Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl. n. je hotova

4.10.2017 8:00 Jiří Řechka

Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl. n. je hotova

Správa železniční dopravní cesty slavnostně ukončila rozsáhlou rekonstrukci zastřešení haly železniční stanice Praha hlavní nádraží, která tvoří jeden z nejvýznamnějších železničních uzlů v České republice. Kromě opravy historické památky bylo hlavním cílem projektu rovněž zvýšení bezpečnosti a komfortu pro cestující. Tolik včerejší tiskové sdělení SŽDC z akce, při níž náš magazín nechyběl.

 

 

 

Tedy v podobě mé maličkosti, která pozvánku, provázenou výše citovaným sdělením, uvítala hned ze dvou důvodů. Především její text sliboval zážitek za normálních okolností běžnému smrtelníkovi nedostupný: Po zakončení oficiální části akce Vám nabízíme focení a natáčení ze samotného zastřešení za doprovodu zaměstnance SŽDC. První fototermín je ve 13:45, druhý pak od 14:00. Každý je určen pro skupinu maximálně 6 osob. A za druhé jsem uvítal možnost být oficiálně u slavnostního zakončení stavby, jejíž všední začátek jsem zachytil, tehdy nikým nezván a ze své vlastní iniciativy, před bezmála třemi roky. Po úvodní monotématické reportáži jsem pak průběžně stavbu dokumentoval a její snímky přiřazoval k reportážím o lecčems jiném. A podobně činili i někteří jiní reportéři.


Oprava zastřešení dopravní haly ze 3. nástupiště (2.12.2015) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Jen pro připomenutí: Rekonstrukce byla zahájena v roce 2015 a její celkové náklady dosáhly částky 690 244 765 Kč. Příspěvek EU byl 428 150 539 Kč. Investorem stavby byla Správa železniční dopravní cesty a zhotovitelem sdružení firem Metrostav a.s. a PROMINECON CZ a.s. (nedávno přejmenované na VISTORIA CZ a.s.). Tolik základní údaje, ostatní informace najdete níže v odkazech. Jak jsem se již zmínil, velkým lákadlem byla slíbená možnost focení ze zastřešení, bohužel počasí to neumožnilo, a tak malá útěcha je ve slíbené možnosti někdy v budoucnu. Samotnou tiskovou konferenci zahájila tisková mluvčí SŽDC Kateřina Šubová, která po krátkém úvodu přivítala hosty, zejména pak ministra dopravy Dana Ťoka, kterému poté předala slovo.

02
Hovoří ministr dopravy Dan Ťok © Jiří Řechka

Ministr v úvodu vyjádřil svou radost, že může být při ukončení této rekonstrukce, že smeká před investorem a zhotoviteli za dokončení této stavby při plném provozu, jen s vyloučením jednotlivých částí nádraží. Je rád, že tato stavba prosvětlila nádraží a zvýšila bezpečnost. Je také spokojen, že došlo k převodu nádraží na SŽDC, což umožní jejich podobné opravy. Těší se na zbývající rekonstrukci Fantovy budovy, aby hlavní nádraží nebylo popelkou v centru Prahy. Poděkoval zhotovitelům a Správě železniční dopravní cesty za, jak doufá, kvalitně odvedenou práci. Dalším řečníkem byl náměstek generálního ředitele SŽDC pro modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb. Ten řekl, že nejnáročnější bylo koordinovat stavební práce s provozem železniční stanice, který musel být zachován.


Koexistence stavebních prací s běžným provozem (24.6.2015) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Zdůraznil, že hala si rekonstrukci zasluhovala, předchozí technický stav již nebyl dobrý. Řekl, že na financování byly použity jak národní zdroje, tak zdroje Evropské unie. Hala by měla opět sloužit řadu let jen s běžnou údržbou. Zmínil se o dalších stavbách, z nichž pro mne byla nejzajímavější pasáž o budování podchodu, který spojí hlavní nádraží se Žižkovem. Toto spojení ulehčí přesun pro pěší, kteří nebudou muset obcházet celou železniční stanici. Další takovou stavbou bude na přání městské části zhotovení chodníku podél magistrály na Vinohradskou třídu, takže dojde k bezpečnému pěšímu spojení této části městského centra s hlavním nádražím. Mělo by to být realizováno v letech 2019 až 2022.


Slovo má náměstek Mojmír Nejezchleb © Jiří Řechka

Bude se pokračovat v rekonstrukci fasády Fantovy budovy a i jejích vnitřních částí. Bude se také provádět rekonstrukce kolejí ve vinohradských tunelech a výhybek na tomto zhlaví, aby došlo ke zlepšení technických parametrů. Na závěr svého vystoupení řekl, že se zpracovává studie proveditelnosti na řešení příměstské dopravy, Nové spojení 2. Dalším řečníkem byla Lucie Bartáková, ředitelka sekce pro správu finančních zdrojů SFDI. Jak řekla, je ráda, že se mohli podílet na téhle stavbě formou finančního příspěvku a že se SŽDC povedlo refundovat ze 70 % finanční příspěvek z prostředků EU. Popřála všem cestujícím, aby mohli další desítky let opravenou halu používat. Celý projekt rekonstrukce zhotovila firma SUDOP Praha a.s.. za kterou promluvil výrobní ředitel Ivan Pomykáček.


Projekt musel řešit i vazbu vzhledu haly na Fantovu budovu © Jiří Řechka

Řekl, že je to jeho srdeční záležitost, protože měl možnost připravovat a sledovat realizaci přemostění Seifertovy ulice, výstavbu Nového spojení, přestavbu prostor pod halou. Na závěr poděkoval všem, kteří se podíleli na této stavbě, a popřál hale dalších sto let bezproblémového provozu. Jako poslední řečník vystoupil za zhotovitele ředitel divize 3 společnosti Metrostav Martin Plch. Projevil radost, že se může zúčastnit tohoto ukončení složité rekonstrukce, která trvala třicet dva měsíců. Bylo vyměněno veškeré zasklení, muselo být vyměněno 400 tun ocelových konstrukcí. Jak řekl, několikrát se ukázalo, že poškození konstrukce je větší, než se předpokládalo. Bylo to těžké i proto, že se muselo pracovat v těsné blízkosti nástupišť s cestujícími.

06
Práce snížily počet použitelných nástupištních hran (18.5.2016) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Na závěr také poděkoval všem, kteří se podíleli na této rekonstrukci. Jak řekl, doufá, že kvalita jejich práce bude taková, aby další rekonstrukce byla potřebná až za dalších sto let. Na závěr tiskové konference (jejíž průběh si můžete poslechnout z mého záznamu) došlo ke slavnostnímu přestřižení pásky a předání haly do provozu. Nechyběl samozřejmě ani slavnostní přípitek. Nakonec bylo možné položit otázky přítomným hostům, já jsem se zeptal náměstka Nejezchleba, jak to bude s údržbou zasklení. Odpověděl, že to má na starost majitel budovy a očistu bude zajišťovat externí dodavatel. A dodal také, že má být vyřešena i ochrana před ptactvem. Ale ne všechno je růžové, jak upozorňuje internetový deník E15.cz.


A je hotovo! (Nebo ještě ne?) © Jiří Řechka

Prameny a odkazy:

 1. Praha hlavní nádraží – Wikipedi
 2. Státní fond dopravní infrastruktury – oficiální web
 3. Správa železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC)
 4. Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n. – informace o stavbě na webu SŽDC
 5. Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n., fáze II. – informace o stavbě na webu SŽDC
 6. Operační program Doprava - Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n.
 7. Praha hlavní nádraží – rekonstrukce zastřešení nástupiště I – IV – článek ze dne 29.3.2010 na webu Časopis KONSTRUKCE
 8. SUDOP PRAHA a.s. – oficiální web projektanta stavby 
 9. Modernizace pražského Hlavního nádraží - www.asb-portal.cz - k architektonickému řešení rekonstrukce zastřešení haly
 10. Střechu pražského hlavního nádraží společně opraví Metrostav a Prominecon - Metrostav
 11. Metrostav a.s. - oficiální web 1. zhotovitele stavby
 12. VISTORIA CZ a.s. (do 31.3.2017 název PROMINECON CZ a.s.) - oficiální web 2. zhotovitele stavby
 13. Rekonstrukce haly ve stanici Praha hlavní nádraží – článek ze dne 29.1.2016 na webu Časopis SILNICE ŽELEZNICE
 14. Výsledky hledání pro „Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n.“ – Železniční koridory – seriál článků o jednotlivých etapách stavby
 15. Zastřešení haly pražského hlavního nádraží prošlo rekonstrukcí – tisková zpráva SŽDC ze dne 3.10.2017 (formát PDF)
 16. Zvukový záznam tiskové konference (formát MP3)
 17. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: Opravené zastřešení dopravní haly © Jiří Řechka

Upravil a doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy