Skoro zabudnutá stanica – Mimoň staré nádraží

6.1.2017 8:00 Peter Bado

Skoro zabudnutá stanica – Mimoň staré nádraží

V roku 1867, keď bola uvedená do prevádzky železnica Bakov nad Jizerou – Česká Lípa, vznikla v mieste dnešnej stanice Srní u České Lípy spoločná zastávka Reichstadt – Niemes (Zákupy – Mimoň). Vzdialenosť vzdušnou čiarou približne 10 km nebola pre mimoňských práve ideálna a i preto pokračovali v úsilí, započatom už v 40. rokoch 19. storočia, o vlastnú železnicu.

Dočkali sa 1. novembra 1883, kedy do Mimone dorazil po lokálnej trati z Českej Lípy prvý parný vlak.

 

 


V priebehu desaťročí vzniklo viacero projektov na železnicu prechádzajúcu cez Mimoň, bolo udelených i niekoľko koncesii na výstavbu, no žiaden nebol naplnený. Všetky plány, ktoré počítali s traťou z Českej Lípy do Hodkovic alebo Liberca, stroskotali na nedostatku financií. V roku 1880 však vyšiel ríšsky zákon o miestnych dráhach, ktorý podporoval výstavbu lokálok. To bol i impulz pre stavbu miestnej železnice z Českej Lípy, ktorá bola v Mimoni ukončená. Trať stavala a prevádzkovala Rakúska spoločnosť miestnych dráh (ÖLEG). Prvotné nadšenie však čoskoro vystriedala tvrdá realita a malé vyťaženie trate a jej stratovosť vyústili k jej zoštátneniu. Od 1. júna 1887 prevzali jej prevádzku Rakúske štátne dráhy (KkStB), ktoré k 31. máju 1893 prevzali trať ako takú. Netrvalo dlho a v roku 1898 sa jej majiteľom stala spoločnosť Ústecko-teplická dráha (ATE), ktorá lokálku využila ako súčasť svojej novostavanej trate do Liberca. Rovnako však ako v Českej Lípe, tak i v Mimoni postavila táto železničná spoločnosť novú železničnú stanicu. Nová trať, aby nemusela obchádzať celé mesto, opustila pôvodnú približne tri kilometre pred jej koncom a v mieste odbočenia vzniklo zákupské zhlavie novej stanice.


Usporiadanie železnice v Mimoni; zdroj: www.mapy.cz

Pôvodná železničná stanica dostala prívlastok „staré nádraží“ a osobná doprava z nej bola presmerovaná v apríli 1899 (niektoré zdroje uvádzajú až rok 1932). Koniec starej trate však neosirel a postupom času sa na ňom rozvinul pomerne významný komplex vlečiek. Napriek tomu, že do roku 2012 bol tento úsek vedený ako dráha celoštátna, dnes regionálna, nenájdeme ho na viacerých železničných mapách. „Stará trať“ začína námedzníkom výhybky č. 9 v žst. Mimoň a pokračuje ako spojovacia koľaj č. 101 po hrot výhybky č. 104. Za touto výhybkou pokračuje ako spojovacia koľaj č. 91 až po výhybku M1. V priestore vymedzenom približne návestidlami S 101 a L 101 je vpravo koľajové lôžko po koľajach, pravdepodobne č. 102 a 104, znesených pred viac ako desiatimi rokmi. Rozhodný spád na trati je 23 ‰ a traťová rýchlosť je 40 km/h, miestami obmedzená na 10 km/h. Zo stavebnotechnického hľadiska je traťová koľaj v dobrom stave, priebežne udržiavaná, z väčšej časti zvarená do bezstykovej koľaje. Samotné nákladisko Mimoň staré nádraží je v súčasnosti tvorené tromi koľajami, z toho jednou koľajou slepou.


Nákladisko Mimoň staré nádraží; 23. 6. 2016 © Peter Bado

Prvá vlečka, ZZN Semily, závod Mimoň, je zapojená do trate výhybkou č. 104. Táto vlečka fyzicky existuje, približne päť rokov je však nevyužívaná. Druhou je vlečka ZZN Polabí – vlečka Mimoň, zapojená do trate výhybkou H1. Táto vlečka je stále v prevádzke. V km 1,770 z nej výhybkou V1 odbočuje vlečka Armády ČR na bývalé vojenské letisko Hradčany. Táto vlečka je prakticky v celej dĺžke už niekoľko rokov znesená. Ďalšia vlečka patrí firme Agro Mimoň a je zaústená do trate výhybkou A1. Vlečka fyzicky existuje, avšak nie je prevádzkovaná. V pokračovaní koľaje č. 1 v nákladišti je v km 3,050 napojená vlečka spoločnosti Dřevářské závody Mimoň. Vlečka fyzicky existuje, avšak nie je prevádzkovaná. Do nákladiska bola cez výhybku T1 zaústená vlečka firmy Falcon, tá bola však k 11. februáru 2013 znesená. Schéma trate s nákladiskom a vlečkami je uvedená v Zrojoch a odkazoch pod článkom. Osviežením sa na tratí stávajú jazdy historických vlakov, ako tomu bolo napr. 18. a 19. septembra 2010 pri príležitosti 110 výročia trate Česká Lípa – Liberec a ako by tomu malo byť i tento rok, pod záštitou KŽC.


M 131 1081 v nákladisku Mimoň staré nádraží, 19. 9. 2010; © Marek Vojáček

Poďakovanie patrí pánom Marekovi Vojáčkovi a Václavovi Vyskočilovi za poskytnutie obrázkov dnes už neopakovateľných. Jazdu hurvínka 19. 9. 2010 zachytil i Helmut Böhme na video. Fotografie sú v galérii usporiadané chronologicky a zachytávajú trať v smere Mimoň staré nádraží – Mimoň a Mimoň – Mimoň staré nádraží.

Zdroje a odkazy:

  1. Mimoň a železnice - Mimoňská historie
  2. Historie železnice v Mimoni (1)
  3. Historie železnice v Mimoni (2)
  4. Železniční trať Liberec – Česká Lípa - Encyklopedie - Portál divoch.net
  5. Schéma trate s nákladiskom Mimoň st. n. a vlečkami © Peter Bado (formát JPG)
  6. SŽDC, Obsluhovací řád nákladiště Mimoň staré nádraží, účinnosť od 1. 2. 2014
  7. SŽDC, Staniční řád železniční stanice Mimoň, účinnosť od 12. 10. 2015

Úvodná snímka: Nákladisko Mimoň staré nádraží, 23. 6. 2016 © Peter Bado

Galéria

Súvisiace odkazy