Seminár SVTS: Ing. Rastislav Cenký: Reforma verejnej osobnej dopravy a harmonizácia objednávania výkonov ...

21.6.2018 8:00

Seminár SVTS: Ing. Rastislav Cenký: Reforma verejnej osobnej dopravy a harmonizácia objednávania výkonov ...

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, v gescii riaditeľa Odboru obchodu GR ŽSR Ing. Miroslava Matúška a s podporou magazínu VLAKY.NET, si vás dovoľujú pozvať na ďalšiu zo série odborných prednášok, ktorá má vyššie uvedený názov a uskutoční sa 27.6.2018 o 15:30 hod.

 

 


SLOVENSKÁ VEDECKOTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ DOPRAVY,

ŽSR GR - ODBOR Obchodu, 

si dovoľujú pozvať vás na odborný seminár

 

 

 

Ing. Rastislav Cenký

Riaditeľ inštitútu 

Inštitút pre dopravu a hospodárstvo, n.o.

 

 

 

Reforma verejnej osobnej dopravy

a harmonizácia objednávania výkonov

VOD v podmienkach SR prostredníctvom

centrálneho subjektu

 

 

 

 

SEMINÁR SA USKUTOČNÍ DŇA 27. 6. 2018

v budove GR ŽSR, Klemensova 8, Bratislava, 

zasadačka 2 a 3 o 15:30 hod.