Dve výluky na severe Drážďan a čosi navyše

31.3.2018 8:00 Helmut Böhme

Dve výluky na severe Drážďan a čosi navyše

Vo februári a marci roku 2018 komplikovali dopravnú situáciu v drážďanskej mestskej časti Klotzsche hneď dve výluky koľajovej prevádzky, spôsobené stavebnými prácami. Aj keď sa uskutočnili na tratiach rozdielneho určenia a ich príčiny aj ciele boli odlišné, rozhodol som sa prezentovať svoje poznatky a dokumentačné snímky z ich priebehu v spoločnom článku.

 

 

 

Výluka električková

Na električkovej trati linky 7 boli koľaje už tak opotrebované, že sa nedali dodržiavať jazdné doby a električky museli z konečnej vo Weixdorfe odchádzať ihneď po príchode, takže vodiči ani nemali čas ísť na záchod. Zároveň sa dopravný podnik rozhodol už neobnoviť totálne opotrebované koľaje na slučke Diebsteig, kde bola obmedzená rýchlosť na 5 km/hod., ale postaviť novú slučku severnejšie u zastávky Infineon Süd.


Odstraňovanie výhybiek do slučky Diebsteig, pohľad smerom ku stredu mesta


Spoj linky 7 opúšťa novú slučku Infineon Süd, kým ďalšia súprava čaká na odchod
o 15 minút neskôr


Električka na linke 8 smeruje z južného predmestia do Hellerau

Vpravo vede koľaj do novej slučky. Keď je v strede mesta napríklad nehoda, umožňuje slučka izolovanú prevádzku v úseku Weixdorf – Hellerau.


Na zrušenej slučke Diebsteig už odstránili stožiare trakčného vedenia ...

,,, a koľaje budú za chvíľku tiež miznúť, aby sa chudáci zvieratá, hlavne akési jašterice, mohli opäť nasťahovať do renaturalizovanej oblasti.


Käthe-Kollwitz-Platz

Aj na námestí Käthe-Kollwitz-Platz odstránili výhybky trojuholníka, pričom zvyšky koľají vľavo na ulici Selliner Straße ponechali. Autobus v pozadí je NAD do Weixdorfu. Cestná premávka bola z hlavnej cesty masívne odklonená, čo najmä v dopravnej špičke viedlo ku komplikáciám. Kto sa vyznal, ten si ale našiel lepšiu trasu po vedľajších cestách. Pretože moji kolegovia sa pri každej maličkosti hlásili ako chorí, dostal som za úlohu práve ja do postihnutej oblasti doručovať poštu, čo sa dalo iba pešo alebo na bicykli.


Čistenie koľají na Käthe-Kollwitz-Platz

Snímka hore ukazuje ešte pôvodný stav, s výhybkou do koľajového trojuholníka na Selliner Straße.


Königsbrücker Landstraße 79

Dopravný podnik tu síce plánoval dvojkoľajnú trať, na to ale nebol čas alebo peniaze. Dvojka na trakčnom vedení ukazuje, že rýchlosť bola obmedzená na 20 km/h.

Výluka železničná

Ako už viete zo zmienky v jednej predchádzajúcej reportáži, v železničnej stanici Dresden-Klotzsche prebiehala rekonštrukcia železničného mosta, Po jej dokončení sa malo kvôli prácam na moste dočasne pozmenené koľajisko vrátiť do pôvodného stavu. Za tým účelom sa ku koncu februára premenila stanica na zastávku, kde fungovalo už len 3. nástupište, ktoré ináč používa iba linka S2 na letisko.


Spoj dopravcu Städtebahn Sachsen na „zastávke“ Dresden-Klotzsche

Preto musí vlak po príchode čo najrýchlejšie zmiznúť, aby uvoľnil koľaj pre ďalší spoj.


Spoj dopravcu Trilex na „zastávke“ Dresden-Klotzsche

To zaisťuje dočasne zmenený cestovný poriadok do Königsbrücku a preloženie križovania protiidúcich vlakov zo stanice Ottendorf-Okrilla Süd na Nord. Na miesto zmien som sa vybral okolo polovice marca opakovane. Pri prvej návšteve som zachytil okrem iného robotu na obnove 1. a 2. nástupišťa.


Robota v stanici Dresden-Klotzsche

Samozrejme som si nenechal ujsť križovanie v stanici Ottendorf-Okrilla Nord, ktoré sa ináč pravidelne koná iba raz za deň, po 21. hodine, a to preto, že si miestne rozdeľovacie stredisko Nemeckej pošty vyžiadalo vlak mimo taktu, aby sa jeho zamestnanci mohli vrátiť zo zmeny.


Križovane v stanici Ottendorf-Okrilla Nord

Náhodou som tam mohol pozdraviť kolegyňu z „mojej“ doručovacej firmy.


Kolegyňa na trase

Pri ceste späť do Drážďan došlo k situácii, kedy dodávka musela dať prednosť cestnej premávke na „hlavnej“, a preto ostala stáť na koľaji. Tentoraz to dopadlo dobre, pretože vlak včas zastavil, ale ako som tu už kedysi uviedol v inom článku, môže to dopadnúť aj horšie.


Nebezpečná situácia

Čosi navyše

Nedávno akýsi vandali rozlomili zámok na dverách do nepoužívanej výpravnej budovy v mojom domovskom Weixdorfe a pretože ma už dlho zaujímalo, ako to v nej vyzerá, vnikol som tam príležitostne tiež.


Výpravná budova bývalej stanice Weixdorf

Keď som o tom rozprával svojej fyzioterapeutke, iba zavzdychala: „Joj, to boli vtedy časy, keď som sa ešte učila a mohli sme sa v zime pri čakaním na vlak u pece ohrievať.“


Kachľová pec


Bývalá výdajňa cestovných lístkov

Že sa na trati objaví náklad, to je teraz už skôr senzácia. Ja som náhodou zachytil súkromný vlak smerujúci cez zastávku Weixdorf do stanice Ottendorf-Okrilla Nord na vlečku tamojšieho štrkoviska


Ako za starých časov ...

V mojich verejných albumoch nájdete viaceré snímky k téme obidvoch výluk aj súčasného stavu zastávky Weixdorf.

Prepracoval PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy