Dlhy z roku 2016: 20 rokov Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia

23.4.2017 8:00 Ing. Marko Engler, PhD.

Dlhy z roku 2016: 20 rokov Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia

V roku 2016 sa uskutočnilo niekoľko železničných akcií, ktoré súviseli s oslavami alebo aspoň s pripomenutím si okrúhlych výročí. Niektoré z nich mali uverejnené na VLAKY.NET aj pozvánky, ale reportáže z ich priebehu som už nepostrehol.

Zrejme to súvisí s dlhšie oznamovaným problémom – nezáujmom členov VLAKY.NET tvoriť reportáže, čím klesá aj pestrosť uverejňovaných tém. Chcel by som preto pripomenúť niektoré výročia zo sveta železníc, aj keď som sa ich osláv nezúčastnil, prípadne zúčastnil len okrajovo.


V prvej časti som písal o priebehu akcie pripomínajúcej si okrúhle výročie železničnej trate. V druhej časti o oslavách okrúhleho výročia železničnej trate, ktorá bojuje o svoje prežitie. V tretej časti spomeniem niečo z môjho blízkeho okolia. Okrúhle výročie v roku 2016 totiž oslávil Klub priateľov železníc Trnavy a okolia, ktorého som členom. Aj tento klub bojuje s veľkým problémom, ako mnohé iné podobné kluby – a to s nedostatkom aktívnych členov mladej generácie. Prejavuje sa to potom aj tak, že síce sa členom klubu podarí niečo zrealizovať, na publikačnú a dokumentačnú činnosť už však týmto členom nezostávajú sily a najmä časový priestor. Preto sa pokúsim aspoň stručne opísať 20 rokov činnosti Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia, ktorý skrátene označujeme ako KPŽT.


Kontaktné údaje na KPŽT (web žiaľ nemáme)... © Marko Engler

Myšlienkou na založenie klubu s tematikou železníc sa zaoberalo niekoľko ľudí už v polovici 90. rokov. Až 29. júla 1996 sa však podarilo trom pánom pod vedením Ing. Mariána Školníka vytvoriť stanovy a na Ministerstve vnútra dať zaregistrovať KPŽT.

Začala sa tým písať jedna kapitola histórie železníc v Trnave. Trnava bola od konca 19. storočia už rušnou železničnou križovatkou. Okrem rušňového depa tu postupne vznikli aj veľké železničné dielne, stredné odborné školy a stredné odborné učilište s vyučovaním železničných odborov, modelárske krúžky, od reorganizácie ŽSR v 90. rokoch aj riaditeľstvo Trnavskej oblasti ŽSR atď. Z pohľadu železníc tak bol ich historický vývoj bohatý v rôznych smeroch. A KPŽT tento vývoj doplnil o ďalší významný bod – klub partie nadšencov s oficiálnym zaregistrovaním.


Titulná strana z publikácie k 160. výročiu konskej železnice... © KPŽT

Klub bol teda na svete. Medzi prvé aktivity KPŽT patrila akcia 150 rokov konskej železnice Bratislava – Trnava – Sereď, na ktorej sa KPŽT organizačne spolupodieľal. Zaviedol sa vtedy aj mimoriadny parný vlak v jubilujúcej trase, zrealizovala výstava železničných vozidiel v stanici Sereď a v miestnom Kultúrnom dome v Seredi sa uskutočnila slávnostná recepcia s prednáškami za účasti predstaviteľov miestnej samosprávy aj vedenia ŽSR. Vydaná bola aj brožúra formátu A4 so stručnou históriu konskej železnice.


Zbrojenie vodou počas zastavenia v Smoleniciach... 02.05.1998 © Marko Engler

Od roku 1997 sa niekoľko rokov uskutočňovali začiatkom mája jazdy mimoriadneho parného vlaku z Trnavy cez Jablonicu na Brezovú pod Bradlom, v čele ktorých sa objavovala vtedy čerstvo renovovaná 331.037 z MDC ŽSR Bratislava. Hlavným dôvodom bola doprava cestujúcich na Štefánikove slávnosti.


Pamätné brožúrky KPŽT k stým výročiam tratí v okolí Trnavy... © Marko Engler

Následne sa v rokoch 1997 až 1999 uskutočnili mimoriadne jazdy parných vlakov aj pri príležitosti osláv stých výročí tratí Lužianky – Hlohovec – Leopoldov, Trnava – Smolenice – Kúty a Jablonica – Brezová pod Bradlom. Okrem brožúr formátu A5 boli vydané aj kovové plakety.


Plakety z rokov 1996 až 1999... © Marko Engler

V roku 1998 sa už pripravovali aj priestory pre KPŽT formou prenájmu niekoľkých miestností starej staničnej budovy v Trnave. Stihlo sa v nich 13. júna 1998 osláviť 100 rokov trate Trnava – Kúty, vzápätí však boli využité pre vtedy reorganizovanú Železničnú políciu. Dlhé obdobie potom KPŽT opäť nemal vlastné priestory.

Okrem akcií pre verejnosť sa každoročne uskutočňovali aj turistické pochody po Malých Karpatoch (snaha pripomínať si zaniknuté úzkorozchodné železnice chemickej továrne pri Horných Orešanoch a na Dobrej Vode) a rôzne záujmové jedno alebo viacdňové výlety členov KPŽT s ich rodinami (napríklad výlety na Vychylovku, Čierny Balog, Čremošné, Tisovec, Szob atď.).


Slávnostný vlak dorazil do Trnavy, kde bola aj výstavka vozidiel... 13.06.1998 © Marko Engler

Narastajúce náklady na mimoriadne parné vlaky, klesajúci záujem samospráv a najmä klesajúci záujem na spolupodieľanie sa finančného krytia osláv s účasťou parného rušňa viedli k postupnému útlmu takýchto foriem osláv. Veď významné okrúhle (sté) výročia sa v okolí Trnavy „minuli“...

