Skoro zabudnutá stanica – Velké Meziříčí staré nádraží

19.2.2016 8:00 Peter Bado

Skoro zabudnutá stanica – Velké Meziříčí staré nádraží

Písal sa 12. jún 1886, do Velkého Meziříčí dorazil prvý parný vlak a nasledujúci deň začala pravidelná prevádzka v réžii Spoločnosti štátnej dráhy (k. k. privilegierte österreichische Staatseisenbahn-Gesellschaft - StEG). Jednalo sa o trať zo Studenca, ktorá vtedy vo Velkom Meziříčí končila. Tamojšiu stanicu čakali desaťročia prosperity, ktoré sa však mali naplniť ...

Pochmúrne počasie, ktoré ma pri návšteve privítalo, akoby symbolizovalo pochmúrny osud ďalšej zo staníc, ktorej sláva začala upadať po preložení pôvodnej trate – Velké Meziříčí staré nádraží.

 

 

Velkomeziříčska stanica bola vybudovaná na kopci, vysoko nad mestom. Pôvodné koľajisko tvorili štyri koľaje a výhrevňa s dvoma koľajami a malou točňou. Zvyšujúce sa nároky na dopravu viedli k rozšíreniu o dve koľaje a pribudli i vlečky. V roku 1932 v súvislosti so začiatkom prevádzky motorových vozňov bola pre ich ošetrenie remíza rozšírená o jednu koľaj. V tej dobe však už prebiehali úvahy o novej trati cez Českomoravskú vrchovinu a jej napojení na lokálku zo Studenca.


Usporiadanie železnice vo Velkom Meziříčí; zdroj: www.mapy.cz

Vládne rozhodnutie o stavbe dráhy z Nemeckého (dnes Havlíčkovho) Brodu do Brna nesie dátum 4. 11. 1938 a počítalo sa v ňom, že Velké Meziříčí bude napojené novou traťou z Křižanova. Napojenie na lokálku zo Studenca však, vzhľadom na polohu stanice vo Velkom Meziříčí, bolo zvolené pri zastávke Oslavice z čoho plynulo, že pôvodná koncová stanica koncovou ostane. Práce sa rozbehli v roku 1939, avšak vojnové udalosti stavbu v roku 1943 zastavili. Úsek z Oslavice do Velkého Meziříčí tak bol dokončený až v roku 1950 a prevádzka na novej trati začala po dokončení celého úseku 20. decembra 1953.


Prechodnosť hnacích vozidiel podľa Dodatku k Návestným predpisom a Dopravným
predpisom platnom od 22. 5. 1955, zbierka Peter Bado


Velké Meziříčí st. n. v Dodatku k Návestným predpisom a Dopravným predpisom platnom
od 22. 5. 1955, zbierka Peter Bado

Nová žst. Velké Meziříčí preberala svoju úlohu postupne, pretože v čase uvedenia do prevádzky nebola ešte dokončená. Na konci 50. rokov však už dochádza k redukcii koľajiska v „starom nádraží“ a jeho úloha sa obmedzuje na obsluhu miestnych vlečiek, pričom naďalej slúži ako strojová stanica pre opravy a údržbu hnacích vozidiel. Stúpajúci objem nákladnej prepravy si vynútil zvýšenie nápravového tlaku v úseku Studenec – Oslavice zo 16 na 20 ton, čo bolo dosiahnuté rekonštrukciou železničného zvršku v rokoch 1974/75, ktorá sa dotkla i úseku z Oslavice do „starého nádraží“.


Schéma „starej“ stanice © Peter Bado

S prechodom na GVD 1976/77 bola prevádzka v parnej trakcii ukončená, zázemie pre parné rušne bolo vo Velkom Meziříčí odstránené a do prevádzky boli nasadené rušne T 458.1, potom T 466.0 a v rokoch 1980 až 1991 i  T 478.1 resp. T 478.2. Osemdesiate roky sa nesú v znamení konjunktúry nákladnej dopravy a tomu zodpovedá i využitie pôvodnej stanice. Zmena nastáva po roku 1989, kedy sa pokles v doprave prejavuje i vo využití strojovej stanice, až sa napokon obmedzí iba na zbrojenie naftou, ktoré bolo 6. decembra 2006 ukončené v súvislosti s vybudovaním čerpacej stanice na „novom“ nádraží.


Pohľad od konca nákladiska, 13. 1. 2016 © Peter Bado

Nepoužívaná nádrž na motorovú naftu bola odstránená v roku 2008 pomocou žeriavu EDK 300. V roku 2002 bola úradne zrušená vlečka Oseva Agro Brno a o dva roky neskôr i vlečka ZZN Ždár nad Sázavou. V roku 2006 došlo síce k čiastočnej rekonštrukcii vlečky píly, dnes Maria Podstatzká – Liechtenstein Velkostatek, a táto bola niekoľko rokov obsluhovaná, avšak i táto bola napokon k 31. 12. 2014 úradne zrušená. Priestory bývalej výhrevne boli odpredané a dnes slúžia ako skladovacie plochy. Výpravná budova bola už v 50. rokoch, po ukončení prevádzky osobných vlakov, premenená na bytový dom.


Pravdepodobne zatiaľ posledná jazda bola s T 478 1001, 30. 9. 2012 © Pavel Stupka

V súčasnosti sú zo zastávky s nákladiskom Oslavice vedené vlaky iba po vlečku Agropodniku, kam smerujú dodávky umelých hnojív. Z kedysi živej stanice Velké Meziříčí staré nádraží sa stalo pusté nákladisko. Oživením by mohla byť jazda vlaku priaznivcov železnice, z ktorých pravdepodobne posledná sa konala 30. septembra 2012. Časy zašlej slávy si však môžeme pripomenúť vďaka velkomeziříčským modelárom, ktorý na svojom koľajisku vo veľkosti TT verne zachytili podobu stanice pred ukončením prevádzky osobných vlakov...


Celkový pohľad na model žst. Velké Meziříčí staré nádraží; zdroj: www.kzmtt.cz  

Zdroje:

  1. Klub železničních modelářů Velké Meziříčí
  2. Diskuse K-report - Tratě na Vysočině
  3. Velké Meziříčí staré nádraží (žst)
  4. SŽDC, Prováděcí nařízení pro trať D3 Studenec – Velké Meziříčí

Úvodná snímka: "Výpravná" budova od koľajiska, 13. 1. 2016 © Peter Bado

Galéria

Súvisiace odkazy