Naše téma: Máte raději okna otevírací, či nikoliv?

27.8.2018 8:00 Mgr. Jiří Mazal

Naše téma: Máte raději okna otevírací, či nikoliv?

Minulý týden jsme se v našem tématu věnovali klimatizaci. Nyní toto téma rozviňme na jeden její aspekt, a to okna. Otevírací, či nikoliv? Jaké má toto řešení výhody a nevýhody?

 

 

 

 

 

Nemožnost otevření oken při nainstalované klimatizaci je dána čistě praktickými důvody, klimatizace by ztratila svou účinnost. Při vyšších rychlostech je pak nutná tlakotěsnost skříně. V případě výpadku klimatizace obvykle vypomohou nouzová výklopná okna. Problém ovšem nastává, kdy zejména u rekonstrukcí z 90. let skříň vozu svá polospouštěcí okna ztratila a byly nahrazeny výklopnými okny, ale na klimatizaci se jaksi "zapomnělo" (řada Bee272).

Klimatizace má své nesporné výhody, kromě tepelného komfortu (za předpokladu, že je správně nastavena) také do vozu nevnikají nečistoty a interiér tak působí o dost přívětivěji (dobře to lze vidět u řídících vozů řady Bfhpvee295, neboli "syslů", nasazovaných spolu s neklimatizovanými vagony).


Interiér jednotky ř. ABe 8/12 (všimněte si polospouštěcích oken) © Jiří Mazal

Že je možné najít kompromis mezi obojím, dokládají jednotky Rhétské dráhy řady ABe 8/12, zvané "Allegra". Ač vybaveny klimatizací, část oken je polospouštěcích, čímž jsou uspokojeni ti, co se chtějí dívat z okna. Obdobně jsou řešeny i netrakční jednotky Alvira stejného dopravce, které mají svůj vlastní "šotooddíl". Je samozřejmě nutné přihlédnout k turistickému charakteru dráhy a toto řešení asi těžko použijeme u každého vlaku.

Závěrem z článku vyplývá jednoduchá otázka:

Máte raději, když jsou okna ve vlaku otevírací, či nikoliv?

Úvodní snímek: Polospouštěcí okna k radosti šotoušů dostaly i některé modernizace řady 810
(17.9.2011, Suchdol nad Odrou) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy