Zajímavá publikace ke stažení zdarma

1.12.2018 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Zajímavá publikace ke stažení zdarma

Nebývá zrovna zvykem, aby autoři rozdávali svá díla široké veřejnosti, ale když jde o veřejnost vlakofilní a blíží se Vánoce, rozhodl se Petr Keller svou knihou Střípky vzpomínek ze staveb a údržby železnic Libereckého kraje obdarovat všechny návštěvníky internetového magazínu VLAKY.NET. „Činím tak pro uspokojení čtenářů z fanklubu železnic, protože po rozebrání omezeného počtu exemplářů je další vydání z naší strany již nereálné“, napsal jeho redakci.

O jednotlivých stavbách, akcích a zejména železničních vozidlech bylo napsáno mnoho zajímavých a historicky cenných publikací. Cílem této publikace je na základě osobních vzpomínek popsat dopravní stavby a vývoj sítě na Liberecku v dané době, technologie i zajímavosti, zkrátka všechno, co stojí za povšimnutí. Jedná se zejména o zachycení doby ani ne tak z historického hlediska, ale spíše o popsání stavu a fáze, v jaké se železniční síť nacházela, jakou úlohu sehrála. Především u staveb popisujeme významnou změnu technologií i strojního vybavení, železniční stavitelství se totiž po šedesátých letech radikálně proměnilo. Od převažující ruční práce a nesmírné fyzické dřiny pracovníků v obor s vysokou mechanizací a později i uplatněním vysoké míry moderních strojů a prostředků,jako jsou počítače a digitalizace. Tolik úvodní slovo autora.


Vizitka autora; zdroj: předmětná publikace

Doplňme další jeho vyznání: My si zde klademe za cíl popsat dopravní stavby a vývoj sítě souhrnně s pohledem na Liberecko a tu dobu, technologie i zajímavosti, včetně toho, co stojí za povšimnutí. Poklonu přitom nutno složit všem, kteří se dříve zasloužili o zachycení a takřka pasport zdejších lokomotiv, vagonů, budov a tratí a toho, co je již prezentováno třeba na internetu. V tomto textu jde zejména o zachycení doby ani ne tak z historického hlediska, ale o popsání stavu a fáze, v jaké se železniční síť nacházela, jakou úlohu sehrála. Popisované období doplňuje celá řada obrázků a fotografií, byla by velká škoda, pokud by upadly v zapomnění. Publikací chceme vzdát poctu organizacím, firmám a hlavně lidem, kteří se významně o rozvoj železničních staveb a činností s nimi souvisejících starali, stejně jako těm, kdo v této práci pokračují.


Málo mechanizace a hodně lidí, tak se kdysi stavělo; zdroj: předmětná publikace

Více o zaměření publikace napoví její členění do jednotlivých kapitol:

1 Stručný popis historie železnic na území Libereckého kraje do I. sv. války

1.1 Období rakouské monarchie
1.2 Období I. světové války
1.3 Meziválečné období a vznik ČSD
1.4 Období okupace a II. světové války

2 Vývoj a stav po II. světové válce

3 Stav krátce po osvobození

4 Období od 50. let do roku 2000 a vzpomínka na nejdůležitější stavby

4.1 Jak byla organizována správa tratí
4.2 Firmy a organizace, které se podílely na realizaci
4.3 Strojní vybavení a jeho změny
4.4 Typické konstrukce železničních tratí
4.5 Vliv nových strojů a technologií na výluky v dopravě
4.6 Nehody na železnici

5 Nejzajímavější stavební akce v Libereckém kraji

5.1 Železniční přejezdy
5.2 Zimní údržba

6 Potenciál železniční dopravy Libereckého kraje a nový přístup ke stavu tratí po vzniku SŽDC a výsledek činnosti LK

7 Stavební činnost současnosti a optimistické pohledy do budoucna

8 Závěr a poděkování


Železniční tratě na území Libereckého kraje; zdroj: SŽDC

Publikace Petra Kellera Střípky vzpomínek ze staveb a údržby železnic Libereckého kraje vznikla s podporou krajských orgánů a dalších sponzorů, bez nichž byste pochopitelně slíbený dáreček na tomto místě nenašli. Můžete si jej stáhnout ve dvou verzích – [1] úplné a poněkud [2] odlehčené, chcete-li „paparebackové“, obě ve formátu PDF.

Ke stažení:

  1. Střípky vzpomínek ze staveb a údržby železnic Libereckého kraje - 59,9 MB
  2. Střípky vzpomínek ze staveb a údržby železnic Libereckého kraje - 26,7 MB

Úvodní obrázek: Obálka publikace „Střípky vzpomínek ze staveb a údržby železnic Libereckého kraje“