Kalendár nostalgie MDC ŽSR na rok 2017

24.3.2017 8:00Zdroj: Múzejno-dokumentačné centrum VVÚŽ

Kalendár nostalgie MDC ŽSR na rok 2017

Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR VVÚŽ v spolupráci s občianskymi združeniami pôsobiacimi na Slovensku pripravujú aj v priebehu roku 2017 niekoľko desiatok zaujímavých železničných akcií, jázd mimoriadnych historických vlakov a podujatí, kde sa bude môcť široká verejnosť stretnúť s historickými železničnými vozidlami. Ako po minulé roky, aj v tomto roku sa uskutočnia nielen podujatia s viacročnou tradíciou, ale aj nové, jedinečné projekty.

 

 

 

Organizátori sa tešia na vašu účasť a veria, že sa im podarí pripraviť nezabudnuteľné zážitky so železničnou nostalgiou.

Plagát podujatí si môžete bližšie prezrieť po kliknutí na obrázok nižšie. Rovnako ho nájdete aj na vybraných staniciach na celom Slovensku.

Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu programu resp. vozidiel využitých pri mimoriadnych jazdách vlakov z technických dôvodov. Pred každou jazdou si, prosíme, pozrite stránku organizátora jazdy pre získanie najaktuálnejších informácií súvisiacich s mimoriadnou jazdou historického vlaku.

Povinnosti a práva cestujúcich na nostalgických jazdách sa riadia v súlade s Prepravným poriadkom pre dopravu osôb nostalgickými vlakmi ŽSR.