Seminár SVTS: Mgr. Daša Krčová: Pamätné knihy železničných staníc na Slovensku

12.4.2016 8:00Zdroj: SVTS Dopravy

Seminár SVTS: Mgr. Daša Krčová: Pamätné knihy železničných staníc na Slovensku

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, v gescii riaditeľa Odboru obchodu GR ŽSR Ing. Miroslava Matúška a s podporou magazínu VLAKY.NET, usporiada aj v tomto roku sériu odborných prednášok. 20.4.2016 sa uskutoční štvrtá, na tému uvedenú v titulke.


SLOVENSKÁ VEDECKOTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ DOPRAVY,

ŽSR GR -  ODBOR Obchodu, 

si dovoľujú pozvať Vás na odborný seminár

 

 

 

Mgr. Daša Krčová

Železnice Slovenskej republiky
Odbor krízového riadenia a ochrany

 

 

 

Pamätné knihy železničných staníc

na Slovensku

 

 

 

 

SEMINÁR SA  USKUTOČNÍ DŇA 20. 4. 2016 

v budove GR ŽSR, Klemensova 8,

Bratislava, zasadačka 2 a 3 o 15:30 hod.

 

 

Súvisiace odkazy