Vitajte v novom roku!

1.1.2019 0:00 -kk-

Vitajte v novom roku!

Rok s číslom 2019 vletel do prítomnosti rovnako rýchlo, ako vyletel špunt z fľaše sektu, pohárom ktorého mnohí z nás príchodzí rok práve vítame. Vykročili sme v ústrety novým zážitkom, novým ďalekým i blízkym cestám a novým životným skúsenostiam, vkročili sme do nového roka a každý máme od neho rôzne očakávania.

Čo má pre nás nový rok nachystané, to sa dozvieme priebežne, v správny čas, keď nám to sám predloží. Okrem iných udalostí to budú aj niektoré významné výročia.

Náš internetový portál VLAKY.NET si pripomenie už 15. výročie svojho vzniku, v novembri uplynie neuveriteľných 30 rokov od významných politicko-spoločenských zmien, ktoré v konečnom dôsledku viedli síce k priateľskému, ale predsa len rozdeleniu Československa, v lete tohto roka to bude už dlhých 50 rokov od chvíle, čo človek vlastnou nohou kráčal po inom vesmírnom telese, kým 100 rokov ešte predtým začala v Brne premávať prvá konská mestská dráha a bol dokončený Suezský prieplav.


Na začiatku cesty novým rokom verme, ...

Menej veselé výročia nám pripomínajú udalosti neželané. V tento rok uplynie 500 rokov od smrti génia Leonarda DaVinci, pred 200 rokmi vyhasol dlhý a plodný život Jamesa Watta, ktorého parný motor otvoril dvere k priemyselnej revolúcii a tým aj k rozmachu železničnej dopravy. Ten súčasný rok sa tiež nesie v neistom očakávaní z blížiaceho sa „brexitu“.


... že nenarazíme na zle postavenú výhybku ...

Aj vďaka týmto rôznym, dnes už historickým, udalostiam máme možnosť slobodne diskutovať aj na našom fóre a vďaka udalostiam iným zas máme o čom. V mene redakcie vám, čitateľom VLAKY.NET, želám, aby sa pre vás rok s poradovým číslom 2019 stal rokom príjemným, plným veselých cestovateľských zážitkov, rokom splnených očakávaní, neotrasených priateľstiev, pevno-pevného zdravia, rokom pekných zážitkov a pohodových udalostí.


... a že vždy uzrieme svetlo na konci tunela

Prajeme vám, keď už v ten váš rok '19 nemôže byť vyslovene dobre, aby aspoň nebolo horšie a aby ste mali každý deň dôvod na úsmev, hoci aj malý a pokrivený, ale predsa len úprimný.

Nachádzajte v roku 2019 všetko len to dobré aj na stránkach VLAKY.NET!


Pour féliciter 2019

Text Kamil Korecz, ilustrácie PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy