Opravovňa vozňov Košice

» Návrat

Pridané: 10.6.2017 8:00
Autor: Milan Weinwurm, nick: » rakana123

Opravovňa vozňov Košice Vozne osobné a vozne nákladné sú neodmysliteľnou súčasťou železničnej dopravy. Počas mojej pracovnej kariéry rušňovodiča som sa im venoval len pri privesovaní vozňa k HKV a pri vykonávaní úplnej skúšky brzdy (ÚSB), keď som kontroloval tesnosť vlaku. V mojom článku to chcem zmeniť a ponúknuť aj vám niekoľko riadkov a fotografií na tému Opravovňa vozňov v Košiciach.

 

 

 

 

Ako som už hovoril, s vozňami som ako rušňovodič mal spoločné v podstate iba toľko, že som ich mal prepraviť z jedného miesta na druhé. Technické zaležitosti som prenechal vozmajstrom, ktorí vykonávali ÚSB, pretože za technický stav vozňov počas vykonávania ÚSB zodpovedali práve vozmajstri.

Každý asi vie, že technický stav vozňov je dôležitý pre bezpečnú a plynulú prevádzku na železnici. Tomuto sa venuje Úsek údržby, ktorý zabezpečuje potrebný počet prevádzkyschopných železničných vozidiel na pokrytie GVD a turnusovej potreby, a to podľa požiadaviek Úseku prevádzky. Pripravuje a zabezpečuje vlakové súpravy v obehoch po stránke technickej a hygienickej údržby - THÚ.

Prostredníctvom svojich výkonných zamestnancov zabezpečuje technické úkony, súvisiace s prevádzkou vlakov a vozňov, ako sú technické prehliadky, skúšky brzdy, preberanie a odovzdávanie vozňov, atď. Zabezpečuje bežné opravy vozňov, buď bez odvesenia alebo ľahké prevádzkové opravy s odvesením. Zabezpečuje zber potrebných údajov o výkonoch údržby a opravách ŽKV, ktoré sa realizovali. Zodpovedá za správu o inventarizácii prideleného majetku. Pripravuje podklady pre operatívne plánovanie opráv ŽKV.

Ďalej Úsek údržby zabezpečuje technickú a technologickú podporu pre realizáciu procesov údržby a opráv ŽKV pre výkonné pracoviská, vypracováva technológie, metódy, tvorbu a aktualizáciu zborníkov, noriem spotreby práce. Toľko v skratke o povinnostiach a činnostiach Úseku údržby ŽKV.

Opravovňa vozňov Košice sa nachádza oproti rušňovému depu Košice, pričom ich oddeľuje len koľaj č. 102. Samotná opravovňa pre osobné vozne je menšia než opravovňa pre nákladné vozne. Svojimi fotkami by som vás postupne rád previedol ako opravovňou pre osobné vozne, tak aj opravovňou pre nákladné vozne. Verím, že to, čo možno chýba na kvalite textu, vynahradia práve fotografie v galérii.

V oboch opravovniach sa nachádza veľké množstvo nových dvojkolesí. Na dvojkolesí nesmie byť ohnutá os, preto sa vždy meria rozkolesie, a to meraním v troch miestach, pravidelne rozdelených po obvode kolesa po 120 stupňov, pričom sa vozeň dvakrát posunie a meranie sa urobí vždy v úrovni temena koľajnice. Ak sú miery rozkolesia rozdielne o viac ako 1 mm, považuje sa os za ohnutú. Podobne je dôvodom na vyradenie aj trhlina na ktoromkoľvek mieste na osi, v kotúči alebo v obruči.

Ďalšími chybami, ktoré sa pri kontrole hľadajú, sú vybrúsené miesta na osi s ostrými hranami alebo hlbšie ako 1 mm alebo uvoľnené miesto na osi, ktorého príznakom sú stopy posunutia, trhliny vo farbe v miestach náboja kotúča kolesa s osou, prechádzajúca hrdza alebo presakovanie oleja medzi nábojom kolesa a osou.

Obruč je uvoľnená, keď poklepom kladiva sa ozve nejasný zvuk. Sleduje sa tiež vzájomné posunutie kontrolných rysiek na obruči oproti vencu kolesa, uvoľnený vzperný krúžok, vystupujúca hrdza medzi vencom kolesa na viac ako jednej tretine obvodu, ploché miesta na jazdnej ploche dvojkolesia väčšie ako 60 mm, nánosy materiálu na jazdnej ploche vyššie ako 1 mm a dlhšie ako 60 mm, ryha na jazdnej ploche hlbšia ako 3 mm pri minimálnej hrúbke obruče alebo venca celistvého kolesa 35 mm.

Kontrolujú sa aj nápravové ložiská, keď je poškodená ložisková skriňa tak, že nemôže spoľahlivo viesť os, neudrží potrebné množstvo maziva alebo umožňuje vnikanie nečistôt a vody do ložiskovej komory, ak je ložisková skriňa poškodená že nedrží prašník v správnej polohe, ak sa ložisko zahreje nad prevádzkovú teplotu, ak nemožno udržať chrbát ruky na zadnej stene skrine ložiska v smere jazdy, ložisko označené indikátorom horúcobežnosti, vyskočené panvice, ložiskové skrine pootočené.

