Kam po skončení základnej školy? Študuj dopravu!

5.3.2017 18:00Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Kam po skončení základnej školy? Študuj dopravu!

Zvýšiť záujem žiakov o štúdium na stredných odborných školách v oblasti dopravy je cieľom spoločného projektu Ministerstva dopravy a výstavby SR, Strednej odbornej školy dopravnej Martin - Priekopa, všetkých troch štátnych železničných subjektov, Žilinskej univerzity v Žiline, mesta Vrútky, ako aj vybraných regionálnych partnerov a stredných odborných škôl so zameraním na dopravu.

 

 

 

 

Každý školák, ktorý by si chcel vyskúšať napríklad povolanie rušňovodiča, by mal navštíviť

24. a 25. marca 2017

v čase od 9.00 h do 15.00 h

železničnú stanicu vo Vrútkach.

Podujatím Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU chcú organizátori zvýšiť záujem verejnosti o študijné smery v oblasti dopravy a techniky, ktoré ponúkajú zaujímavé príležitosti na osobný a kariérny rast.

V rámci dvojdňového programu budú mať školáci v podobe ukážok výkonu rôznych povolaní možnosť vyskúšať si riadenie dopravy z pozície výpravcu na modelovej železnici, riadenie rušňa prostredníctvom ETCS zariadenia (moderného vlakového zabezpečovača), navštíviť priestory rušňa či kamiónu a oboznámiť sa s diagnostikou a smart ovládaním vozidiel. Záchranári predstavia spôsoby poskytovania prvej pomoci, hasičský zbor bude prezentovať historickú a súčasnú hasičskú techniku, automobilové spoločnosti predstavia novinky zo sveta motorizmu. Železniční modelári vystavia modely priamo v železničných vozňoch a Albatros klub poskytne na nahliadnutie legendárny „Husákov vozeň“. Návštevníkom bude slávnostne predstavená kniha „Vrútky – 145 rokov s okrídleným kolesom“.

Na podujatí budú prezentované študijné a učebné odbory v oblasti dopravy, ktoré je možné študovať na stredných odborných školách v Žilinskom, Banskobystrickom a Trenčianskom kraji. Žilinská univerzita v Žiline predstaví aj možnosti vysokoškolského štúdia v oblasti dopravy. Deťom a mládeži odborníci poskytnú kariérne poradenstvo s alternatívami ďalšieho profesijného smerovania.

Účastníci podujatia sa budú môcť zapojiť do kvízovej štafety, oboznámiť sa s pokusmi vo „vedeckej cukrárni“ alebo si vyskúšať so špeciálnymi okuliarmi, ako sa chodí medzi prekážkami po užití alkoholu či drog. Atmosféru spríjemní hudobná skupina OFF, Jožo Gažo a deti, moderovať bude Radko Pažej. Návštevníci sa budú môcť občerstviť v jedálenskom vozni. Vstup na podujatie je bezplatný.

Súvisiace odkazy