Akcia „Študuj dopravu“

16.5.2018 18:00 -zz- Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby - tlačová správa

Akcia „Študuj dopravu“

V dňoch 1. a 2. júna 2018 v čase od 9:00 do 13:00 hodín sa v priestoroch parkoviska pri železničnej stanici vo Vrútkach uskutoční už 2. ročník podujatia „Študuj dopravu“ pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Podujatie je zamerané na propagáciu vzdelávania a škôl so zameraním na oblasť dopravy.

 

 

 

 

Na podujatí budú vystavovatelia z radov stredných odborných škôl a zamestnávateľov v oblasti dopravy, prepravy a logistiky. Celé podujatie bude podporené bohatým sprievodným programom ktorý bude obsahovať napr: modelovú železnicu, simulátor ETCS zariadenia, simulátor prevrátenia osobného vozidla, kariérové poradenstvo, okuliare simulujúce užitie alkoholu, drog, ukážky automobilovej, autobusovej a nákladnej dopravy a mnohé iné. Vstup zdarma!

Rezort dopravy a výstavby má snahu motivovať žiakov základných škôl k štúdiu na stredných odborných školách v oblasti dopravy a následne k výberu povolania v tejto oblasti, k rozvíjaniu a prehlbovaniu ich záujmu o zvolené povolanie a budovanie ich vzťahu k budúcej profesii aj prostredníctvom  organizovania zážitkových aktivít. Ďalšie informácie k téme nájdete na oficiálnej stránke ministerstva.

Úvodná ilustračná snímka: Záber z vlaňajšej akcie; zdroj: ZSSK Cargo

Súvisiace odkazy