Oprava priecestia v Poprade

26.6.2018 8:00 František Sakalik

Oprava priecestia v Poprade

V priebehu 24. a 25. týždňa prebiehala v Poprade na Teplickej ulici oprava železničného priecestia. V tejto časozbernej reportáži fotograficky priblížim čitateľom priebeh opravy.

 
 
 
 
 
 
 

Úvodom pár slov k samotnému priecestiu. Toto leží v km 201,001 trate 180 Košice - Žilina a zabezpečuje úrovňové kríženie miestnej komunikácie so spomínanou traťou a vlečkou Poľnonákupu. Priecestie je zabezpečené sveteleným zariadením so závorami.


Počas opravy bolo PZZ ponechané v činnosti, 11.06.2018 © František Sakalik

Na základe informácie v diskusnom fóre som sa 11.06.2018 večer vybral zdokumentovať stav priecestia v prvý deň opravy. Niekoľko metrov pred priecestím boli cez celú šírku cesty umiestnené zábrany, ulica bola dočasným dopravným značením vyznačená ako "slepá". Ako je vidieť aj na fotkách, závory boli spustené a na výstražníkoch blikali čerevené svetlá. Po prvom dni opravy bolo vidieť odstránenú výdrevu 1. traťovej koľaje a starý asfalt. Ďalej bolo možné všimnúť si nové koľajnice cez celú šírku priecestia.


1. TK s odstránenou priecestnou konštrukciou, 11.06.2018 © František Sakalik

O pár dní neskôr, 14.06.2018, som sa k priecestiu vybral opäť. Tentoraz bolo vidieť odstránený asfalt a drevenú konštrukciu aj z 2. traťovej koľaje, taktiež aj tu boli nové koľanice. Oproti prvému dňu boli dočasné styky starých a nových koľajníc nahradené zvarmi.


Priecestie sa dočkalo nového asfaltu, 18.06.2018 © František Sakalik

Zvyšné snímky zachytávajúce priecestie po oprave som urobil 18.06.2018, v posledný deň opravy. Uzávierka cesty a spustené závory však dávali najavo, že motoristi si ešte trochu počkajú, než si budú môcť užívať pohodlný prejazd po novom asfalte.

Na záver spomeniem, že podľa pôvodných plánov malo byť toto priecestie zrušené a nahradené podchodom pre peších, motoristi by využili obchádzku po novej ceste vedenej vedľa trate k nadjazdu. Podrobnejšie informácie sa možno dočítať napríklad v tomto článku.

Úvodná snímka: Celkový pohľad na priecestie aj s vlečkovou koľajou, 11.06.2018 © František Sakalik

Galéria