Seminár SVTS: Michal Stanko: Metódy riadenia malého podniku zabezpečujúceho nákladnú dopravu po železnici

9.2.2018 8:00Zdroj: SVTS dopravy

Seminár SVTS: Michal Stanko: Metódy riadenia malého podniku zabezpečujúceho nákladnú dopravu po železnici

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, v gescii riaditeľa Odboru obchodu GR ŽSR Ing. Miroslava Matúška a s podporou magazínu VLAKY.NET, si vás dovoľujú pozvať na ďalšiu zo série odborných prednášok, ktorá má vyššie uvedený názov a uskutoční sa 14.2.2018 o 15:30 hod.

 

 


SLOVENSKÁ VEDECKOTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ DOPRAVY,

ŽSR GR - ODBOR Obchodu, 

si dovoľujú pozvať vás na odborný seminár

 

 

 

Michal Stanko

Konateľ spoločnosti.
Rail Cargo Carrier - Slovakia  s.r.o.

 

 

Metódy riadenia malého podniku

zabezpečujúceho nákladnú dopravu

po železnici 

 

 

 

 

SEMINÁR SA USKUTOČNÍ DŇA 14. 2. 2018

v budove GR ŽSR, Klemensova 8, Bratislava, 

zasadačka 2 a 3 o 15:30 hod.