Preprava transformátora do Varína

2.11.2018 8:00 Peter Bado

Preprava transformátora do Varína

Prepravy nadrozmerných nákladov nepatria ku každodennému kolobehu železnice a tak si pre svoju výnimočnosť zasluhujú pozornosť. Jednou z takýchto bola i preprava transformátora 250 MVA, 400/110 kV o hmotnosti 232 ton z rozvodne v Rimavskej Sobote do rozvodne vo Varíne.

Keďže preprava po cestách medzi oboma miestami bola nemožná, obmedzila sa iba na dovoz a odvoz „trafa“ do/z najbližšej železničnej stanice a väčšinu trasy teda náklad absolvoval po železnici.

 


Preprava nadrozmerného nákladu, po železnici zabezpečovaná spoločnosťami iTB Praha (pobočka železničného oddelenia firmy Felbermayr), Trafoservis-Říha s.r.o. a ZSSK Cargo Slovakia, bola rozdelená do dvoch dní. Z Rimavskej Soboty vlak Pn 30098 vyrazil 27. októbra a svoju jazdu prerušil v žst. Zvolen nákladná stanica, odkiaľ nasledujúci deň pokračoval do Varína. Súprava vlaku, dĺžky cca 91 m a hmotnosti cca 459 t, bola tvorená vozňom Uaai 83 56 996 4 000-8, sprievodným vozňom ex Bai/Btm/Bt 63 54 892 9 016-6 a dielenským vozňom Hbis 21 81 225 6 452-7.

V prvý deň bola vedená rušňom 756 009 a druhý deň sa do jej čela postavili rušne 746 010 a 746 006. Stanovená rýchlosť vlaku bola 50 km/h (v úseku Zvolen nákl. st. – Zvolen mesto odb. 40 km/h), tá však mala vzhľadom na charakter prepravy viaceré obmedzenia. Napr. pri jazde cez jednoduché/križovatkové výhybky v priamom smere bola znížená na 20/15 km/h a pri jazde do odbočky na 5 km/h. Ďalšie zníženie na 40, 30, 20, 10 alebo 5 km/h bolo v závislosti na miestnych pomeroch (tunely, mosty, návestidlá, nástupišťa, vodné žeriavy, osvetľovacie stĺpy, ...), pričom podľa potreby bola využívaná schopnosť vozňa manipulovať s polohou nákladu. V celej trase vlaku platil zákaz stretnutia s iným vozidlom na susednej alebo súbežnej koľaji.


Prejazd vlaku zastávkou Nezbudská Lúčka-Strečno, 27.10.2018 © Peter Bado

Špeciálny 24 nápravový hlbinný delený vozeň Uaai bol vyrobený firmou Krupp v roku 1986, pôvodne ho v ČSSR využívala firma Energovod Bratislava a od roku 2001 je jeho vlastníkom spoločnosť Felbermayr. Jeho dĺžka je 40 m, hmotnosť 172 t, nosnosť 348 t a pri preprave je najvyššia rýchlosť prázdneho vozňa 90 km/h, naloženého 65 km/h. Vozeň umožňuje vďaka hydraulickej sústave pozdĺžne naklopenie a ďalšie funkcie nutné pre nakládku a vykládku a v priebehu jazdy stranový posun s nákladom +/- 550 mm a zdvih/zníženie nákladu o 400/100 mm.

Pre túto prepravu nebol osadený vloženými pozdĺžnymi nosníkmi, nakoľko prevážaný typ transformátora (vyrobený v roku 1980 v ZSSR) bolo možné pripevniť priamo k vozňu. Sprievodný vozeň bol prestavaný z vozňa Bai/Btm/Bt, vyrobeného v roku 1972. Slúži ako zázemie pre sprevádzajúci personál a je rozdelený na šatňu, sklad, kuchyňu, obývaciu časť, spálňu, kúpeľňu a WC. Dvojnápravový dielenský vozeň z Rakúska poskytuje technické zázemie, sú v ňom uložené najmä dôležité náhradné diely, vybavenie pre nakládku, vykládku a zabezpečenie prepravovaného nákladu, materiál pre jeho podloženie a náradie.


Posun s prednou časťou vozňa Uaai po jej odpojení od transformátora, Varín, 28.10.2018
© Peter Bado

Vykládka transformátora z vozňa prebehla 29. októbra a nebola pri nej potrebná súčinnosť s autožeriavmi, autožeriav bol použitý iba na manipuláciu s pomocnými prvkami. Transformátor bol podložený, odpojený od vozňa a pomocou hydraulických valcov zdvihnutý do výšky potrebnej na podídenie návesu, v ktorej bol zafixovaný pomocou špeciálnych rámov. Posledná fáza prepravy nastala 30. októbra, kedy auto spoločnosti Rádl s.r.o. z Plzne previezlo transformátor do varínskej rozvodne, kde bude uložený ako záložný.


Príprava transformátora na nakládku, 29.10.2018, Varín © Ľuboš Polakovič

Poďakovanie za spoluprácu pri príprave tejto reportáže patrí Ing. Ľubošovi Polakovičovi.

Úvodná snímka: Transformátor vo vozni Uaai, 27.10.2018, Varín © Peter Bado

Galéria

Súvisiace odkazy