Moduláři z Buben zvou na tradiční výstavu

13.2.2018 8:00 Zdeněk Pacholík Zdroj: KŽM Praha 7-Bubny

Moduláři z Buben zvou na tradiční výstavu

Na dny 10. až 15. dubna 2018 připravuje Klub železničních modelářů z Prahy 7–Buben ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem na Letné výstavu modulového kolejiště ve velikosti H0. Jedná se o modely s měřítkem zmenšení 1 : 87 a s rozchodem modelových kolejí 16,5 mm. Kolejiště bude sestaveno z jednotlivých modulů s typovými čely.

 

 

 


Délka hlavní jednokolejné tratě dosáhne téměř 60 metrů, vedlejší odbočná trať bude dlouhá 10 metrů. Hlavní trať bude ukončena vratnými smyčkami a budou se na ní nacházet dvě mezilehlé železniční stanice a větší depo s točnou. Na odbočné trati bude představeno nové koncové nádraží, jehož model je realizován podle skutečné železniční stanice Tachov. Na kolejišti bude umístěno mnoho různých vlakových souprav, které budou střídavě v provozu a v průběhu výstavy budou postupně obměňovány. Návštěvníkům výstavy se představí zejména modely vozidel bývalých ČSD z období od vzniku Československa až do roku 1992, k vidění budou typické československé vlakové soupravy od lokálky přes rychlík až po těžký nákladní vlak.

Provoz bude zajišťován převážně modely parních a motorových lokomotiv a modely motorových vozů a jednotek. Obměna vlakových souprav bude probíhat podle železničně modelářských epoch. To znamená, že při zahájení výstavy v úterý se předpokládá provoz vozidel z epoch I. a II. (modely z období let 1910 – 1945), ve středu by měl provoz probíhat v epochách II. a III. (modely z období let 1921 – 1955), ve čtvrtek pak v epoše III. (modely z období let 1955 – 1968) a od pátku do soboty se předpokládá provoz v epoše IV (modely z období let 1968 – 1992). Na závěr výstavy, na neděli, bude připraven kompletní průřez všemi časovými epochami od roku 1910 až po vznik Českých drah v roce 1993. Uspořádání modulů ukazuje plán:

Hlavní i odbočná trať včetně železničních stanic je vybavena zjednodušeným zabezpečovacím zařízením, funkční návěstní soustavou a provoz je obdobně jako na skutečné železnici řízen výpravčími. Kromě železničních modelů budou na modelovém kolejišti k vidění i modely automobilů a zejména modely zemědělské a lesní techniky v měřítku 1 : 87.

Výstava se bude konat v budově Národního zemědělského muzea, Kostelní 44, Praha 7-Letná a bude přístupná všem zájemcům v uvedených dnech vždy od 9 do 17 hodin. Na výstavu Vás srdečně zvou železniční modeláři (moduláři) z Prahy 7–Buben a Národní zemědělské muzeum!

Úvodní ilustrační snímek © Jiří Řechka

Za KŽM Praha 7–Bubny

Súvisiace odkazy