Seminár SVTS: Ing. Viliam Šestina: Trakčná batéria a možnosti aplikácie pre dráhové vozidlá

13.1.2018 8:00Zdroj: SVTS dopravy

Seminár SVTS: Ing. Viliam Šestina: Trakčná batéria a možnosti aplikácie pre dráhové vozidlá

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, v gescii riaditeľa Odboru obchodu GR ŽSR Ing. Miroslava Matúška a s podporou magazínu VLAKY.NET, si vás dovoľujú pozvať na ďalšiu zo série odborných prednášok, ktorá má vyššie uvedený názov a uskutoční sa 24.1.2018 o 15:30 hod.

 

 


SLOVENSKÁ VEDECKOTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ DOPRAVY,

ŽSR GR - ODBOR Obchodu, 

si dovoľujú pozvať vás na odborný seminár

 

 

 

Ing. Vilam Šestina

Štátny radca

Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Sekcia železničnej dopravy a dráh.

 

 

Trakčná batéria a možnosti aplikácie pre

dráhové vozidlá

 

 

 

 

SEMINÁR SA USKUTOČNÍ DŇA 24. 1. 2018

v budove GR ŽSR, Klemensova 8, Bratislava, 

zasadačka 2 a 3 o 15:30 hod.