Křest publikace Role regionální železnice ve 21. století

30.3.2017 8:00 Pavel Šmídek

Křest publikace Role regionální železnice ve 21. století

Ve čtvrtek 23. března v 11 hodin ve Vládním salonku pražského hlavního nádraží se uskutečnil křest publikace Role regionální železnice ve 21. století, vydané Svazem cestujících ve veřejné dopravě, s následnou tiskovou konferencí a já jsem u toho za Vlaky.net nemohl chybět.

Na nádraží jsem se dostavil s dostatečným časovým předstihem, abych taky trochu zachytil provoz na hlavním nádraží a probíhající rekonstrukci 1. nástupiště. Stál tam 810.333-5 připraven k odjezdu do Rudné u Prahy v 10:32.


810-333-5 © Pavel Šmídek

A na dalším nástupišti k mému překvapení stála operativní záloha 451.088-9 na osobním vlaku číslo 8826 s odjezdem do Berouna v 10:17 jako náhrada za porouchaného Elefanta.


451 088-9 © Pavel Šmídek

Ještě se mně podařilo zachytit Ex 115 Cracovia s odjezdem do Bohumína v 10:22. Byl tažen lomotivou EP09-037 PKP.


EP09-037 © Pavel Šmídek

Poté jsem se odebral do vládního salonku na pražském hlavním nádraží, kde se konal křest publikace Role regionální železnice ve 21. století, kterou právě vydal Svaz cestujících ve veřejné dopravě z. s. Křtu se zúčastnili Miroslav Vyka, prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě a zároveň spoluautor, Petr Horský, předseda České parkovací asociace, Jaroslav Martínek, metodický poradce dopravní komise Svazu měst a obcí, Martin Leso, ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Pavel Procházka, zástupce ředitele ROPID, a Michal Štěpán, člen představenstva Českých drah pro osobní dopravu a spoluautoři.

Na úvod pan Miroslav Vyka, který byl v čele autorského kolektivu, detailně představil publikaci a vysvětlil, že důvodem k napsání této publikace bylo vystoupení pana ministra dopravy Dana Ťoka, který v Poslanecké sněmovně 27. 1. 2015 na diskusním semináři k čerpání OPD II v sektoru železnice prohlásil, že by bylo vhodné některé regionální tratě zrušit a nahradit je autobusy. Kniha vznikala v průběhu dvou let a ukazuje na přínosy integrované dopravní mobility, moderní trendy v dopravě jak u nás, tak i zkušenosti v zahraničí a přináší zajímavá srovnání včetně názorných grafů. Další informace naleznete na oficiálních stránkách knihy.

Dále pan Miroslav Vyka zmínil, že když srovnáme, kolik cestujících dnes dojíždí z regionů do měst autem a kolik vlakem, pak je zřejmé, že železnice má několikanásobný přepravní potenciál a pokud jej využije, mohla by v roce 2030 přepravit až 500 milionů osob.

K tomu dodal Petr Horský, předseda Rady České parkovací asociace: „Moderní Evropa se na zachycení osobních vozidel před hranicemi měst orientuje již více než 20 let. Za stejné peníze můžeme mimo velká města postavit mnohonásobně vyšší počet parkovacích stání, a to přináší úspory na silniční infrastruktuře i snižuje náklady na provozování parkovišť ve městech, kde se celkově zlepšuje životní prostředí, kvalita života i možnosti využití veřejného prostoru.“

Michal Štěpán doplnil:Železniční regionální doprava je v rámci krajů páteřní dopravou, jsme si toho vědomi a v našich dlouhodobých i krátkodobých plánech tuto skutečnost reflektujeme. Děláme vše proto, abychom našim zákazníkům, kterými jsou jak cestující, tak objednatelé dopravní obslužnosti, vyhověli a nabídli komfortní přepravu v rámci regionů.“

O křtu a proslovech zúčastněných píše také tisková zpráva Českých drah.

Po úvodním představení publikace následoval její křest vedoucím autorského kolektivu Miroslavem Vykou.


Křest publikace © Pavel Šmídek

Dále následovalo společné foto všech spoluautorů publikace Role regionální železnice ve 21. století.


Společné foto © Pavel Šmídek

Poté byl přenechán prostor dotazům, kterých moc nepadlo. Hodně otázek bylo již zodpovězeno v úvodu, a tak jsme pak byli pozváni na bohatý raut.


Raut © Pavel Šmídek

Chtěl bych popřát autorům dobrou prodejnost publikace. Tu si můžete zatím objednat na jejím webu za 494,- Kč. Později ji bude možné i zakoupit v ČD centrech a i u dalších obchodníků.

A nyní ke knize samotné: Kdo čekal, že se jedná jen o prezentační publikaci, jaké si firmy vydávají pro svoji propagaci, sice krásně graficky vyvedenou se spoustou barevných fotografií, ale obsahující jen ódy na svého vydavatele, ten bude překvapen. Ano, kniha je nádherně graficky provedená s ilustracemi a názornými ilustračními grafy od Markéty Blažkové, fakticky se ale jedná o učebnici regionální dopravy.

Úvodní kapitola nám vymezí pojem regionální dopravy, provede její historií, prozradí její stav v naší republice. Ubezpečí nás, že regionální mobilita není jen orchestrion, jedoucí dvakrát denně do zapadlé vísky, je to především denní dojíždění za prací či do škol, návaznost místních spojů (vlak, autobus, MHD) na dálkové trasy nebo používání osobních aut, pokud je tato návaznost nevyhovující. Týká se 80 % cestujících, a je tedy důležitější než výstavba dálnic či VRT, ačkoliv je médii a bohužel i vládou opomíjena. A také že ČR v počtu ujetých kilometrů veřejnou dopravou na osobu zaujímá 2. místo v Evropě, hned za Švýcarskem.


Příkladem dobré organizace regionální dopravy může být vlakotramvajová linka C11 v Chemnitzu, na níž jsou navázány přípojné autobusy do okolí. Foto: Altchemnitz, 18. 11. 2016 © Dominik Havel

Následují úspěšné příklady zahraničí: Německý Regiobahn, Vinschger Bahn na pomezí Itálie, Rakouska a Švýcarska, švýcarská Zelená linka, další alpský region – Pinzgauer Lokalbahn a – divme se – i trať Bratislava – Komárno.

Třetí kapitola je vpravdě učebnicová: Co je to integrovaná mobilita, ilustrovaná názornými výtvarně vyvedenými grafy.

Že publikace opravdu není jen propagační pamětní knihou, nám dokáže kapitola Regionální železniční doprava v České republice, zabývající se současným stavem.

To nejdůležitější však přichází závěrem: Jak zlepšit regionální mobilitu. Týká se, jak jistě každý čeká, stránky technické, ekonomické i organizační, ale seznamuje nás i s pojmy, které jsou pro mnohého novinkou a o nichž se většinou mlčí: Víte co je energetická bezpečnost? Stručně: Současná doprava je postavena z 96,6% na ropných produktech. U nás však ropu nemáme, jsme plně závislí na dovozu. Zdroje pro elektrickou energii, obnovitelné i neobnovitelné, naopak leží plně na našem území. Každý jistě pochopí, že snáz lze využívat (a také se využívá) elektřinu k pohonu kolejových vozidel než silničních. Jen nesměle se prosazují malé osobní elektromobily, větší zájem je v posledních letech o elektrobusy v MHD. A tu kniha přináší překvapivé zjištění, o němž se nemluví: Nejen pro trolejovou trakci, ale i pro pohon akumulátory se kolejové vozidlo hodí mnohem lépe než silniční.

Tolik jen malé zastavení u jedné z problematik, jimž se kniha Role regionální železnice ve 21. století věnuje. Závěrem mi dovolte citát:

„Není bohatý region ten, kde si i chudí mohou dovolit jezdit autem, ale ten, kde bohatí jezdí veřejnou dopravou“.

Chtěl bych poděkovat Luďkovi (Maxipes) za pomoc s textem a s úpravou fotek.

Galéria