V roku 2006 sa ešte podarilo zorganizovať oslavy 160. výročia konskej železnice Bratislava – Trnava – Sereď aspoň formou konferencie v Kultúrnom dome na Kopánke v Trnave za výraznej podpory Trnavského samosprávneho kraja, z ktorej vznikol pomerne rozsiahly zborník prednášok.


Titulná strana zborníka z roku 2006... © Marko Engler

V tejto súvislosti ešte spomeniem, že KPŽT sa stal členom Slovenskej vedeckotechnickej spoločnosti dopravy, ktorá je členom Zväzu Slovenskej vedeckotechnickej spoločnosti (ZSVTS). Odvtedy sa mnohé akcie konajú s ich spoluprácou.

Výrazný zlom nastal predčasnou smrťou predsedu KPŽT Ing. Mariána Školníka. Zostávajúci členovia KPŽT sa dostali pred neľahkú úlohu – zabezpečiť ďalšie fungovanie KPŽT. Jednoznačne bola snaha klub zachovať a pokračovať v rozvoji myšlienok, ktoré si Ing. Marián Školník s klubom vysníval.

Do vedenia KPŽT bol zvolený Ing. Miloslav Lužák, ktorý je na jeho čele dodnes. Nasledovalo „upratanie“ mŕtvych duší – členov KPŽT, ktorých sme evidovali, ale už sa niekoľko rokov nezúčastňovali Výročných členských schôdzí, neplatili členské príspevky a ani sa nezapájali do činnosti KPŽT. Z vyše 120 členov sa tak náš počet zredukoval na niečo okolo polovice.


Jedna z akcií KPŽT... 27.04.2013 © Roman Remenár

Zmobilizovali sme svoje sily a začali plánovať. V roku 2012 sme zostavili plán okrúhlych výročí majúcich súvis so železnicou v Trnave a okolí a podľa neho začali pripravovať akcie. Nezačali sme hneď riešiť mimoriadne parné vlaky, ale najmä pripravovať rôzne malé oslavy formou prezentácií dobových fotografií. Pri tejto príležitosti vznikla v suteréne staničnej budovy v Trnave nástenka KPŽT, najskôr len improvizovaná, neskôr vyrobená presne podľa nášho návrhu na vyplnenie jednej presklenej vitríny. Počas rekonštrukcie staničnej budovy bola pôvodná nástenka zrušená a nová už bola súčasťou informačných a reklamných vitrín jednotného vzhľadu. Tá slúži dodnes pre verejné informácie KPŽT a pre tematické výstavky spríjemňujúce cestujúcim čakanie na vlak.


Zborníky KPŽT z rokov 2013 až 2015... © Marko Engler

Oprášenie konferencií organizovaných KPŽT sme sa rozhodli doviesť do každoročného konania konferencie KPŽT s motívom „história – súčasnosť – budúcnosť“. Pravidelné konferencie sa uskutočňujú od roku 2013 a pri ich príležitosti je vydávaný aj Zborník KPŽT formátu A5. Výnimku tvoril Zborník KPŽT z roku 2016, ktorý bol formátu A4 v súvislosti so spojením konferencie KPŽT a osláv 170. výročia konskej železnice Bratislava – Trnava – Sereď.


Najvýznamnejší deň KPŽT - otvorenie pamätníka železničnej dopravy... 16.10.2015 © Milan Klubal

Problém s vlastnými priestormi KPŽT sme vyriešili v roku 2015 zakúpením, rekonštrukciu a inštalovaním dvoch vozňov (Daa-k a Gbqs) za parný rušeň O&K 2911, ktorý bol vystavený v priestore železničnej stanice Trnava po skončení aktívnej služby na vlečke cukrovaru v Trnave od roku 1973 (postupne na troch rozličných miestach). Celé okolie parného rušňa bolo upravené a doplnené o historické kusy mechanických návestidiel, závory a makety parného rušňa „The Rocket“ ktorej autorom je pán Igor Rendek, člen KPŽT. Súčasne boli v okolí exponátov umiestnené aj informačné panely opisujúce jednotlivé koľajové exponáty, konskú železnicu Bratislava – Trnava – Sereď a samotný KPŽT.


Pamätná tabuľa KPŽT... 12.10.2015 © Marko Engler

KPŽT sa postaral ešte o množstvo drobnejších akcií. Jeho členovia mali napríklad prsty aj vo vystavení pancierového vlaku v Trnave počas jeho ciest po Slovensku. Podrobný popis všetkých činností KPŽT za posledných 20 rokov by si vyžadoval podstatne viac priestoru, než len tento krátky príspevok. Tlačená publikácia k tomuto okrúhlemu výročiu nevyšla, možno sa však niečo podarí uskutočniť, keď tých rokov bude 25...


Aspoň skromná pripomienka na 20 rokov činnosti... 26.11.2016 © Marko Engler

Ako som už písal v úvode, na mnohé činnosti by KPŽT potreboval mladých aktívnych ľudí. Ak má niekto záujem, môže sa pridať. Pre ostatných je možnosť pomôcť KPŽT aj napríklad venovaním 2% svojich daní v prospech KPŽT. Pre tento účel je možné použiť už čiastočne vyplnený formulár, ktorý je k dispozícii tu. No a pre tých, ktorí nechcú alebo nemôžu pomôcť venovaním svojich 2% daní, je možnosť nás podporiť aspoň návštevou našich akcií. Napríklad na jeseň 2017 opäť pripravujeme konferenciu...

 

Odkazy:

Galéria

Súvisiace odkazy