Úzkorozchodná železnica pri obci Felcsút

» Návrat

Pridané: 14.10.2017 8:00
Autor: Michal Čellár, nick: » miskovlza1

Úzkorozchodná železnica pri obci Felcsút Západne od hlavného mesta Maďarska bola na konci 19. storočia postavená miestna železnica medzi mestami Bicske a Székesfehérvár. Po vyše 80 rokoch bola severná časť trate v úseku Bicske - Vértesacsa zrušená a dlhé roky pomaly zarastala v náletových drevinách.

 

 

 

Napokon v roku 2009 odkúpila teleso zrušenej časti trate Puskás Ferenc Football Academy v obci Felcsút a tým začala postupná prestavba na úzkorozchodnú trať s rozchodom 760 mm, s trasou od futbalovej akadémie k arborétu Alcsútdoboz a dĺžkou 5,693 km, ktorá momentálne nesie označenie Vál-völgyi kisvasút.

História trate

Prvou železnicou vedenou v blízkosti mesta Bicske bola trať Budapest - Komárom otvorená v roku 1884 a postavená s parametrami pre miestne železnice. Po zániku Rakúsko-Uhorska sa táto železnica stala súčasťou najdôležitejšej trate v Maďarsku, ako spojnica bývalých hlavných miest zaniknutej monarchie - Budapešti a Viedne. Pôvodná hlavná spojnica sa v úseku Szob - Bratislava - Marchegg ocitla na území novovzniknutej ČSR. V 30. rokoch 20. storočia bola trať na niektorých úsekoch preložená a súčasne v rokoch 1932 - 1933 prebehla elektrifikácia trate systémom 16 kV 50 Hz. Zásadné preložky boli vybudované v rokoch 1975-1977, ale posledná preložka mimo stanicu Felsőgalla bola dokončená až na začiatku 90. rokov 20. storočia (podrobnejšie zdokumentované v článku Preložené trate v Maďarsku (1)).


17.09.2017 - Bicske, výpravná budova, pohľad zo smeru Komárom © Michal Čellár

Železničná trať medzi mestami Bicske a Székesfehérvár bola vyprojektovaná a postavená ako helyiérdekű vasút (miestna železnica v Uhorsku, skratka HÉV), zhotoviteľom Környei Izidor, pre miestnych záujemcov o trať na čele s grófom Cziráky Antal združených pod spoločnosťou Bicske - Székesfehérvár helyiérdekű vasút (miestna železnica Bicske - Székesfehérvár).

Dňa 21. novembra 1898 sa uskutočnila v stanici Bicske slávnosť pri príležitosti otvorenia miestnej železnice, na ktorú prišiel gróf Cziráky Antal a mnoho ďalších hostí, ktorí sa podieľali na výstavbe trate. Počas prvej slávnostnej jazdy vlaku po trati sa na prvej výhybke v stanici Vértesacsa vlak vykoľajil a pritom sa zranili dve osoby (vo viacerých zdrojoch je uvádzaný dátum otvorenie trate 23. novembra 1898). Rok predtým bola na juh od mesta Székesfehérvár otvorená trať Börgönd - Sárbogárd HÉV (miestna železnica Börgönd - Sárbogárd). Následne boli v roku 1907 obidve miestne železnice zlúčené do jednej spoločnosti pod názvom Bicske - Székesfehérvár - Sárbogárd HÉV (miestna železnica Bicske - Székesfehérvár - Sárbogárd). Miestna železnica bola nakoniec 1. októbra 1931 zoštátnená.


17.09.2017 - Úsek Puskás Akadémie - Felcsút, most cez miestny potok za 2,3 km trate, smer Alcsútdobozi Arborétum © Michal Čellár

Počas rekonštrukcie pôvodnej miestnej železnice Budapest - Komárom v 30. rokoch 20. storočia na hlavnú trať bolo prestavané zaústenie trate a tým bola lokálka do Székesfehérvár skrátená o 1,5 km. V období po 2. svetovej vojne sa už do trate neinvestovalo a následne vďaka dopravnej politike z roku 1968 bola odsúdená na zánik. Až nakoniec 1. júna 1980 prešiel po úseku Bicske - Vértesacsa posledný vlak. Po zastavení dopravy bola časť trate medzi stanicou Bicske a skladom ropných látok, ležiacim pred začiatkom obce Felcsút, premenená na vlečku, ale v súčasnosti je už dlhé roky mimo prevádzky a väčšina z nej je zarastená v náletových drevinách.


