Šestý „banán“ v novém hávu dostal perlivou sprchu

7.9.2018 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Šestý „banán“ v novém hávu dostal perlivou sprchu

Že lokomotiva 151.006-4 Českých drah dostala nový vzhled a na čela lité tabulky s označením E 499.2006, to už národ vlakofilní jistě vesměs zaregistroval a od 24. srpna se ji snažil zachytit v čele některého vlaku vyšší kvality na hlavním tahu. Včera se této inovaci dostalo na pardubickém hlavním nádraží slavnostního křtu za účasti médií, mezi nimiž nechyběl ani náš magazín.

 

 

 

České dráhy a Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice Vás srdečně zvou na slavnostní představení unikátního barevného řešení lokomotivy 151.006, které proběhne na prvním nástupišti hlavního nádraží Pardubice dne 6. 9. 2018 v 8:15 hodin. Slavnostní křest odstartuje program VII. mezinárodní vědecké konference věnované oslavě 25. výročí Dopravní fakulty Jana Pernera, psalo se v pozvánce, které jsem nedokázal odolat. Navíc také proto, že se mi tak naskytla možnost po téměř dvou letech opět cestovat vlakem a navíc poprvé za jízdné se státní slevou. Vyrazil jsem z hlavního nádraží hradeckého na to pardubické s dostatečným předstihem, abych o něco nepřišel. Ale mohl jsem si klidně pospat déle, protože organizátoři s přípravami akce, na rozdíl od jiných podobných, nijak nespěchali.


Os 6229 mne přivezl do Pardubic trochu moc brzo © PhDr. Zbyněk Zlinský

Na prvním nástupišti nebylo ani stopy po součástech obvyklé technické a propagační výbavy, o nějakém lidském prvku obdobného určení nemluvě. Až před osmou hodinou se po nástupišti začalo pohybovat něco na běžné nádražní poměry nápadně „nadoblečených“ pánů a dam, kteří se začali shlukovat před východem z odbavovací haly. Tam se posléze objevila i tisková mluvčí Českých drah, dvě hostesky s tiskovými zprávami a stolek se sektem. Pozvaných hostů i nezvaných zvědavců přibývalo, ale u nástupiště stále probíhal jen normální provoz a po hlavním aktérovy celé té připravované slavnosti dlouho nebylo ani stopy. Mnozí hosté se naštěstí navzájem znali, takže trávili ten čas čekání ponejvíce družným hovorem. Zlom nastal necelých pět minut po plánovaném začátku, když se křtěnec objevil.


151.006-4 se dostavila na místo slavnosti © PhDr. Zbyněk Zlinský

Učinil tak bohužel od východního zhlaví a vynořil se ze slunce, což sice mohlo být vnímáno symbolicky, ale přítomné fotografové nejásali. A nepotěšil je ani fakt, že stroj zastavil u vodního jeřábu a strojvůdce odmítl popojet k centru dění, neboť musel nechat část koleje volnou pro přistavení pravidelného vlaku. Fotografové se s danou situací popasovali, jak uměli, a ostatní očekávali oficiality. Ty nastaly o něco později s jistými obtížemi, neboť tisková mluvčí ČD Vanda Rajnochová v roli moderátorky disponovala, stejně jako poté účinkující, pouze svým hlasem a bez jeho zesílení bylo těžké upoutat (a udržet) pozornost publika. Řečníci museli svádět boj se staničním rozhlasem i ruchem v kolejišti, I přes tyto obtíže se podařilo obecenstvo uvítat, vysvětlit důvod toho setkání a představit hosty.


 Vanda Rajnochová se pokouší zahájit akci © PhDr. Zbyněk Zlinský

Jako první dostal slovo Ing. Jiří Ješeta, ředitel odboru obchodu osobní dopravy ČD, který blíže osvětlil důvody, které vedly k tomu, že se jedna z lokomotiv našeho národního dopravce takto „prekabátila“. Vy si je můžete přečíst v tiskové zprávě. Druhým řečníkem byl Michal Kortyš, náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost. Ten se zaměřil zejména na celospolečenskou roli jubilující Dopravní fakulty Jana Pernera a na její spolupráci s Českými drahami. Zavzpomínal i na to. jak jej dnes oslavovaná lokomotiva kdysi vozívala mezi domovem a školou. A samozřejmě popřál mašince, už sice letité, ale zjevně jsoucí stále ve výborné kondici, ještě mnoho úspěšných kilometrů ve službách veřejnosti. V podobném duchu pak vinšoval vysoké škole i národnímu dopravci.


Michal Kortyš a Ing. Martin Charvát © PhDr. Zbyněk Zlinský

Po tomto poměrně obsáhlém proslovu toho Ing. Martinu Charvátovi, primátorovi statutárního města Pardubic, k vyjádření už mnoho nezbylo, proto byl jeho proslov poměrně krátký a nepříliš zajímavý. To rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. posluchače zaujal svým neotřelým přístupem k dané problematice. Svůj projev prošpikoval řadou skutečností, které považoval za užitečné připomenout. Třeba to, že současné logo Českých drah je stejně staré jako pardubické dopravní vysokoškolské učiliště. Nebo že křest lokomotivy, spjaté se jménem Ing. Jana Pernera, se koná den před výročím jeho narození. Na rektorova slova pak navázal doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., děkan Dopravní fakulty Jana Pernera, který se mimo jiné zmínil podrobněji o vzniku myšlenky „fakultní“ lokomotivy a její realizaci.


Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. a doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Poté jmenovaní vyfasovali od hostesek po láhvi sektu, aby provedli vlastní „křest“. Tím byly oficiality u konce, ale jejich účastníci se dlouho nemohli rozloučit, protože se věnovali hovorům mezi sebou i s novináři. Fotografové se pak snažili co nejlépe zachytit „novokřtěnce“, což se dařilo z protějšího nástupiště, pokud podél něj zrovna nejela nějaká souprava. Této možnosti jsem využil i já a poté jsem se obíral nápadem, že tam zůstanu, abych si stroj zvěčnil bez vodního jeřábu, až bude z místa křtu odjíždět. Ale nakonec jsem dal přednost neprodlenému přesunu k domovu, k němuž mne zlákala právě přistavená souprava libereckého rychlíku. Tak jsem mohl dříve začít pracovat na této reportáži, aby mohla vyjít ještě za tepla a navíc právě v den výročí narození páně Pernerova.


Právě pokřtěná 151.006-4 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Prameny a odkazy:

  1. České dráhy – Wikipedie
  2. České dráhy, a.s.
  3. Univerzita Pardubice – Wikipedie (obsahuje odkaz na oficiální web)
  4. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice – Wikipedie (obsahuje odkaz na oficiální web)
  5. Jan Perner – Wikipedie
  6. Lokomotiva 151 – Wikipedie
  7. České dráhy a Univerzita Pardubice společně na kolejích – tisková zpráva (formát PDF)
  8. Dráhy a pardubická fakulta vyslaly na koleje netradičně vyzdobenou Krysu – Zdopravy.cz
  9. 151.006 s novém kabátě již v čele vlaku - railtrains.sk
  10. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: Právě pokřtěná 151.006-4 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy