Letná sezóna 2016 pri Balatone

14.6.2016 8:00 Bc. Jozef Gulík

Letná sezóna 2016 pri Balatone

Začiatok letného grafikonu vlakovej dopravy v Maďarsku pripadne tento rok na 18. júna. Už o pár dní teda začnú obvyklé "rošády", ktorých cieľom je v prvom rade uspokojiť zvýšený dopyt po preprave k jazeru Balaton. Do istej miery bude pre vlakových fanúšikov asi sklamaním, na druhej strane sa však návšteva oplatí - už aj vzhľadom na zmeny, ktoré sú očakávané v najbližších rokoch. Viac sa dozviete z nasledujúcich riadkov.

 

 

 

Ako sme už naznačili, tohtoročná letná sezóna sa na koľajach v okolí Balatonu ponesie v menej radostnom duchu, než bývalo zvykom. Začneme asi informáciou, že sa nepočíta s nasadením rušňov Nohab, ani Sergej na vybraných pravidelných vlakoch, hoci po minulé roky si našli množstvo priaznivcov a ich prevádzka bola celkovo hodnotená ako úspešná a plniaca svoj účel.

Okrem toho, už druhým rokom po sebe, bude chýbať aj priamy vlak z Győru do Siófoku, ktorý premával cez Kisbér s rušňom radu 408 alebo 628 v neelektrifikovanom úseku. Dôvodom je pretrvávajúca rekonštrukcia stanice Székesfehérvár, kde sú momentálne pre osobnú dopravu k dispozícii celkovo štyri nástupištné hrany. Pri vlakoch z Budapešti do Tapolce, ktoré si vyžadujú preprah, sa to prejaví tým spôsobom, že v Székesfehérvári budú stáť iba jednu minútu a hneď pokračovať do stanice Szabadbattyán. Tam príde k výmene elektrického rušňa za motorový a naopak. Nedajte sa však pomýliť cestovným poriadkom, ktorý týmto vlakom ukazuje cez Szabadbattyán prechod. Pobyt je totiž iba "z dopravných dôvodov".

Ťažkú hlavu mali plánovači letného GVD tiež zo zaistením dostatočného počtu vhodných hnacích vozidiel. Dostatok rušňov radu 418, ktoré budú použité na klasické súpravy do Tapolce, pokryje okrem iného nepretržitá výluka na trati Szerencs - Sátoraljaújhely, načasovaná svojim začiatkom práve na 18. júna. Trať sa následne počas nepretržitej výluky podrobí rekonštrukcii a zároveň aj elektrifikácii.

Ako však vyriešiť dostatok Desir pre vlaky kategórie Katica do Balatonfüredu? Po minulé roky nebol žiaden problém, nakoľko stačilo siahnuť po jednotkách uvoľnených z dlhodobo vylúčenej trate Budapest - Esztergom, na ktorej prebiehala modernizácia. Ostrihomská trať je však v súčasnosti už v plnej prevádzke, Desirá na nej zabezpečujú takmer všetku osobnú dopravu a podľa informácií z celkového inventárneho stavu 31 ks býva obvykle schopných prevádzky 20 až 25 ks, čo síce postačuje na pokrytie turnusovej potreby (v nej sú zahrnuté aj niektoré spoje do Lajosmizse), ale rezerva už nezostáva veľká.

Údajne boli v hre rôzne riešenia, dokonca aj prestup v Székesfehérvári z elektrického vlaku do súpravy zloženej z Bzmot! Avšak MÁV-START, v snahe udržať latku na vyššej úrovni, opäť na vlakoch Katica sľubuje Desirá - aj za cenu toho, že počet spojov bude počas pracovných dní nižší. Môžeme zatiaľ iba hádať, odkiaľ odvšadiaľ plánujú Desirá posťahovať, čím budú nahradené vo svojich pôvodných destináciách a či ich počet bude stačiť, resp. ako často bude potrebné znižovať kapacitu vlaku alebo siahnuť po náhradnej súprave aj na vlaku Katica, na ktoré boli po minulé roky Desirá nasadzované aj trojmo. Dá sa však predpokladať, že aj v tomto prípade čiastočne pomôžu dlhodobé výluky na niektorých miestnych tratiach MÁV s následnými presunmi vozidiel.

Jazda po južnom brehu Balatonu bude prebiehať opäť o niečo lepšie než pred rokom, nakoľko na trati sa konali v uplynulých mesiacoch rekonštrukčné práce. Tie síce pokračujú aj naďalej, ale v menšom rozsahu, bez nutnosti prestupovať na autobusy náhradnej dopravy. Výsledkom prác je skracovanie cestovného času. a zvyšovanie priepustnosti. Po južnom brehu je vedených niekoľko spojov zo vzdialenejších miest krajiny. Zachovaný je "transmaďarský" spoj Záhony - Budapest - Keszthely a rovnako tak i nočné vlaky Budapest - Fonyód a Budapest - Keszthely a späť, s odchodmi vo štvrtok, piatok a v sobotu neskoro večer.

V úvode sme písali, že aj keď má prevádzka v aktuálnej sezóne vyzerať fádnejšie, než trebárs v predošlom roku 2015, dôvod, prečo namieriť svoje kroky k "maďarskému moru" sa beztak nájde. Jednak môžeme predpokladať náhrady v turnusoch hnacích vozidiel, ktoré sa tento rok "dávali dohromady" o čosi ťažšie než inokedy. Ak teda vyšší správkový stav zníži ich počty pod kritickú hodnotu, dá sa uvažovať aj s nasadením niektorého zo Sergejov z depa Székesfehérvár. Okrem toho ale klopú na dvere zmeny v infraštruktúre, a to zásadné.

Zatiaľ málo publikovanou je informácia, že okrem iných investícií na sieti MÁV sa pripravuje aj elektrifikácia trate č. 29, kopírujúcej severný breh Balatonu. Celkovo na maďarských železniciach prebiehajú práce vo veľkom štýle. Minulý rok bola skončená modernizácia a elektrifikácia trate Hegyeshalom - Csorna - Porpác a tiež hlavná časť rekonštrukcie trate Esztergom - Budapest. Rozsiahle stavebné práce prebiehajú v Székesfehérvári a na plné obrátky sa elektrifikuje a modernizuje trať Szombathely - Zalaszentiván. Ako sme už uviedli, o pár dní začne rovnaký scenár na trati Serencs - Sátoraljaújhely a v lete začnú naťahovať "pavučinu" aj na ostrihomskú trať. V štádiu väčších či menších príprav sú okrem trate č. 29 tiež Zalaszentiván - Nagykanizsa, Győr - Celldömölk, Szeged - Békéscsaba, Püspökladány - Biharkeresztes, a ďalšie.

Späť však ku Balatonu, na spomínanú trať č. 29. Projekt na jej modernizáciu a elektrifikáciu bol vypracovaný už v rokoch 2008-2009. Aby sme však boli presní, pôjde zatiaľ len o 60 km dlhý úsek Szabadbattyán - Balatonfüred - Aszófő, na ktorý neskôr nadviaže ďalšia etapa Aszófő - Tapolca. Tu väčšinou prichádza začudovaná otázka: kdeže to má končiť? V Aszófő?? V takpovediac bezvýznamnej staničke, ležiacej 5 km za Balatonfüredom... Aj táto zvláštnosť ale má svoj racionálny dôvod. Práve tam bude vybudovaná napájacia stanica z dôvodu lepšej dosiahnuteľnosti elektrickej rozvodnej siete.

V blízkom čase má byť vyhlásená súťaž na vykonanie prác a v prípade jej úspešného a bezproblémového priebehu by samotné práce mohli začať už koncom tohto roka. Odovzdanie do prevádzky sa potom plánuje na prelom rokov 2018 a 2019, takže už v GVD 2019 môžeme na vlakoch do Balatonfüredu očakávať nasadenie elektrických jednotiek Flirt. Aj keď teda ešte chvíľu potrvá, kým sa tak stane, postupne od východu na západ začnú pozdĺž ikonickej trate vyrastať stožiare pre trolejové vedenie a hoci Balaton ostane stále rovnaký, bez spálenej nafty príde o svoje čaro - najmä, ak ste ju stihli spoznať ešte s Nohabmi a Sergejmi - s nostalgiou však budeme spomínať aj na úplne obyčajné "Csörgő".

Na záver môžeme ešte okrajovo spomenúť priame vlaky k Balatonu od severozápadu. Zo smeru Ukk sú trasované štyri priame vlaku ku Balatonu. Ráno: Szombathely - Tapolca - Keszthely - Kaposvár, Szombathely - Tapolca - Budapest, Győr - Tapolca - Keszthely a Szombathely - Tapolca - Keszthely. Večer sa potom vracajú opačnými smermi. Dúfajme, že na niektorom z vlakov vychádzajúcich zo Szombathelyu bude možné vídať opäť aj Ragulína GySEV, kde z pôvodných štyroch kusov zostávajú po elektrifikácii trate cez Csornu v prenájme ešte dva (č. 002 a 008).

Cestovný poriadok MÁV v pdf so zapracovanou zmenou platnou od 18.6. je na stiahnutie tu.
Zverejnenie radenia vlakov na letné obdobie sa omeškalo (rovnako, ako vlastne všetky podrobnejšie informácie k letnému GVD) a zatiaľ nie je k dispozícii. Už v najbližších dňoch by sa však malo objaviť na obvyklom mieste - na webstránke www.vonatosszeallitas.hu

 

Súvisiace odkazy