Ďalej sa kontrolujú všetky pružnice, pružiny a ich závesy, nebezpečná je trhlina, lom alebo deformácia hlavného listu, medzilistu, opasku a vinutej pružiny, trhlina - lom závesu pružnice, podpery pružnice a svorníka, trhlina - lom listu kočiarovej pružnice alebo jej dosadnutie na rám podvozku, uvoľnený opasok pružnice, pružnice s posunutými listami na pevných osiach najviac 20 mm, na výchylných osiach a podvozkoch najviac 10 mm, chýbajúci nit v podpere pružnice, pokiaľ nie je nahradený skrutkou.

Toto sú len niektoré kontroly a následné opravy, ktoré sa vykonávajú v Opravovni vozňov v Košiciach, ktorá tak plní dôležitú úlohu v nákladnej a osobnej doprave, keďže sa jej zamestnanci starajú o to, aby vozne boli v dobrom technickom stave.

Milan Weinwurm


Galéria k článku

Počet: 58     Stránky: / 2        

Foto 25.5.2017, dnes už neobsadená vrátnica pred opravo ...

Foto 25.5.2017, mozaika pred vrátnicou © Milan Weinwurm

Foto 25.5.2017, tabuľa na vrátnici © Milan Weinwurm

Foto 25.5.2017, opravovňa osobných vozňov © Milan Weinw ...

Foto 25.5.2017, opravovňa Cargo vozňov © Milan Weinwur ...

Foto 25.5.2017, rušeň 721.073 posunuje v opravovni voz ...

Foto 25.5.2017, vozeň Bdteer na zdvihákoch © Milan Wein ...

Foto 25.5.2017, pristavený vozeň Bmeer © Milan Weinwurm

Foto 25.5.2017, pristavený vozeň WLABmee © Milan Weinwu ...
nasledujúce obrázky »Diskusia

Pozn.: Názory diskutujúcich sa nemusia zhodovať s názormi VLAKY.NET.

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj diskusný príspevok s obrázkom

Príspevky: 31     Stránky: / 2     Výpis:    
» azetdak Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 3 574 16.6.2017 22:08
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Opravovňa vozňov Košice

Rádo se stalo, ostatně v dobách, kdy jsem ještě pracoval a hlavně melouchařil, jsem měl s oběma těmito zařízeními občas co do činění. Pracovat jsem přestal posledního března 2004, melouchařím sice pořád, ale už ne s plechem, teď zrovna bastlím interkom.

» rakana123 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 4 574 12.6.2017 18:22
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Opravovňa vozňov Košice

azetdak : Vdaka za odborné pomenovania nástrojov na obrázku č.50 a č.51 zrejme som natrafil v hale na nesprávneho človeka,som rád že v mojom reporte je už všetko správne pomenované...

» azetdak Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 3 574 12.6.2017 12:32
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Opravovňa vozňov Košice

K obr. 50 a 51:
Na obr. 50 je oblouková, nebo též klempířská ohýbačka, na obr. 51 nejsou nůžky, ale úhlová ohýbačka, oboje na plech.

» azetdak Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 3 574 12.6.2017 12:23
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Opravovňa vozňov Košice

Dík.
Ještě nedávno měl každý vůz dynamo, později alternátor, takže měl vlastní elektřinu i když ho táhla pára. Dnes je nutností fungující ,,topná" spojka, (dříve jen elektrické topení, dnes úplně všechno) a lokomotiva, která elektricky topit neumí, nemůže ty moderní vozy tahat.
Zvolenmesto:
Kamión může, jako celek vážit max. 22 tun. A je úplně jedno, jestli tu zátěž tvoří jogurty, pivo, plechy, nebo dvojkolí, ono se jich do té povolené zátěže tak jako tak moc nevejde a navíc se v případě nehody silnice uklidí mnohem dřív a rychleji, než když se ni vysype několik tun lahváčů.

» rakana123 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 4 574 11.6.2017 16:13
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Opravovňa vozňov Košice

azetdak : V opravovni osobných vozňov sa robí komplet aj elektrika na obrázku č.9 je pristavený vazeň WLABmee s otvorenými dverami, na vozni je modrá kosoštvorcová návesť s bleskom,čo znamená že vozeň je pod prúdom,na obrázku č.10 je otvorený na spodku vozňa WLABmee na boku priestor s elektrickým zariadením,vnútri vozňa som nebol, no zrejme sa robia aj interieri.

» zvolenmesto Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 1 293 11.6.2017 13:45
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Opravovňa vozňov Košice

Keď z protismeru vyberá zákrutu nakláňajúci sa kamión, hovorím si, že iste vezie jogurty alebo obväzovú vatu. Prestava železničných dvojkolies je dosť desivá...

» azetdak Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 3 574 11.6.2017 10:01
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Opravovňa vozňov Košice

Milane, v té opravně se dělají jen podvozky, nebo i něco jiného, např elektrovýzbroj, interiéry a t. d.?

» azetdak Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 3 574 11.6.2017 9:59
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Opravovňa vozňov Košice

Bufalo, Vladdo:
Kamionem je to rychlejší a levnější. A je také otázka zda tam, odkud se ty věci vozí, mají vlečku.

» Bufalo Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 1 711 11.6.2017 9:30
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Opravovňa vozňov Košice

rakana123: A dobre si urobil. Ukázal si a je to fajn. Videli sme to, čo vidieť bežne nemôžeme.

» rakana123 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 4 574 11.6.2017 5:26
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Opravovňa vozňov Košice

Dakujem všetkým za ich názor,ja som len v tom reporte chcel ukázať ludom čo nemajú možnosť sa dostať do Opravovne vozňov v KE svojími fotkmi ako to v takej opravovni vozňov skutočne vyzerá počas bežného pracovného dňa.

nasledujúce príspevky »