Verejná prezentácia knihy Železnice v okolí Smoleníc a Dobrej Vody

» Návrat

Pridané: 19.5.2017 8:00
Autor: Ing. Marko Engler, PhD., nick: » Marko

Verejná prezentácia knihy Železnice v okolí Smoleníc a Dobrej Vody Železnice existujú v okolí Smoleníc a Dobrej Vody preukázateľne už od 80. rokov 19. storočia. Vznik prvých z nich súvisel najmä s ťažbou a spracovaním dreva. Aj keď dnes už väčšina z nich neexistuje, počas svojej funkčnosti vytvorili bohatú históriu.

Tou sa zaoberá aj nedávno vydaná kniha Železnice v okolí Smoleníc a Dobrej Vody.

 

 

 

Čitateľom VLAKY.NET už bola zdĺhavá cesta vytvorenia tejto knihy opísaná. Samotná prezentácia knihy pred verejnosťou sa uskutoční už onedlho v Smoleniciach. Je to jedna z možností, ako sa môže stretnúť generácia ľudí, ktorá ešte železnicu zažila, s generáciou ľudí, ktorá o nej vie už len z počutia alebo napríklad z publikovaných kníh a článkov.

Verejná prezentácia (krst) knihy sa uskutoční v nedeľu 28. 5. 2017 v Kultúrnom dome v Smoleniciach o 14.45 hod. Začiatok je prispôsobený príchodom autobusov z rôznych smerov. Približne hodinový program by mal obsahovať stručné oboznámenie sa so vznikom myšlienky na napísanie tejto knihy, jej prípravy a tlače. Okrem autora sa prezentácie zúčastní aj pán Vladimír Okruhlica, ktorý roky pomáhal autorovi s dopĺňaním informácií podľa spomienok zo svojej mladosti, a pán Bohuslav Kráľovič, ktorý autorovi približoval železnicu v Trnave a okolí od autorovho detstva a posledné roky sprostredkoval množstvo fotografií od pamätníkov do prezentovanej publikácie. Po rozhovoroch bude nasledovať autogramiáda. K dispozícii bude aj určité obmedzené množstvo publikácie určenej na predaj. Vstup na prezentáciu bude voľný (bez vstupného).

Amatérsky navrhnutý program akcie zrealizovaný dobrovoľníkmi si nekladie za cieľ vysoko odborne rozoberať samotnú knihu. Autor bude rád, ak sa voľným rozhovorom predstaví tvorba takejto publikácie, stretnú ľudia, ktorí majú so železnicami v predmetnom kraji nejakú súvislosť a spomenie snaha zachovávať históriu nielen dopravy v okolitých obciach.

Aj na tomto mieste by som chcel poďakovať obci Smolenice v zastúpení pána starostu Antona Chrvalu za poskytnutie možnosti uskutočnenia prezentácie v Kultúrnom dome v Smoleniciach, svojim kolegom z Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia, množstvu dobrovoľníkov a spolupracovníkov, ktorí mi roky pomáhali pri tvorbe prezentovanej knihy a aj ľuďom, ktorí mi poskytli materiál do tejto knihy. Vzniklo tak niečo, čo aj po rokoch bude môcť pripomínať ľuďom život a technický um ich predkov, ktorým bol život na alebo pri železnici každodennou rutinou.

Odkazy:

Ing. Marko Engler, PhD.

Súvisiace odkazy

Diskusia

Pozn.: Názory diskutujúcich sa nemusia zhodovať s názormi VLAKY.NET.

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj diskusný príspevok s obrázkom

K správe neboli pridané zatiaľ žiadne príspevky.