Seminár SVTS: Mgr. Jozef Prillinger: Horská železnica Handlová – Horná Štubňa

20.11.2018 18:00Zdroj: SVTS

Seminár SVTS: Mgr. Jozef Prillinger: Horská železnica Handlová – Horná Štubňa

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, v gescii riaditeľa Odboru obchodu GR ŽSR Ing. Miroslava Matúška a s podporou magazínu VLAKY.NET, si vás dovoľujú pozvať na ďalšiu zo série odborných prednášok, ktorá má vyššie uvedený názov a uskutoční sa 21. 11. 2018 o 15:30 hod.

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, Koceľova 15 , 812 94, BRATISLAVA, člen ZSVTS 

 

P O Z V Á N K A

 

POZÝVÁME VÁS NA PREDNÁŠKU :

 

Horská železnica  Handlová - Horná Štubňa

 

  •  Koncepcia a samotná realizácia stavby
  •  Vplyv výstavby železnice na prostredie
  •  Vplyv vojnových udalostí na železnicu a obyvateľstvo
  •  Význam archívnych dokumentov na priblíženie histórie

Prednáša :  Mgr. Jozef Prillinger, pracovník GR ŽSR

Prednáška sa uskutoční dňa 21. Novembra 2018 (streda) v budove GR ŽSR, Bratislava – Klemensova 8. Začiatok prednášky 15,30 hod