Vädnúce spomienky: Koniec roka 2015 na Orave

13.4.2016 8:00 Kamil Korecz

Vädnúce spomienky: Koniec roka 2015 na Orave

Historické jazdy, nostalgické akcie, parné vlaky, hurvínky - tak z tohto artiklu si železničný fanúšik môže počas letnej sezóny vyberať a neraz sa stane, že by bol najradšej na viacerých rôznych akciách súčasne. Iné je to v zime, keď okrem mikulášskych jázd jazdí naozaj len hŕstka mimoriadnych vlakov. Jednou z mála príležitostí bola tradičná akcia Koniec roka na Orave.

 

 

 

 

Túto nostalgickú jazdu každoročne organizuje Spolok výhrevne Vrútky. Výnimkou nebol ani záver roka minulého. V súlade s pozvánkou sa v čele vlaku objavila tunajšia zamračená. Súpravu pozostávajúcu z troch historických vozňov (Aa + Bai + WLAB) uzatvárala postrková bobina E499.047. Jej úlohou bolo pomáhať súpravu predkurovať a vypomohla aj s tlačením súpravy do Kraľovian.

Už na prvom úseku trasy sa dali spozorovať niekoľkí fotografi roztrúsení pozdĺž trate. V Kraľovanoch vlak vošiel do rovna. Bobina sa vyvesila a zvyšok súpravy sa posunom cez most cez rieku Oravu prestavil k Oravskému nástupišťu. Takýto proces je daný tým, že konfigurácia koľajiska nedovoľuje postaviť vlakovú cestu z nástupišťa pri traťovej koľaji na oravskú lokálku. Vjazd priamo k oravskému nástupišťu by možný bol, avšak niektoré výhybky na turianskom zhlaví sú prestavované mieste.

Po ukončení posunu a krátkom čakaní na čas pravidelného odchodu sa vlak vydal do Trstenej. Asi najkrajší úsek trate nasleduje bezprostredne za Thurzovským tunelom, jediným na tejto trati. Trať sa tu kľukatí úzkym hrdlom rieky Orava, využívajúc efektné skalné odrezy a rímsy vysoko nad riekou a nad súbežnou cestou.


811 013-2 prechádza exponovaným úsekom trate medzi Párnicou a Kraľovanmi, 11.6.2011

Fotozastávky po trati neboli vyslovene plánované, ale priaznivá prevádzková situácia a voľnejšie jazdné časy dovolili niekoľko krátkych zastavení za účelom zhotovenia vyhľadávaných traťových záberov. Pri ceste do Trstenej tak bolo možné fotograficky zachytiť súpravu mimoriadneho vlaku raz, pri spiatočnej ceste dvakrát. Okrem týchto zastavení vlak postál z dôvodu križovania aj v niektorých nácestných staniciach.

V Trstenej, súčasnej konečnej stanici tejto trate, bol naplánovaný len krátky pobyt nevyhnutný na obehnutie súpravy. Dlhší prestoj, cca jeden a pol hodiny bol v Oravskom Podzámku. Nízke decembrové slnko a okolité kopce nedovoľovali plnohodnotne zvečniť súpravu mimoriadneho vlaku na tomto mieste, no napriek tomu sa niekoľko možnosti fotografického zaznamenania dalo nájsť.

S ubúdajúcim slnkom a pribúdajúcim chladom v tento predposledný decembrový deň sa aj samotná akcia nachýlila k svojmu záveru. Posledné kilometre z Kraľovian do Vrútok už ubehli naozaj rýchlo a tak nám neostávalo iné, len pomyselne zakývať súprave odchádzajúcej do depa, zaželať si všetko dobré v prichádzajúcom roku a vrátiť sa domov k svojim blízkym.

Úvodná snímka: Podbiel, 30.12.2015 © Kamil Korecz

Galéria

Súvisiace odkazy