17.09.2017 - Úsek Felcsút - Alcsútdobozi Arborétum, premostenie trate v záreze pred stanicou Alcsútdobozi Arborétum, pohľad smer Puskás Akadémie © Michal Čellár

V prvej obci zrušeného úseku miestnej železnice Felcsút prežil časť svojho detstva súčasný premiér Maďarska Orbán Viktor, dodnes tu má dom a tak sa dedina dodnes teší podpore z najvyšších miest. Na severnom okraji obce vznikla Puskás Ferenc Football Academy (futbalová akadémia) pre výchovu budúcich futbalistov, ktorú dnes navštevuje aj jediný syn maďarského premiéra Gáspár Orbán (okrem toho má ešte štyri dcéry). Ako súčasť futbalovej akadémie bol 21. apríla 2014 otvorený futbalový štadión pre 3500 divákov tzv. Pancho Aréna, ktorý je určený predovšetkým pre zápasy akadémie.


Felcsút, Pancho Arena, zdroj: archidaily.com

Zároveň Puskás Ferenc Football Academy (futbalová akadémia) zakúpila v roku 2009 opustené teleso miestnej železnice Bicske - Vértesacsa s dĺžkou 18 km. Na južnom okraji obce sa vtedy nachádzala zarastená stanica Alcsút-Felcsút (súčasný názov Felcsút) so značne zdevastovanou pôvodnou staničnou budovou HÉV. V nasledujúcich rokoch prebehla rekonštrukcia výpravnej budovy do skoro pôvodnej podoby a zároveň bolo odstránené staré koľajisko stanice s rozchodom 1435 mm.

Na jar roku 2015 začala výstavba úzkorozchodnej trate s dĺžkou 5,695 km od futbalovej akadémie cez pôvodnú stanicu Alcsút-Felcsút do blízkosti arboréta v susednej obci Alcsútdoboz. Počas stavby tu jazdila čerstvo opravená motorová lokomotíva C50-405 z úzkorozchodnej železnice Csömödér a výsypný vozeň Uba 50 008 a následne i podbíjačka KV-01 MÁV. Výstavba trate bola z 80 % (2 000 000 €) financovaná z fondov Európskej únie a preto tento projekt dodnes čelí značnej kritike. Nová trať bola prevzatá 19. novembra 2015, ale slávnostné otvorenie prebehlo až 31. apríla nasledujúceho roka. V blízkej budúcnosti je jednou z variánt rozvoja trate jej predĺženie do stanice Bicske a tým by vzniklo pripojenie na hlavnú trať Budapest - Komárom (ďalšie varianty sú opísané v článku Novinky z maďarských 760 mm).


Schematický plán Vál-völgyi kisvasút © Michal Čellár
(kliknutie do náhľadu otvorí celý vo formáte PDF)

Popis súčasného stavu trate z dňa 17. septembra 2017

Úzkorozchodná železnica dnes začína na začiatku obce Felcsút, na druhej strane údolia, oproti areálu Puskás Ferenc Football Academy (futbalová akadémia)Pancho Stadium, s ktorými je prepojená novou osvetlenou asfaltovou cestou s tým, že približne v polovici sa nachádzajú zábrany pre vjazd automobilov ku stanici. Samotnú počiatočnú stanicu Puskás Akadémia tvoria dve koľaje, aby bolo umožnené obiehať súpravu. Pred začiatkom trate zo smeru Bicske sa nachádza nepoužívané teleso pôvodnej miestnej železnice v náletových drevinách až ku hlavnej trati MÁV č. 1 s tým, že na rovnobežnom úseku oboch tratí do stanice Bicske bolo pred nedávnom teleso miestnej železnice vyčistené od porastov. Samotnú stanicu tvorí nástupná hrana z prefabrikovaných betónových dielov a jednoduchý prístrešok, podobný tým na autobusových zastávkach. Po ukončení nástupnej hrany sa nachádza zastrešený objekt, v ktorom sa nachádzajú dve prenosné WC, schované za drevenými doskami po obvode prístrešku.


17.09.2017 - Puskás Akadémie, začiatok koľajiska stanice zo smeru Felcsút © Michal Čellár

Po opustení stanice nasleduje 400 m dlhý rovný úsek a následne pravotočivým oblúkom pokračuje trať po úbočí s tým, že približne v strede sa nachádza prvé priecestie s miestnou komunikáciou pre výjazd poľnohospodárskych vozidiel na pole, vybavené iba výstražnými krížmi. Takto sú vybavené všetky priecestia na trati okrem jedného, a to za stanicou Felcsút, kde ju pretína cesta č. 811. Nasleduje mierny ľavotočivý oblúk, na konci ktorého sa nachádza most cez miestny potok. Na ňom je zreteľné, že bol zrekonštruovaný z pôvodného mostu pre trať s rozchodom 1435 mm.

Po následnom krátkom úseku nasleduje druhé priecestie s Petőfi utca a za ním prichádza trať v 1,55 km miestom, kde sa v minulosti nachádzala prvá zastávka bývalej miestnej železnice Bicske - Székesfehérvár s názvom Felcsút, vzdialená 7,4 km od začiatku pôvodnej trate. Budova zastávky stála napravo zo smeru Bicske a bola postavená ako typizovaný predĺžený strážny domček. V súčasnosti po tejto zastávke zostala len prázdna plocha so stromami rovnobežne s traťou.

V nasledujúcom rovnom úseku trať pokračuje cez malý most, hneď nato nasleduje priecestie s Kolozsvári utca a za miernym pravotočivým oblúkom pokračuje rovno cez most na druhú stranu údolia a tým sa pomaly približuje k obci. Po miernom ľavotočivým oblúku križuje trať priecestie s cestou na kopec, kde boli postavené dva prototypy vertikálnych turbín pre výrobu elektrickej energie, ktoré vyvinul Prof. Dr. Györgyi Viktor.


17.09.2017 - Úsek Puskás Akadémia - Felcsút, priecestie s Petőfi utca a za ním priestor pôvodnej zastávky Felcsút, smer Alcsútdobozi Arborétum © Michal Čellár

Na konci obce Felcsút prichádza trať po miernom pravotočivom oblúku v 3,35 km do rovnomennej stanice, ktorá počas obdobia prevádzky trati ako miestnej železnici niesla názov Alcsút-Felcsút. Na začiatku koľajiska stanice zo smeru Puskás Akadémia sa pripája koľaj chránená typickou maďarskou výkoľajkou do novopostavenej murovanej jednokoľajnej výhrevne, ale z druhej strany pôsobí, akoby bola navrhnutá pre dve koľaje. Na druhej strane výhrevne, oproti trati, je pod predĺženou strechou krytá odstavná koľaj pre osobné vagóny. Pri výhrevni sa nachádza ešte jedna koľaj, určená pre obiehanie súpravy a po jej pripojení nasleduje prefabrikované nástupište rovnobežné s pôvodnou zrekonštruovanou staničnou budovou, ktorá bola postavená podľa typového výkresu HÉV ako budova I. triedy. Prízemie nádherne zrekonštruovanej výpravnej budovy zo strany od koľajiska stanice spolu s plochou bývalej trojkoľajnej stanice slúži ako kaviareň a zvyšok spolu s ďalším poschodím ako penzión. Za stanicou pokračuje trať rovno po okraji obce a tu sa križuje s cestou č. 811, pričom je toto priecestie ako jediné vybavené svetelnou signalizáciu.


17.09.2017 - Felcsút, nástupište stanice zo smeru Alcsútdobozi Arborétum © Michal Čellár

Na konci obce Felcsút prechádza trať cez dva zrekonštruované pôvodné mosty ponad miestne potoky a na konci rovného úseku nasleduje ďalšie priecestie s miestnou komunikáciu z obce na pole. Ľavotočivým oblúkom popri miestnej farme prichádza trať na násyp na okraji údolia a miernym stúpaním sa rovno približuje k arborétu na okraji obce Alcsútdoboz. V tomto úseku sa nachádzajú dva mosty, na ktorých je vybudovaný násyp s telesom trate a preto sa zábradlie nachádza mierne v svahu.

Arborétum trať obchádza pravotočivým oblúkom v záreze s tým, že na najvyššom mieste sa nachádza most miestnej komunikácie. Tu trať prichádza do konečnej dvojkoľajnej stanice Alcsútdobozi Arborétum v 5,5 km, vybudovanej v pravotočivom oblúku a čiastočne v záreze s rovnakým vybavením, aké má počiatočná stanica Puskás Akadémia. Po ukončení trate pokračuje ďalej pôvodný, ale v súčasnosti už zarastený násyp miestnej železnice smerom do stanice Székesfehérvár s tým, že úsek Székesfehérvár - Lovasberény dodnes slúži pre nákladnú dopravu.


17.09.2017 - Alcsútdobozi Arborétum, začiatok koľajiska stanice zo smeru Felcsút © Michal Čellár

V roku 2017 niesla Vál-völgyi kisvasút v prílohe k cestovnému poriadku MÁV číslo 306. Počas tohto roka bola úzkorozchodná železnica v prevádzke v období 1.5. - 14.6. a 1.9. - 31.10. len počas víkendov + v dňoch pracovného pokoja, a v pracovné dni len popoludní. Len v letnej sezóne 15.6. - 31.8. premávala denne aj dopoludnia s tým, že aktuálny cestovný poriadok je zverejnený na stránke železničky, resp. na jej facebookovom profile. Mimo sezóny premávala železnička len vo vybrané dni napr. Valentín alebo Veľká noc s doprovodným programom. Prevádzku dnes zabezpečujú dve zrekonštruované motorové lokomotívy Mk48.2012 a 2016 „Rába“ s osobnými vagónmi pôvodne zo siete úzkorozchodných železníc v okolí mesta Nyíregyháza, na ktorých bola zastavená doprava na konci roka 2009. Základnú súpravu v súčasnosti tvorí lokomotíva Mk48 + Bhpu s priestorom pre prepravu cestujúcich na vozíku, pre ktorých sa na každej stanici nachádza uzamknutá nakladacia rampa + Bpu.

V súčasnosti najbližšia železničná stanica obsluhovaná pravidelnými spojmi linky S10 Budapest-Déli - Győr je Bicske, ktorá sa nachádza 5,9 km (vzdialenosť po telese pôvodnej miestnej železnice) od stanice Puskás Akadémia a zároveň leží v 48. km trate MÁV č. 1 Budapest - Hegyeshalom - Rajka. Regionálne vlaky na tejto trati premávajú v základnom takte 1 hodina, ale počas pracovných dní je takt 30 minút s tým, že väčšina vlakov je vedená dvojicou elektrických jednotiek „FLIRT“, ale diaľkové vlaky v stanici Bicske nezastavujú. Od vlakov nadväzujú na železničnej stanice Bicske po niekoľkých minútach autobusy priamo do obce Felcsút.


17.09.2017 - Felcsút, Mk48 2016 + Bhpu + Bpu Vál-völgyi kisvasút ako osobný vlak Felcsút - Alcsútdobozi Arborétum © Michal Čellár

Zdroje a odkazy:

Úvodná snímka: 17.09.2017 - Felcsút, pôvodná výpravná budova stanice Alcsút-Felcsút, pohľad zo smeru Puskás Akadémia © Michal Čellár

Michal Čellár


Galéria k článku

Počet: 67     Stránky: / 3        

Foto 17.09.2017 - Bicske: výpravná budova, pohľad zo sm ...

Foto 17.09.2017 - Puskás Akadémie: súčasné ukončenie tr ...

Foto 17.09.2017 - Puskás Akadémie: začiatok koľajiska s ...

Foto 17.09.2017 - Puskás Akadémie: zhlavie smer koniec ...

Foto 17.09.2017 - Puskás Akadémie: nástupište zo smeru ...

Foto 17.09.2017 - Puskás Akadémie: koľajisko stanice sm ...

Foto 17.09.2017 - Puskás Akadémie: koľajisko stanice sm ...

Foto 17.09.2017 - Puskás Akadémie: nástupište zo smeru ...

Foto 17.09.2017 - Puskás Akadémie: nakladacia rampa pre ...
nasledujúce obrázky »Diskusia

Pozn.: Názory diskutujúcich sa nemusia zhodovať s názormi VLAKY.NET.

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj diskusný príspevok s obrázkom

Príspevky: 76     Stránky: / 4     Výpis:    
» TEE Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 299 30.10.2017 17:26
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Úzkorozchodná železnica pri obci Felcsút

Cmelak:

Ziadne konspiracie, ale navrh Marcona, na dnesnej talcovke ( uz druhykrat prissiel s tym návrhon za poslednych 15 -20 dni), kde navrhol extra "europsku" dan na pohonne hmoty na financovanie migrantov. Co keby si pocuval spravy, namiesto obvinenia druheho z konspiracnych teorii?

Správy sledujem a nič také sa nikde neobjavilo. Ak by na tom bolo jedno promile pravdy, tak sa o tom točí vo všetkých tv a novinách aspoň týždeň v kuse.

» maxipes Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 6 226 18.10.2017 14:13
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Úzkorozchodná železnica pri obci Felcsút

Mám obavy, že platí jedno pravidlo: Čím víc firem se na stavbě či rekonstrukci mostu podílí, tím dřív spadne a tím víc lidí to zabije.

» zvolenmesto Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 1 635 18.10.2017 11:47
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Úzkorozchodná železnica pri obci Felcsút

Felcsút bude niečo ako boli za socíku Slušovice.
Dnes sa začínajú práce na stavbe nového mosta cez Dunaj v Komárne. Zhotoviteľom je maďarské konzorcium H-M Duna híd, tvorené spoločnosťami Hídepito Zrt. (v mojom preklade niečo ako Mostostav) z Budapešti a Mészáros és Mézsáros z obce ALSCÚT. To je firma toho starostu Alcsutu Lorinca Mesároša a manželky.
Vo výberovom konaní bolo 6 ponúk, 4 boli vylúčené (vč. Váhostavu v konzorciu s talianskou firmou ako aj dcéry Doprastavu). Posudzovali sa dve ponuky, Strabag 104 mil. €, Duna Híd 91 mil. Vylúčená ponuka Váhostavu bola 75 mil. €.
85% uhradí EU z programu CEF – Connecting Europe facility. (Nástroj na prepojenie Európy)

» maxipes Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 6 226 17.10.2017 17:56
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Úzkorozchodná železnica pri obci Felcsút

pavlos: Nech na hlavě, oni na tom ti ministerští úředníci taky nejsou růžově, když jim nezbývá než na knajpy nejnižší cenové skupiny (ad 17.10.2017 14:10). Ikdyž na druhou stranu - já bych jim za celodenní psaní sáhodlouhých komentářů do internetové diskuse taky víc nezaplatil.

» maxipes Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 6 226 17.10.2017 16:09
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Úzkorozchodná železnica pri obci Felcsút

Čekal jsem, že se tu dnes bude diskutovat o politice, ale na úplně jiné téma. Že to bude o tom, o čem včera mimořádně zasedala sněmovna, protože ono se to dotýká i našich dopravních témat (a nejen městských busů, protože já pevně doufám, že co může pohánět vozidlo v náročném provozu MHD, to lehce utáhne i motoráček na nezatrolejované trati). Ale že tu budou diskutéři ve|při o forintu, CHF a Orbánovi, to jsem fakt nečekal.

» Cmelak Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 4 518 17.10.2017 15:25
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Úzkorozchodná železnica pri obci Felcsút

Ja doma mam len nemecke a rakuske telvizie a radia, a obcas nieco na internete. Dnes bola ta spravicka o Macronovi v obednych spravodajstvach. Je to jeden jeho bod na rekonstrukciu EU.

» Cmelak Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 4 518 17.10.2017 15:21
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Úzkorozchodná železnica pri obci Felcsút

Na tie jeny nas vtedy - nielen v Madarsku - priviedli banky ( ja som taky uver bral este v 90-ch rokoch), potom niekedy okolo 2003 prisli, ze by to bolo vyhodnejsie zmenit na CHF, tak sa to zmenilo. Nastastie ja som uz vtedy mal len velmi malu ciastku, ktoru som splatil pred zmenou kurzu.

» SZKV Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 3 681 17.10.2017 14:27
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Úzkorozchodná železnica pri obci Felcsút

Cmelak: Děkuju za osvětlení, mě to bylo divné. Protože ve všech médiích jsem se dočetl, že úvěry ve francích a eurech si začali Maďaři brát až v roce 2003, jak o tom např. píše i ten článek v odkazu a jak jsem o tom před chvílí psal, ale spousta lidí mi povídala, že mají ty exotické hypotéky mnohem starší, že mi to vycházelo do dob Orbánovy vlády. Takže záhada vysvětlena- v jenech si to za jeho osvícené vlády brali. No, až budu mít čas, podívám se na to detailněji.

» SZKV Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 3 681 17.10.2017 14:23
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Úzkorozchodná železnica pri obci Felcsút

Cmelak: Tak já osobně bych noviny milerád četl, kdyby v nich takové věci byly. Ale když jsem zadal do googlu příslušná hesla (v němčině), tak o žádné dnešní Macronově tiskové konferenci a výstupech z nich není nikde ani stopa. I když chápu, že Google je pouze loutkou v rukách Sörösových a takové informace jsou tak k dispozici jen mesiáši a jeho věrným.
Ale jiná věc je, že radikální zvyšování dani z benzínu je letitá myšlenka, která nemá s uprchlíky nic společného. např. ve Švédsku s tím přišli už v roce 2013 a šlo o to, že jinak se prostě emise potřebnou rychlostí snižovat nebudou. https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/svedove-premysli-ze-zvysi-dan-z-benzinu-o-1000-procent/r~76b8c83c61d011e3aa2e0025900fea04/?redirected=1508242314 Osobně se mi to moc nelíbí (osobně nevidím ke Klimawende jinou cestu, než radikální podporu veřejné dopravy ve všech jejích formách, protože alternativní pohony aut mnoho neřeší), ale z hlediska paradigmatu, že "jezdit se musí" je to logické a faktem rovněž je, že doprava je největším znečišťovatelem ovzduší v Evropě.

» Cmelak Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 4 518 17.10.2017 14:18
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Úzkorozchodná železnica pri obci Felcsút

SZKV

Dakujem za pohovalu, ked ty povazujes sedliacky rozum za hlasnu trubu madarskej propagandy, tak asi bude mat Orban pravdu, ked pride na rovnake myslienky ako nejaky sedlak. ( ako ja).
Ja sa len pytam ( opät) preco ini politici nerozmyslaju ako sedlak?
Preco zriaduje Nemecko a Taliansko len dnes (2 roky po boomu migracie) utecenecke tabory, odkial nemozu ludia volne flandrat kym sa ich ziadosti nevybavia ( Orban presne to urobil uz v roku 2015)
Zase uvadzas falosne udaje, CHF uvery v Madarsku rozbiehali za Gyurcsanya 2003-, a len velmi malo v rokoch pred 2002. vtedy boli este uvery v japonskych yenoch. Inak to nebola len madarska specialita, na stastie na Slovensku a v Cechach sa to dalo vcas zabrzdit. Tym trpi dodnes aj Rakusko a niekolko bank to neprezilo.
S tym len chcem povedat ako sa hraju urciti financnici s nasimi majetkami - nemusi byt len tvoj oblubenec Soros, ktory presne to urobil voci Anglicanom par rokov predtym.

nasledujúce príspevky »