Seminár SVTS: Ing. Peter Sorger: Výstavba transkontinentálnej železnice v USA

19.5.2017 18:00

Seminár SVTS: Ing. Peter Sorger:  Výstavba transkontinentálnej železnice v USA

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, v gescii Odboru obchodu GR ŽSR a s podporou magazínu VLAKY.NET, si vás týmto dovoľujú pozvať na ďalšiu zo série odborných prednášok, ktorá má názov: Ing. Peter Sorger: Výstavba transkontinentálnej železnice v USA a uskutoční sa dňa 24. mája 2017.

 

 


SLOVENSKÁ VEDECKOTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ DOPRAVY,

ŽSR GR - ODBOR Obchodu, 

si dovoľujú pozvať vás na odborný seminár

 

 

 

Ing. Peter Sorger

bývalý zamestnanec OTIF - Bern

 

 

Výstavba transkontinentálnej železnice v USA

 

 

 

SEMINÁR SA USKUTOČNÍ DŇA 24. 5. 2017

v budove GR ŽSR, Klemensova 8, Bratislava, 

zasadačka 2 a 3 o 15:30 hod.