ITF Slovakiatour očami vystavovateľa

12.3.2016 8:00 Martin Šimkovič

ITF Slovakiatour očami vystavovateľa

Výstavný areál Incheba v Bratislave patril v dňoch 28. až 31. januára cestovaniu a gastronómii. Konal sa tam 22. ročník veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour a 23. ročník veľtrhu gastronómie Danubius Gastro. Veľtrhy sprevádzali špecializované výstavy Poľovníctvo a Oddych, Wellness a Fitness, výstava obalových materiálov a baliacej techniky Gastropack a výstava strojov a technológií pre obchody Exposhop.

Svoje zastúpenie malo až 21 krajín. Veľtrhy  prilákali 70 174 návštevníkov.

 


Klub priateľov železníc na hornej Nitre sa v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu predstavil na výstave v stánku regiónu hornej Nitry a Bojníc. Dôvod k účasti boli pripravované oslavy 120. výročia príchodu prvého vlaku do Prievidze ako jedno z najväčších podujatí konajúcich sa v tomto roku v Prievidzi. Stánok sme vyzdobili modelom prievidzského rušňového depa Klubu železničných modelárov z Bojníc, ktorý lákal malých aj veľkých, starostov, podnikateľov i bežných návštevníkov výstavy. Mali sme tak možnosť všetkých osobne pozvať na pripravované podujatie.

Rád by som pripojil naše osobné zážitky. Teší nás, že sme mohli byť súčasťou takejto veľkej výstavy a tak propagovať železnicu maximálne ako sa len dalo. Prekvapil nás veľký záujem všetkých, ktorí sa pri našom stánku zastavili. Zaujímavé ponuky prichádzali zo všetkých strán. Za pozornosť stoja ponuky na spoluprácu s cestovnými kanceláriami na organizovanie nostalgických jázd resp. výletných jázd. V tomto smere sme badali chýbajúce rezervy i v našich radoch. Záujem návštevníkov smeroval tiež na pripravované akcie ostatných klubov, historických jázd či pripravovaných výstav. Dobrou správou bolo, že väčšina ľudí, ktorý sa pri nás pristavili poznali tradičné podujatie Rendez. Dá sa teda badať, že záujem verejnosti o železnicu v tomto smere neklesol. Železnica bola na výstave  zastúpená i v iných stánkoch. Našiel sa leták o košickej Katke, oravskej železničke i vagonárskom múzeu v Studénke. Svoje miesto tam mal aj stánok spoločnosti Wagon service travel so svojimi produktmi.

Modelári spolu s primátorkou mesta Prievidza

Propagácia železnice na takomto podujatí má však aj svoje tmavšie stránky. Prenájom výstavného priestoru je veľmi drahý. V tomto smere ďakujeme OOCR Horná Nitra – Bojnice a združeniu miest a obcí hornej Nitry.

Do budúcnosti by sme chceli viacej spolupracovať s OOCR pri propagácií a podpore železnice na Hornej Nitre. Možno je to námet na diskusiu pre mnohé občianske združenia a kluby na Slovensku ako zviditeľniť aj túto časť cestovného ruchu.

Galéria

Súvisiace odkazy