Keszthely, vláčiky

28.9.2018 8:00 Juraj Földes

Keszthely, vláčiky

Pri návrate z letnej dovolenky v Chorvátsku sme si zvolili trasu popri juhovýchodnom cípe Balatónu, cez neoficiálne hlavné mesto maďarského mora – Keszthely. Pomenované je podľa domovskej stránky mesta sprostredkovane slovanské (Kostel), pôvodom z latinčiny (Castellum).

Hlavným dôvodom bola návšteva tamojšieho Helikon Múzea, konkrétne stálej výstavy historickej modelovej železnice vo vedľajšej budove festeticsovského kaštiela. Budovu zdieľajú vláčiky s múzeom poľovníctva.

 

Na čelnej fasáde pôvodne vojenskej stavby je bilboard jasne informujúci o expozícii modelovej železnice. Odkazom na poľovníctvo je plastika dvoch kozorožcov v parku pred vstupom. Oproti plastike je nástupište a koľajisko detskej záhradnej železničky s pravou parnou a druhou akumulátorovou lokomotívou (V36) ktoré premávajú po asi 500 m dlhej trati.


Vláčik pred budovou múzea © Juraj Földes

Ponuka vstupeniek je pestrá, s rozličnými kombináciami pre návštevu viacerých expozícii, vrátane ďalších v hlavnej budove, ale my sme si kúpili len jednoduché vstupenky na výstavu modelovej železnice za 1350 Ft, teda asi za 4,1 € (t.j. cena lístka pre dospelého, zľava pre kategórie 6-26 a 62+ predstavuje 50%)


Budova múzea poľovníctva a historickej modelovej železnice © Juraj Földes

Stredobodom stálej výstavy železničných modelov na podkroví múzea je koľajisko HO, na jednosmerný systém o ploche asi 500 m2, sprístupnené pre verejnosť v roku 2008. Pozostáva z troch samostatne fungujúcich častí:

  1. Rakúsko je zastúpené úsekom Semmering – Klamm s viacerými viaduktami a tunelmi Ghegovej trate. Táto časť obsahuje stanice Semmering,  Breitenstein a skryté odstavné koľaje.
  2. Rozsiahlejšie Nemecko reprezentujú modely zo Saského Švajčiarska, jedno väčšie starobylé stredoeurópske mesto bez konkrétnej predlohy, zatiaľ nedokončená zasnežená stanica „Norimberg“ s 26 koľajami naväzujúca na časť inšpirovanú Čiernym lesom - Schwarzwaldom.
  3. Maďarsko predstavuje trať z Budapešti (z Déli pályaudvar - južnej stanice) do Nagykanizse a motívy domovskej župy Zala.


Maďarská časť koľajiska, motívy zo župy Zala © Helikon múzeum

Sieť koľajníc podľa domovskej stránky múzea dosahuje dĺžku 2,7 km, počet výhybiek ovládaných servopohonom a dekodérmi je 348 a premáva tu 75 súprav podľa predlôh z posledných dvoch storočí. Okolo 1800 budov v prípade konkrétnych staníc nereprezentuje vždy ich súčasný stav, lež historický vzhľad z obdobia ich rozkvetu.

V predsieni je dominantne umiestnená vitrína so štyrmi veľkými modelmi parných lokomotív MÁV a ďalšia vitrína s modelmi veľkosti HO. Okrem toho sú pri východe z výstavy aj dve rozsahom skromné koľajiská systému Märklin.


Model lokomotívy r. 424 (MÁVAG 1924-1956) © Juraj Földes

Podľa domovskej stránky modelára Gábora Martisza bol sám v roku 2004 kontaktovaný Tiborom Eglym, šéfredaktorom časopisu Vasút&Modell a v ich spolupráci následne sa začali prípravné práce na výstavnom koľajisku, ktoré skončili o tri roky neskôr vstupom do stavebne pripravených priestorov. Nasledovalo 10 mesiacov intenzívnej práce so spolupracovníkmi do otvorenia výstavy 21.3.2008 (Martisz na svojej stránke menovite spomína p. Viku, Istvána Hotza, Zsolta Batóa, Andrása Soósa, Csabu Ádoriho, Andrása Ságiho, Dávida Gortvu a Attilu Tasiho). Dokončovanie vzhľadu koľajiska trvalo ešte roky, a dielo celkom dokončené ešte stále nie je. Pre mňa bol napríklad okatý nedostatok zelene, najmä stromov.


Rakúska časť koľajiska s viaduktom na semmeringskej trati © Juraj Földes

Martiszove poznámky ku Keszthelyi končia rokom 2012, čo možno súvisí aj s jeho spoluúčasťou na realizácii ďalšej stálej výstavy Miniversum v Budapešti, s námetmi z rovnakých troch krajín, v rokoch 2013-2014.

Návštevníci sú v Keszthelyi od koľajiska oddelení dvojmetrovými sklenými tabuľami, čo na jednej strane do určitej mieri chráni expozíciu, ale sťažuje možnosti fotenia. Ako si Gábor Martisz vo svojej poslednej správe z Keszthelyu posťažoval, nedisciplinovaní návštevníci strkali skrz medzery medzi sklami rôzne predmety,  ktoré zastavovali a vykoľajovali vlaky a došlo aj k zhoreniu lokomotívy. Za sklo pravidelne padali aj mobily a fotoaparáty. Nechápal tiež ani rodičov, ktorí sa s nim nahlas hádali, keď si dovolil upozorniť ich deti, aby nebúchali pästičkami do skla a nerobili si prekážkový beh medzi návštevníkmi.


Nemecká časť koľajiska so stanicou Bad Schandau © Juraj Földes

Na rozdiel od iných komerčných stálych výstav denné osvetlenie tu nezhasínalo, nie sú inštalované inde používané urýchlené denné cykly. Osvetlenie na koľajisku, ako to dokazujú iné zdroje fotografií, inštalované je a či sa zapína po skutočnom zatmení, mi nie je známe.

Cez stredoeurópske mesto vedie relatívne dlhá jednokoľajná električková trať s výhybňou, aj s remízou. V  reportáži Kálmána Jermanna spred troch rokov na portáli iho.hu som sa dočítal o pravidelnom trojminútovom intervale ich premávky, ale počas našej návštevy sa električky (rovnako ako autá) nepohli. Bude to možno obdobný problém, ako u iných stálych výstav (napr. Loxx Berlin), že životnosť ich modelov sa nevyrovná životnosti modelov lokomotív.


Nemecká časť koľajiska, urbánna časť © Juraj Földes

V citovanej reportáži o koľajisku na portáli iho.hu sa možno dočítať aj o nákladoch 43 mil. Ft (bez DPH), t.j. asi 130.000 € na vlastnú výstavu, čo pri súčasných cenách modelov a modelárskeho príslušenstva ani nie je až taká závratná suma. Kompletne digitálna technika je prepojená s automatickým počítačovým riadením, s minimálnou potrebou personálu. Počas našej návštevy sme nezazreli ani jeden servisný zásah, ale ani intenzita premávky vláčikov nebola neprimerane silná. Aby sa nemuselo posunovať pri jedinej hlavovej stanici Déli, tak sem dochádzajú len push-pull súpravy, ostatné sa otáčajú v tuneli pred stanicou.


Ešte nedokončený nemecký zimný motív (Norimberg) © Juraj Földes

Zaujímavý je pôvod modelu festeticsovského kaštieľa na vyvýšenine za stanicou Keszthely. Autorom bol v roku 1989 vtedy 12-ročný Csaba Fekete, ktorý vyrobil z papiera aj rad ďalších architektonických modelov a konkrétne tento podaroval múzeu Helikon, kde bol až do vzniku koľajiska aj samostatne vystavený. Nie je v merítku 1:87, lež v menšom, preto aj park okolo kaštieľa doplnili modelári prevažne zo sortimentu merítka 1:160. Bolo mi jasné, že televízne veže a vysielače na koľajisku zrejme nie sú v mierke 1:87, ale v prípade kaštieľa musím priznať, že som tento „trik“ pri prehliadke neodhalil.


Maďarská časť koľajiska. Hrad Sümeg a v pozadí Badacsony © Juraj Földes

Po odchode z výstavy sme sa cestou zastavili na vyhliadke nad Balatonom a aspoň z diaľky som si urobil obrázok z vyhasnutej sopky nad Badacsonyom na porovnanie s modelom a krátky fotohalt sme si spravili aj pred Sümegom, ktorého hrad v skutočnosti nie je v dohľade z Badacsonyu. 

Odkazy:

  1. Keszthely – Wikipedie
  2. Zámek Helikon (zámeček Festeticsů), Keszthely - WellnessTips
  3. Helikon Kastélymúzeum - domovská stránka
  4. Keszthely, Történelmi Modellvasút-kiállítás - YouTube
  5. zdroje uvedené pod odkazmi v texte

Úvodná snímka: Maďarská časť koľajiska, stanica Keszthely a festeticsovský kaštiel © Juraj Földes

Galéria