Přednáška na téma „Jednotná napájecí soustava trakčního vedení v Česku?“

13.5.2017 18:00Zdroj: Dopravní fakulta Jana Pernera

Přednáška na téma „Jednotná napájecí soustava trakčního vedení v Česku?“

Nabízíme vám další ze série dopravních seminářů konaných na půdě Dopravní fakulty Jana Pernera, na Vzdělávacím a informačním pracovišti v Praze. Dne 24. května 2017 bude tématem jednotná napájecí soustava trakčního vedení v Česku.

 

 

 

 

13. dopravní seminář se uskuteční ve středu 24. května 2017 od 15:00 do 16:30 h, tradičně na Vzdělávacím a informačním pracovišti Dopravní fakulty Jana Pernera, ul. Pod Výtopnou 2 v Praze.

Přednášku na téma

Jednotná napájecí soustava trakčního vedení v Česku?

prosloví pan

Ing. Petr Lapáček

Je nutné přejít ze stávajícího systému napájení 3 kV na 25 kV? Pokud ano, tak v jakém horizontu? To byly hlavní otázky, na které hledala odpovědi studie zpracovaná sdružením SUDOP PRAHA a SUDOP Brno pro Ministerstvo dopravy ČR. Ta měla dále stanovit harmonogram přechodu a finančně tento přechod ohodnotit.

Pan Ing. Petr Lapáček je absolventem VŠD Žilina, fakulty Strojní a elektrotechnické, ET oboru Zabezpečovací a sdělovací technika v roce 1976. Ke společnosti SUDOP PRAHA a. s. nastoupil v roce 1976 jako specialista na projektování zabezpečovacího zařízení. Během své praxe zpracoval mnoho významných projektů na síti ČSD, ČD a ŽSR. Pracoval rovněž jako hlavní inženýr projektu na stavbách modernizace I. Tranzitního železničního koridoru. V letech 2001 až 2006 byl vedoucím střediska elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky na SUDOP PRAHA a. s. V letech 2007-2010 procoval ve funkci obchodního ředitele společnosti AŽD Praha s.r.o. V letech 2011 a 2015 byl obchodním ředitelem společnosti SUDOP PRAHA a. s. Po odchodu do starobního důchodu pracuje u společnosti KOMOVIA s.r.o. jako projektový manažer. V této pozici řídil v roce 2016 zakázku na elektrizaci tratí systémem 25 kV 50 Hz v Litvě a spolupracoval na dalších studiích společnosti SUDOP PRAHA a.s.


Súvisiace odkazy