Německá vozidla na českých kolejích – řada 654

2.2.2018 8:00 Mgr. Jiří Mazal

Německá vozidla na českých kolejích – řada 654

V posledních letech se lze na našich kolejích setkat se zajímavým fenoménem, kdy zahraniční vozidla již nedostávají české označení, ale nechávají si své původní z „domovské“ země. Přitom se vůbec nemusí jednat o vozidla provozovaná mezinárodně, ale jezdící na ryze vnitrostátních výkonech a v režii českých dopravců. Takovým případem je i řada 654 společnosti GW Train Regio.

 

 

 

V 90. letech vznikla v Německu řada inovativních konstrukcí lehkých motorových vozů, které měly převzít množství prvků od autobusů a tramvají. Výrobce Duewag (posléze převzat Siemensem) představil roku 1994 vůz nejprve pojmenovaný jako RVT (Regional-Verbrennungstriebwagen, tj. regionální motorový vůz), později RegioSprinter. Do roku 1999 bylo vyrobeno na 39 kusů, z toho 17 pro Rurtalbahn, 18 pro Vogtlandbahn a 4 pro dánskou společnost Nærumbanen.

Následovníkem RegioSprintera se stalo mnohem úspěšnější Desiro, které se zpočátku označovalo jako RegioSprinter 2.


RegioSprinter společnosti Vogtlandbahn č. VT44, 15. 6. 2006 © Ing. Marián Pácer

Nejvíce strojů (18) jezdilo u Vogtlandbahn, dopravce provozujícího regionální osobní dopravu v saském kraji Vogtland u českého pohraničí. Velice brzy tak bylo možno tyto vozy potkávat i v Česku, od roku 2000 zajížděly do stanice Kraslice, později do Sokolova ve spolupráci s Viamont Regio (dnes GW Train Regio). Stejný dopravce si pořídil i tři stroje od Rurtalbahn pro trať Mariánské Lázně – Karlovy Vary.


RegioSprinter dánské společnosti Nærumbanen ve stanici Nærum, 2. 2. 2014 © Kurt Rasmussen

Zvláštností strojů nasazených u Vogtlandbahn byla úprava dle tramvajových předpisů BOStrab, aby mohly zajíždět až do centra Zwickau po tříkolejné splítce s tratí úzkého rozchodu. Vzhledem k šířce vozidla musela být všechna křížení s komunikacemi vyřešena formou přejezdů a povolena byla nejvyšší rychlost 40 km/h. Vozidla obdržela výstražný zvonec, odrazová a brzdová světla, aretaci venkovních zrcátek či ovládání pro přestavování výhybek.


Regio Sprinter VT35 u zastávky Zwickau Zentrum spolu s tramvajemi úzkého rozchodu © Peter Velthoen

Technický popis

Jednotka je tříčlánková, na prostřední díl uložený na dvounápravovém běžném podvozku jsou zavěšeny krajní hnací díly na jednonápravových podvozcích. Všechna dvojkolí mají prvotní vypružení pryžovými členy, druhotné vypružení zajišťují ocelové vinuté pružiny. Skříně mají spodek svařený z hliníkových profilů, k němuž jsou přišroubovány hliníkové bočnice. Střecha je hliníkové sendvičové konstrukce a k bočnicím je přilepena, stejně jako laminátová čela. Jednotky pro Rurtalbahn a Nærumbanen mají na čelech normální spřahovací a narážecí ústrojí, ostatní automatická spřáhla. Snížená pasivní bezpečnost daná lehkou konstrukcí skříně je řešena vysokou účinností brzdových systémů (hydrodynamická, vzduchová kotoučová a elektromagnetická brzda). Kvůli velkým oknům dostaly vozy přezdívku „akvárium“, pro absenci klimatizace ale také „skleník“.


Interiér RegioSprintera u společnosti Vogtlandbahn © manil - vagonWeb

Hnací agregáty a pomocné pohony jsou umístěny na čelech pod kabinou strojvedoucího. Pohon zajišťují pětiválcové ležaté přeplňované motory MAN D2865 LUH05 a hydromechanické převodovky ZF Ecomat s hydrodynamickým retardérem. Vstup umožňují na každé straně krajních článků jedny dvoudílné dveře, mezi nimiž je v celé délce podlaha ve výšce 530 mm. Původní uspořádání interiéru bylo 2+3, tj. 80 míst k sezení (vč. 6 sklopných) a 84 ke stání. Toaleta k dispozici nebyla. Z jednoho stanoviště lze ovládat až tři jednotky a u čísel VT 39 až 48 (Vogtlandbahn) čtyři.

Základní technické údaje

Délka 25 170 mm
Šířka 2 970 mm
Výška 3 350 mm
Rozchod 1 435 mm
Počet náprav 4
Uspořádání dvojkolí A + 2 + A
Maximální rychlost 120 km/h (ve Zwickau pouze 80, resp. 40 km/h), v ČR 100 km/h
Počet spalovacích motorů 2 (MAN D2865 LUH05)
Jmenovitý výkon 2 x 198 kW (Rurtalbahn), 2 x 228 kW (Vogtlandbahn, Nærumbanen)
Výška podlahy nad TK 530 / 1130 mm
Podíl nízkopodlažní části 75 %


Rekonstruovaný RegioSprinter GW Train Regio v úseku Holubov - Křemže, 7. 5. 2017 © Ľubomír Podlaha

Provoz u GW Train Regio

GW Train Regio pořídilo v letech 2015 - 2017 celkem 15 vozidel řady 654. Čtyři jezdí na rameni Mariánské Lázně – Karlovy Vary – Sokolov – Kraslice – SRN, 11 je nasazeno v rámci Provozního souboru Šumava. Jednotky byly odkoupeny od německých dopravců Rurtalbahn (jedenáct kusů – 654.002, 003, 006, 009, 011-017) a Vogtlandbahn (čtyři kusy – 654.037, 045, 047 a 048).


Po modernizaci jsou dosazeny sklápěcí a polohovatelné sedačky společnosti Borcad © CZ Loko

Všechny jednotky prošly před nasazením modernizací v závodě CZ LOKO Česká Třebová, při níž byly dovybaveny klimatizací, elektrickými zásuvkami, WiFi a zejména bezbariérovým WC. Mají maximální rychlost 100 km/h a jmenovitý výkon 2 x 198 kW (ex Rurtalbahn) nebo 2 x 228 kW (ex Vogtlandbahn). Obsaditelnost činí 65 cestujících ve 2. třídě, v interiéru jsou dle potřeby držáky pro až 18 kol. Nová sedadla jsou typu Borcad REGIO+.

Dopravce GW Train Regio počítá s tím, že modernizované vozy u něj doslouží až do konce své životnosti.

Odkazy

  • DVOŘÁK, Jan. GWTR zahajuje provoz vlaků Šumavě. Železniční magazín. 2017, 24(12), s. 10-13. ISSN 1212-1851
  • BITTNER, Jaromír, Jaroslav KŘENEK, Bohumil SKÁLA a Milan ŠRÁMEK. Malý atlas lokomotiv .. Praha: Gradis Bohemia, 2017. ISBN 978-80-86925-17-2.
  • BUREŠ, Miroslav. Současná vozidla provozovaná na drahách systémů "Tramtrain" (vlakotramvaj) v Evropě [online]. [cit. 2018-01-26]. Dostupné z: http://www.railvolution.net/czechraildays/2008/seminare/s_11.pdf
  • RegioSprinter. In: Wikipedia: die freie Enzyklopädie [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2018-01-27]. Dostupné z: https://de.wikipedia.org/wiki/RegioSprinter

Úvodní snímek: RegioSprinter společnosti Rurtalbahn u Euskirchenu, 28. 8. 2011 © Rolf Reinhardt