy. Chceme ich zaujať a presvedčiť, že práca s vlakmi je krásna a má zmysel nielen pre celú spoločnosť, ale aj pre ich osobnú kariéru,“ uviedol Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK. Kampaň v hodnote do 20 000 eur (všetky náklady vrátane nákupu médií) bude prebiehať najmä na internete a na školách, kde bude spoločnosť distribuovať svoje propagačné materiály.


Môže byť práca s vlakmi vášňou? - Opravári

Nový model odmeňovania prevádzkových profesií (zavedený koncom roka 2017) zvýhodňuje najkvalifikovanejších a najusilovnejších zamestnancov v údržbe a rušňovodičov. Tzv. osobitná prémia zohľadňuje kvalifikačnú a výkonnostnú úroveň. Zvýšené mesačné ohodnotenie si na výplatných páskach minulý rok našlo vyše 2 300 (38 %) zamestnancov ZSSK (v priemere dosiahli tieto nové prémie napríklad na úseku prevádzky až 129 €). Dnešný priemerný mesačný plat v ZSSK predstavuje 1 096,93 €.


Staň sa vlakvedúcim!

ZSSK v rámci svojej personálnej politiky úzko spolupracuje s ôsmimi strednými odbornými školami, ktoré pre ňu vychovávajú potenciálnych nových technických zamestnancov. Študentom poskytuje možnosť tzv. prevádzkovej praxe a má pripravený aj systém poskytovania štipendií počas štúdia. Okrem toho ZSSK realizuje Dni otvorených dverí na školách i vo svojich priestoroch. Spolu s Ministerstvom dopravy a výstavby SR spolupracuje aj pri organizácii podujatí s názvom „Študuj dopravu“.


Práca s vlakmi môže byť vášňou – Vlakvedúci

Starostlivosť o zamestnancov však nespočíva len v ponúkaných osobných benefitoch. V porovnaní s minulosťou ZSSK v poslednom čase masívne investovala do rekonštrukcie zázemia mnohých svojich prevádzok, kde zamestnanci trávia väčšinu svojho pracovného času. V rokoch 2016 – 2018 boli zrekonštruované koľajiská v Humennom, Košiciach, Nových Zámkoch a vo Zvolene; prebehla rekonštrukcia budovy a modernizácia okružnej koľaje (točňa lokomotív) v rušňovom depe Košice, vynovilo sa vykurovanie v depe Prievidza; zriadili sa nové priestory pre stredisko prevádzky v Trenčianskej Teplej; realizovala sa úprava prechodov, komunikácií a rekonštrukcia točne v depe Nové Zámky; vykonala sa oprava strechy motorovej remízy, spojovacej budovy a kruhovej remízy v depe Bratislava.


Staň sa rušňovodičom!

V stredisku logistiky Košice zriadila sekcia logistiky nový centrálny sklad tlačív, čím sa zlepšili pracovné podmienky pre zamestnancov skladu a zjednodušila sa distribúcia tlačív na pracoviská v rámci celej ZSSK. Okrem toho sa pracovné podmienky zamestnancov zlepšili novým vybavením 20 pracovísk ZSSK. V roku 2018 boli začaté rekonštrukcie striech v rušňových depách Košice a Poprad, ktoré budú pokračovať aj v roku 2019. V rokoch 2013 – 2016 podobné investície predstavovali 11 165 660 eur. V rokoch 2017 – 2020 je na účely humanizácie pracovného prostredia naplánovaných 32 480 000 eur.


Práca rušňovodiča v ZSSK

ZSSK sa spolu s ostatnými železničnými spoločnosťami snaží o zmysluplné zjednodušenie legislatívy pri železničiarskych profesiách tam, kde je to bezpečné a zmysluplné. Nedávno tak vláda uvoľnila podmienky pre záujemcov o prácu rušňovodičov. Tí už nemusia mať špeciálne stredné vzdelanie (ako ho nemajú ani piloti dopravných lietadiel), hoci všetky ostatné odborné a prípravné kurzy a testy musia absolvovať aj naďalej. Všetky potrebné informácie o voľných pracovných miestach v ZSSK možno nájsť na adrese www.zssk.sk/kariera.

Upravil a propagačnými materiálmi ZSSK doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský