Železničné zaujímavosti župy Hajdú-Bihar II: ZSUZSI Erdei Vasút Debrecen a rybia železnička Hortobágy

4.7.2017 8:00 Michal Čellár

Železničné zaujímavosti župy Hajdú-Bihar II: ZSUZSI Erdei Vasút Debrecen a rybia železnička Hortobágy

Na konci 19. storočia začala na okraji mesta Debrecen výstavba úzkorozchodnej železnice do lesných plôch na severovýchod od mesta. Postupne sa z nej stala lesná, hospodárska, pionierska a až súčasná turistická železnička s názvom ZSUZSI Erdei Vasút Debrecen.

O 50 km západne od hlavného mesta župy Hajdú-Bihar bola uprostred Hortobágyi Nemzeti Park postavená úzkorozchodná železnica pre obsluhu rybníkov. Na začiatku 21. storočia bola prestavaná na turistickú železnicu a dnes vozí návštevníkov parku.

 

 

ZSUZSI Erdei Vasút Debrecen

V severovýchodnej časti mesta začína úzkorozchodná železnica s rozchodom 760 mm, ktorá v súčasnosti po necelých 17 km končí v stanici Hármashegyalja, ale v minulosti pokračovala o ďalších 32 km ďalej do stanici Nyírbéltek. Pre výstavbu trate sa v 80. rokoch 19. storočia rozhodlo mesto Debrecen z dôvodu prepravy vyťaženého dreva z 37 km2 svojich lesných plôch.

Dňa 16. 9. 1881 podpísalo mesto Debrecen s podnikateľmi D. Kopfem a G. Steinbergerem zmluvu na výstavbu a následnú prevádzku železnice. Do konca roka bola vytýčená trasa a bolo požiadané o stavebné povolenie, ktoré bolo vydané až 10. marca nasledujúceho roku. Trať bola postavená čo najjednoduchšie s rozchodom 950 mm, lebo mala slúžiť len 15 rokov a už 16. júna toho istého roku prešiel po 21,5 km dlhej trati do konečnej stanici Szabó-major prvý vlak. Prevádzka na trati bola zisková, preto sa mesto po 15 rokoch prevádzky rozhodlo trať ponechať a v roku 1904 ju od súkromnej firmy odkúpilo a novým prevádzkovateľom sa stala spoločnosť Debrecen Városi Erdei Vasút (Debrecínska mestská lesná železnica, skratka D.V.E.V.).


28.08.2016 - Debrecen-Fatelepről, prvé odstavné koľajisko, smer Debrecen-Fatelep © Michal Čellár

V ďalších rokoch prebiehala výstavba novej trate zo stanice Csereerdő do oblasti Kistanya, ktorá sa úrovňovo križovala s normálnerozchodnou traťou Debrecen - Valea lui Mihai. Po skončení 1. svetovej vojny a zániku Rakúska-Uhorska a následnom vytýčení nových hraníc požiadala D.V.E.V. zmeniť lesnú železnicu na verejnú železnicu, aby mohla slúžiť aj pre osobnú dopravu. Následne po udelení povolenia prebiehala rekonštrukcia tratí a výstavba novej staničnej budovy v stanici Debrecen Városi Fatelep a vo vlastných dielňach boli postavené 3 osobné vagóny.

V nasledujúcich rokoch prebiehala výstavba ďalších úsekov trate a zároveň boli v miestnych dielňach vyrobené dva motorové vozne, najskôr v roku 1931 BCasamotor 101 a o ďalších päť rokov Csmotor 102. V roku 1939 bolo vydané nariadenie, že hospodárske železnice si môžu zakúpiť pohonné hmoty za nižšiu cenu. Preto bola spoločnosť premenovaná na Debrecín Városi Gazdasági (Debrecínska hospodárska železnica, skratka D.V.G.V.). Na konci 2. svetovej vojny bola trať poškodená, ale v nasledujúcich rokoch bola zrekonštruovaná a predĺžená do obce Nyírbéltek. Tu v roku 1950 skončila výstavba nových tratí, aj keď bolo plánované predĺženie trate do staníc Nyírbátor a Nagyecsed, ale nikdy sa tieto projekty neuskutočnili.


28.08.2016 - Sámsoni út, zhlavie smer Erdészlak (Debrecen-Fatelep) © Michal Čellár

Dňa 5. 1. 1949 bola železnica zoštátnená, predaná MÁV a ďalej prevádzkovaná pod názvom MÁV Debrecen kisvasút. Prvé motorové lokomotívy typu C50 (u MÁV označené M 297) boli dodané v roku 1956 a o dva roky neskôr boli dodané nové osobné vagóny Bax, Dah a DFa. V tomto období bola trať už vo veľmi zlom stave a zároveň už priemysel nebol ochotný vyrábať vozidlá pre miestny atypický rozchod, tak bolo rozhodnuté trať zrekonštruovať na rozchod 760 mm. Prestavba trate začala v roku 1961 zo smeru od Debrecenu tak, že na rekonštruovanom úseku bola zavedená náhradná autobusová doprava a cestujúci museli prestupovať z vlakov na rozchode 760 mm na autobus a následne na vlak s rozchodom 950 mm. Spoločne so zastavením prevádzky na rozchode 950 mm v roku 1961 boli všetky parné lokomotívy a motorové vozne odvezené do šrotu. Pre zaistenie prevádzky boli v novembri 1961 dodané 3 nové lokomotívy Mk 48 z továrne Rába v Győri.


28.08.2016 - Hármashegyalja, Mk 48.2009 ZSUZSI Erdei Vasút na čele osobného vlaku do stanice Debrecen-Fatelepről © Michal Čellár

Podľa dopravnej koncepcie Maďarska z roku 1968 bolo nariadené trať zrušiť. Cez protesty obyvateľov a skutočnosť, že trať bola vo veľmi dobrom technickom stave prešiel dňa 31. augusta 1977 po trati posledný vlak. Mesto Debrecen nevedelo zabrániť zrušeniu trate, ale zachránilo prvých 16,6 km trate do stanice Hármashegyalja pod zámienkou premeny na pioniersku železnicu, ktorú by prevádzkoval miestny dopravný podnik. Nová staničná budova, ktorá mala byť upravená z časti pôvodných priestorov dielní vedľa depa, nebola pre nedostatok peňazí zatiaľ realizovaná. Zvyšok trate bol rozobratý a spolu s časťou vozového parku prevezený na iné železnice. Po prevzatí pracovníci Debreceni Közlekedési Vállalat (dopravní podnik mesta Debrecen, skratka DKV) opravili vozový park a dňa 1. mája 1969 zahájila pionierska železnička svoju prevádzku. Do roku 1994 bola železnička v prevádzke od jari do jesene, ale od roku 1990 bola znovu premenovaná z pionierskej na lesnú.


28.08.2016 - Úsek Haláperdő - Hármashegyalja, teleso trate v 15,3 km, smer Debrecen-Fatelep © Michal Čellár

Na rok 1995 už DKV nedostal od mesta príspevok na prevádzku, preto počas tohoto roku úzkorozchodná železnička nepremávala. Na jeseň rozhodla mestská rada úplne zrušiť železničku, ale pre záchranu vznikol Klub priateľov železničky Zsuzsi (Zsuzsi Kisvasútért Baráti Kőr) spolu s nadáciu pre lesnú železničku Zsuzsi Erdei Kisvasútért Alapítvány, ktorým bola dňa 14. mája 1996 po mnohých jednaniach zverená jej prevádzka. Následne 18. júna 1996 vznikla verejnoprospešná organizácia Zsuzsi Erdei Vasút Kht., ktorá tu dodnes zabezpečuje prevádzku. Pred koncom roka 2006 prišla na trať parná lokomotíva 394.023, ktorá predchádzajúci rok premávala na sieti úzkorozchodných železníc v okolí mesta Nyíregyháza a ešte predtým premávala na Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút v západnom Maďarsku. V roku 2011 bol zo zrušenej siete úzkorozchodných železníc pri meste Nyíregyháza dovezený osobný vagón BDax 600 MÁV a súčasne bolo požičaných 7 nákladných vagónov Uba pre rekonštrukciu trate. Od 16. augusta 2011 bola na trati zastavená osobná doprava a tým začala veľká rekonštrukcia trate. Železnica po celkovej obnove približne 2/3 trate oslávila dňa 21. júla 2012 prvou jazdou 130. výročie svojho vzniku. Od tohoto dátumu je nová začiatočná zastávka Debrecen-Fatelepről, avšak v budúcnosti sa plánuje sprevádzkovanie začiatočnej stanici v priestoroch dnešného depa (stanica Debrecen-Fatelep).


Schematický plán ZSUZSI Erdei Vasút Debrecen © Michal Čellár
(kliknutie do náhľadu otvorí celý vo formáte PDF)

Zo železničnej stanice Debrecen sa na zhlaví smer Nyíregyháza oddeľuje opustená koľaj, ktorá je už na mnohých miestach znesená alebo zasypaná zeminou, do oploteného areálu počiatočnej stanice Debrecen-Fatelep. V súčasnosti sa tu na začiatku trate nachádza dvojkoľajná výhrevňa. O pár metrov ďalej nasleduje priechodná jednokoľajná výhrevňa a za ňou nové nepoužívané ostrovné nástupište. Potom sa obe koľaje spoja a vychádzajú z oploteného areálu stanice ku svetelnej križovatke.

Pre vlaky sa tu nachádza špeciálny semafor, ktorý vyzerá rovnako ako ostatné na križovatke. Pred prejazdom musí vlak zastať a obsluha stlačí uzamknuté tlačítko a tým je vlak zaradený do programu svetelného riadenia križovatky. Za krátku dobu na semafore pre vlak naskočí zelená a ostatné semafory nepustia autá cez priecestie na okraji križovatky (ako keby to bol ďalší prechod pre chodcov).


28.08.2016 - Debrecen-Fatelep, začiatok koľajiska stanice zo smer Fatelepről (Hármashegyalja) © Michal Čellár

Po križovatke trať pokračuje rovno až ku pôvodnému nástupnému miestu pionierskej železničky. Pôvodne sa tu nachádza drevená budova postavená v roku 1978, ktorá bola pred pár rokmi zbúraná a na jej mieste je dnes postavený chodník na zastávku MHD a zatrávnená plocha. Za miestom pôvodnej stanice sa nachádza prvé oplotené odstavné koľajisko a hneď po križovaní s miestnou komunikáciou nasleduje druhé, tiež oplotené. Pri prejazde vlaku sa automaticky otvoria diaľkovo ovládané brány a následne sa za ním zatvoria.

Za odstavnými koľajiskami sa nachádza súčasné nové nástupište pre cestujúcich železničky s názvom zastávky Debrecen-Fatelepről. Na druhej strane sa nachádza kostol a za ním zastávka MHD alebo kúsok ďalej sa nachádza zastávka Debrecen-Szabadságtelep na trati MÁV-150 Debrecen - Valea lui Mihai. Po opustení stanice nasledujú dve svetelné križovatky, na ktorých má vláčik tiež vlastný semafor ako za stanicou Debrecen-Fatelep.


28.08.2016 - Debrecen-Fatelepről, nástupište úzkorozchodnej železničky zo smeru Hármashegyalja © Michal Čellár

Následne trať pokračuje rovnobežne s cestou č. 48 (Debrecen - Valea lui Mihai) na pravej strane a s cyklochodníkom na ľavej až na okraj mesta, kde sa v 5. km trate nachádza zastávka Fancsika, tvorená len tabuľou s názvom zastávky. Po opustení zastávky trať pokračuje ďalej rovnobežne s cestou č. 48 do ďalšej zastávky Csereerdő v 6. km trate. Priestor zastávky tvorí drevený prístrešok za rovnobežným cyklochodníkom a nespevnený trávnatý priestor medzi ním a koľajnicami. Od tejto zastávky sa trať ľavotočivým oblúkom pomaly vzdiaľuje od cesty č. 48 do lesných plôch.

Pomedzi lesy a malé usadlosti prichádza trať do dvojkoľajnej stanice Erdészlak v 8. km trate. Na zhlaví smer Debrecen-Fatelepről stojí opustený drevený prístrešok a pri obidvoch koľajniciach boli pre nedávnej rekonštrukcii postavené nové betónové nástupištia. Následne sa trať kľukatí lesom cez 2 km do zastávky Martinka, kde sa nachádza pôvodná murovaná budova zastávky, v súčasnosti prestavaná na rodinný dom. Po opustení zastávky pokračuje trať miernymi oblúkmi cez lesy a polia do ďalšej stanice Sámsoni út v 13. km trate. Počas poslednej rekonštrukcie trati bola stanica kompletne obnovená a pri prvej koľaji bolo postavené betónové nástupište. Pri druhej kusej koľaji ukončenej zemným zarážadlom smerom Hármashegyalja sa zachoval pozostatok pôvodnej nakladacej rampy z navezenej zeminy, ktorý je pri koľaji zachytená drevenými kolami.


28.08.2016 - Erdészlak, začiatok koľajiska stanice zo smeru Sámsoni út (Hármashegyalja) © Michal Čellár

Ďalej trať pokračuje cez lesy 4 kilometre až do súčasnej konečnej stanici Hármashegyalja s tým, že približne v strede sa v rovnom úseku nachádza posledná zastávka Haláperdő, tvorená len rozšírenou trávnatou plochou pri trati. V km 16,6 sa dnes nachádza konečná dvojkoľajná stanica Hármashegyalja, ktorá bola zrekonštruovaná s tým, že boli postavené nové betónové nástupišťa a na zhlaví smer koniec trate (Nyírbéltek) nová staničná budova.

Súčasťou tejto budovy je infocentrum s možnosťou zakúpenia drobného občerstvenia, sociálne zariadenia a rozhľadňa. Z obdobia pionierskej železničky sa tu približne v strede koľajiska nachádza veľký drevený prístrešok. Od tejto stanice viedla juhovýchodným smerom pred 2. svetovou vojnou úzkorozchodná železnica s rozchodom 600 mm a zároveň sa tu nachádzalo prekladisko medzi dvoma rozchodmi. Po opustení stanice pokračuje trať ešte kúsok rovno cez les a dnes táto koľaj slúži na odstavenie súpravy počas prestávky. Do budúcnosti je plánované obnovenie trate do obce Nyírbéltek, ale po pozmenenej trase, aby viedla cez sídla a mohla slúžiť aj pre pravidelnú osobnú dopravu.


28.08.2016 - Hármashegyalja, staničná budova, pohľad zo smeru Debrecen-Fatelep © Michal Čellár

V súčasnosti premávajú po trati turistické osobné vlaky vedené motorovou lokomotívou Mk 48 „Rába“ s dvoma osobnými vagónmi Ba-w + BDa-w v období od 15. marca do 31. októbra a ďalšie vybrané dni podľa cestovného poriadku zverejneného na internetovej stránke Zsuzsi Erdei Vasút Debrecen. Na vybrané vlaky je pri rôznych príležitostiach nasadená parná lokomotíva 394.023 „Zsuzsi“. V služobnej časti osobného vagónu BDa-w bola pred pár rokmi inštalovaná zdvíhacia plošina pre prepravu osôb na vozíku a aj z tohto dôvodu boli v staniciach a zastávke Debrecen-Fatelep, Debrecen-Fatelepről, Erdészlak, Sámsoni út a Hármashegyalja vybudované nové betónové nástupištia.

Zo železničnej stanice Debrecen je možný prístup na začiatok lesnej železnice pomocou autobusových liniek MHD na zastávku Komáromi Csipkés Győrgy tér v tesnej blízkosti dočasnej počiatočnej zastávky Debrecen-Fatelepről. Zároveň sa v blízkosti (približne 250 m) nachádza zastávka Debrecen-Szabadságtelep na trati MÁV-105 Debrecen - Valea lui Mihai.


28.08.2016 - Hármashegyalja, zhlavie smer koniec trate (Nyírbéltek) © Michal Čellár

Hortobágy, Öreg-tavi kisvasút (rybia železnička Hortobágy)

Prvá trať vedená miestnym krajom bola miestna železnica Debrecen-Vásártér - Füzesabony otvorená v roku 1891. V roku 1915 začala západne od mesta Hortobágy pri dnešnej zastávke (v minulosti stanice) Hortobágyi Halastó výstavba chovných rybníkov a spojovacích kanálov, a súčasne s tým prebiehala i výstavba úzkorozchodnej železnice s rozchodom 760 mm, ktorá po dokončení slúžila pre účely prepravy surovín a materiálov potrebných pre chov rýb, údržbu rybníkov a tiež pre odvoz vylovených rýb.

V prvých rokoch zabezpečovali prevádzku kone, ktoré boli neskôr nahradené tromi motorovými lokomotívami typu Slavie DES12M3 vyrobené firmou Építőanyagipari Gépjavító Vállalat a jedna z nich sa tu zachovala dodnes, avšak už s vymeneným motorom. V ďalších rokoch prišla na hospodársku železničku jedna motorová lokomotíva MD40 od firmy Pálfalvia Bányagépgyártó és Javító Vállalat a následné tu krátko premávali i tri lokomotívy typu C-50 z dielne MÁV v Budapešti. Už počas obdobia hospodárskej železničky premávali po trati príležitostné vyhliadkové vlaky, najskôr pre vrchnosť - v dvoch starších dovezených trojokených vagónoch z roku 1902 a 1905 od aradskej firmy János Weitzer - a následne i pre turistov.


27.08.2016 - Hortobágyi Halastó, odstavené nákladné vagóny na začiatku úzkorozchodnej stanice © Michal Čellár

Obsluha rybníkov pomocou 7 km dlhej železničky skončila na začiatku 21. storočia, ale našťastie nebola zlikvidovaná a neskôr bola v rámci rozvoja turistického ruchy v Hortobágyi Nemzeti Park (národný park Hortobágyi) prevzatá vedením parku od rybného hospodárstva. Na pôvodnej trati s dĺžkou 3,8 km boli v roku 2005 znovu položené silnejšie koľajnice pozdĺž hlavného kanála a následne boli zahájené skúšobné jazdy. Rok predtým bola z depa Balatonfenyves dovezená motorová lokomotíva typu C 50 (v súčasnosti označená C50-403) vyrobená v roku 1955 s tým, že predtým jazdila na úzkorozchodných tratiach v okolí Balatonfenyves (do roku 1967 a od roku 1999), Dombovár (1966-1969) a Kaszó (1969-1999). K lokomotíve boli v Debrecene vyrobené tri osobné vagóny, podobné aké jazdia na Debreceni Vidámparki Kisvasút, a v roku 2014 bol v miestnych dielňach vyrobený ďalší.

Po dlhotrvajúcich skúškach bola v máji 2007 zahájená na úseku Hortobágyi Halastó - Festetics Antal - Peter Scott (všetky stanici/zastávky okrem počiatočnej sú pomenované po významných ľuďoch, ktorí prispeli k rozvoju Pusty, a nevyjadrujú zemepisné označenie) turistická prevádzka a zároveň boli popri trati postavené odpočinkové altánky a vyhliadkové veže. V roku 2011 bola trať predlžená približne o 1 km do stanice Festetics Antal ku jazeru Kondástó.


Schematický plán Hortobágy, Öreg-tavi kisvasút © Michal Čellár
(kliknutie do náhľadu otvorí celý vo formáte PDF)

Súčasná zastávka (pôvodne stanica) Hortobágyi Halastó sa nachádza v 49. km trate MÁV-108 Debrecen - Füzesabony. V súčasnosť o tom, že to v minulosti bola stanica, svedčí poloha uzamknutej a zadebnenej staničnej budovy na zhlaví smer Hortobágyi (Debrecen) a zopár pohodených vytrhaných koľajníc v tráve a postupne zarastajúca plocha bývalého koľajiska stanice. Na druhú stranu pokračovali staničné koľaje ku budove rybárskeho podniku, pri ktorom sa nachádza nakladacia rampa s úzkorozchodnými koľajnicami, aby tu bolo umožnené prekladať náklad medzi oboma rozchodmi. Na koľaji klesajúcej z nakladacej rampy sa nachádza pôvodný nepoužívaný nákladný vagón určený pre obsluhu rybníkov. Na koľaji od druhej strany budovy sú odstavené nákladné vagóny Uba privezené zo stanice Kiskőrös (stanica na Kecskeméti kisvasút) a ďalšie pôvodné vagóny. Rovno pokračuje koľaj popri novej staničnej budove úzkorozchodnej železničky a infocentra do drevenej dvojkoľajnej výhrevne. Ešte pred staničnou budovou sa oddeľujú dve koľaje pravotočivým oblúkom, ktoré slúžia pre obiehanie súpravy a zároveň sa tu pri prvej koľaji nachádza nástupište úzkorozchodného vláčika.


27.08.2016 - Hortobágyi Halastó, staničná budova a depo úzkorozchodnej železnice © Michal Čellár

Po následnom spojení oboch koľají na zhlaví smer Konrád Lorenz pokračuje trať pomedzi rybníky rovnobežne s vodným kanálom. Približne po 500 m sa ľavotočivým oblúkom oddeľuje nepoužívaná slepá koľaj, ktorá pokračuje po násype medzi dvoma rybníkmi, čo je pôvodný zachovaný zvyšok bývalej hospodárskej železničky a kúsok nato sa nachádza vľavo prvá zastávka Lukas Hoffmann, tvorená dreveným prístreškom. O ďalší kilometer ďalej nasleduje stanica Konrad Lorenz, ktorú tvorí jedna nepoužívaná slepá koľaj, ktorá vedie cez vodný kanál a následne po druhej strane pokračuje asi 200 m rovnobežne s traťou. Približne v polovici, pri opustenej koľaji, sa nachádza drevený prístrešok a smerom na Festetics Antal sa nachádza drevená lávka pre peších ku trati.


27.08.2016 - Konrad Lorenz, prístrešok zastávky zo smeru Hortobágyi Halastó © Michal Čellár

Následne popri ďalších rybníkoch prichádza trať pred stanici Peter Scott, kde pomocou oceľového mosta prekoná vodný kanál a pokračuje po jeho druhej strane. Tu sa nachádzajú 2 drevené prístrešky stanice a následne prekoná spolu s cestou další kanál a nasleduje koľajové rozvetvenie, ktoré tvorí ďalšia koľaj pre obiehanie súpravy. Po stanici nasleduje posledný rovný úsek popri dvoch rozhľadniach až do konečnej stanice Festetics Antal (podľa niektorých zdrojov Kontraste) pri jazere Kondástó v km 4,9 trate. Najskôr sa nachádza druhá koľaj, ktorá slúži pre obiehanie súpravy, a na konci trate sa nachádza nástupište s uzamknutou staničnou bodovou. Po ukončení trate nasleduje rovno jazero Kondástó a na ľavo za staničnou bodovou sa nachádza rozhľadňa.


27.08.2016 - Festetics Antal, staničná budova, pohľad zo smeru Hortobágyi Halastó © Michal Čellár

Počas leta 2016 premávali po trati MÁV-108 Debrecen - Füzesabony osobné vlaky v 2-hodinovom takte vedené vratnou súpravou BDt + Bhv + Bhv + 418 MÁV-START. Z osobných vlakov zo smeru Debrecen bol vytvorený prípoj na osobné vlaky úzkorozchodnej železnice a rovnako aj pri spiatočnej ceste. Úzkorozchodná železnička je v prevádzke v období od 1. apríla do 31. októbra počas víkendov a dní pracovného pokoja s odchodmi zo stanice Hortobágy Halástó o 10:00, 12:00, 14:00 a 16:00 h.

Súpravu dnes tvorí motorová lokomotíva C50-403 a 3 osobné vagóny v zelenom nátere Hortobágyi Nemzeti Park. Lístky sa predávajú v staničnej budove, kde je možné si zároveň zakúpiť aj suveníry a drobné občerstvenie. Po 30-minútovej jazde na konečnú stanicu Festetics Antal nasleduje 45-minútová prestávka, počas ktorej je možné navštíviť rozhľadňu alebo si urobiť prechádzku po upravených chodníkoch po okrajoch rybníkov.


27.08.2016 - Hortobágyi Halastó, opustená staničná budova, pohľad zo smeru Ohat-Pusztakócs (Füzesabony) © Michal Čellár

Zdroje a odkazy:

Úvodná snímka: 27.08.2016 - Festetics Antal, C50-403 Hortobágy, Öreg-tavi kisvasút na čele osobného vlaku po príchode zo stanice Hortobágyi Halastó © Michal Čellár

Galéria

Súvisiace odkazy