Seminár SVTS: Ing. Marián Hanko: WiFi prístup k multimediálnemu obsahu a Internetu v súpravách ZSSK

14.4.2018 18:00Zdroj: SVTS

Seminár SVTS: Ing. Marián Hanko: WiFi prístup k multimediálnemu obsahu a Internetu v súpravách ZSSK

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, v gescii riaditeľa Odboru obchodu GR ŽSR Ing. Miroslava Matúška a s podporou magazínu VLAKY.NET, si vás dovoľujú pozvať na ďalšiu zo série odborných prednášok, ktorá má vyššie uvedený názov a uskutoční sa 18.4.2018 o 15:30 hod.

 

 


SLOVENSKÁ VEDECKOTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ DOPRAVY,

ŽSR GR - ODBOR Obchodu, 

si dovoľujú pozvať vás na odborný seminár

 

 

 

Ing. Marián Hanko

Manažér prípravy a implementácie riešení
Slovak Telekom, a.s., Sekcia ICT riešení

 

 

WiFi prístup k multimediálnemu obsahu

a Internetu v súpravách ZSSK

 

Služby mobilných hlasových a dátových

sietí v súpravách ZSSK

 

 

 

 

 

 

SEMINÁR SA USKUTOČNÍ DŇA 18. 4. 2018

v budove GR ŽSR, Klemensova 8, Bratislava, 

zasadačka 2 a 3 o 15:30 hod.