Železniční hraniční přechod Černousy – Zawidów pěšky

13.2.2016 8:00 Marek Vojáček

Železniční hraniční přechod Černousy – Zawidów pěšky

Nejzápadnějším kolejovým propojením železničních sítí České republiky a Polska je dnes přeshraniční úsek mezi českou stanicí Černousy ve frýdlantském výběžku a polskou stanicí Zawidów. Běžný cestující se tudy projet vlakem nemůže, protože od konce 2. světové války je zde provozována pouze nákladní doprava a ani ta zde v současnosti nevykazuje příliš velkou intenzitu.

Smyslem tohoto článku je tady zmapovat současný stav zmiňovaného úseku včetně obou stanic.

 

 


Existence tohoto přeshraničního spojení se datuje od roku 1875, kdy byla zprovozněna železniční trať z Liberce přes Frýdlant a Zawidów (tehdy Seidenberg) do Zhořelce (Görlitz). Nejdříve byla zahájena doprava na pruském úseku Zhořelec – Zawidów 1.6.1875 a o měsíc později 1.7.1875 také na českém úseku Liberec – Zawidów. Český úsek byl vlastně prodloužením trati Pardubice – Liberec budované v letech 1855 až 1859 společností Jiho-severoněmecké spojovací dráhy (Süd-norddeutsche Verbindungsbahn). Podle kilometrovníků na trati z Liberce až na státní hranici u Černous je také vidět, že kilometr 0 je v Pardubicích.


Mapka železnic mezi Zawidówem a Zhořelcem (zdroj: www.bazakojejowa.pl)

Zatímco na českém úseku od jeho zprovoznění v roce 1875 k žádným změnám nedošlo, na původním pruském úseku došlo po roce 1945 k výrazným změnám v souvislosti se změnou státní hranice mezi Německem a Polskem, kdy připadlo území na východ od řeky Nisy Polsku. V roce 1948 byla zprovozněna spojka Sulików – odbočka Wilka, která umožnila napojení Zawidówa na polskou železniční sít. Hraniční most přes Nisu včetně přilehlého úseku ze stanice Hagenwerder byl zrušen a snesen.

Jak bylo již zmíněno, mezi Černousy a Zawidówem od konce 2.světové války žádná osobní doprava neprobíhá. Po roce 1989 se sice objevovaly snahy o znovuzavedení osobních vlaků a dokonce až do knižního Jízdního řádu 1998/99 byla trať 037 uváděna jako Liberec – Černousy – Zawidów PKP, byť žádný vlak v úseku Černousy – Zawidów zakreslen nebyl. Od roku 2000 už také ani nebylo co propojovat, protože tehdy (3.4.2000) byly zrušeny veškeré osobní vlaky v úseku Mikułowa – Zawidów – Bogatynia. Do Černous se ale stále můžete dostat přímými osobními vlaky z Liberce dnes vedenými převážně motorovými vozy RegioSpider.


Nákladní vlak odjíždí z Frýdlantu do Liberce © Marek Vojáček

Na svůj výlet, při kterém bylo mým úmyslem zachytit současný stav infrastruktury, jsem se vydal v pátek 29.1.2016. Z Liberce do Černous mě vezl zmiňovaný RegioSpider a cestou mi přece jen bylo dopřáno potkat aspoň jeden nákladní vlak, byť ne v popisovaném úseku. Ve stanici Frýdlant v Čechách totiž vyčkávala dvojice „brejlovců“ ČD Cargo se soupravou prázdných vozů pro přepravu automobilů až bude moci pokračovat ve směru do Liberce. Pravděpodobně se jednalo o vyrovnávkový vlak z Polska do Mladé Boleslavi.

Na konečné v Černousech toho příliš na zdokumentování není, výpravní budova (stále udržovaná), chátrající skladiště a kolejiště čítající dvě koleje. Druhá kolej již evidentně není používána stejně tak jako vlečka do ní zaústěná. Vlečka pokračuje ještě asi 200 metrů do areálu jedné firmy podél koleje vedoucí ke státní hranici.


Stanice Černousy © Marek Vojáček

Od stanice Černousy je to na státní hranici asi půl kilometru, kam můžete dojít podél kolejí nejdříve po asfaltce potom po polní cestě. U hraničních kamenů je vidět ten zřetelný přechod z poměrně slušné české stále ještě celostátní dráhy (traťová rychlost 70 km/h) na polskou vedlejší trať (traťová rychlost 30 km/h).


Státní hranice na trati © Marek Vojáček

Dále na polském území můžete těleso trati sledovat z polní cesty a od osady Ostróźno opět z asfaltové cesty. Po necelých třech kilometrech chůze z Černous dojdete ke stanici Zawidów, která je podstatně rozlehlejší než stanice Černousy.

Kousek před zhlavím nad kolejí stále stojí strážní budka pro kontrolu vlaku jedoucích přes hranici. Nalevo od kolejí je pak vidět zrušená lokomotivní rotunda se stále funkční střechou. Po dalších stovkách metrů dojdete k rozlehlé výpravní budově, která svou velikostí vypovídá o někdejší důležitosti stanice. Kolejiště tu čítá pět provozovaných kolejí.


Rozlehlá výpravní budova stanice Zawidów © Marek Vojáček

Budova je stále udržovaná, byť z vetší části již nevyužívaná. Stojí tu dokonce i informační tabule o historii zdejšího nádraží napsaná v polštině, češtině a němčině. Inu musím podotknout, že česká verze rozhodně nebyla korigovaná rodilým mluvčím.


Kolejiště stanice Zawidów © Marek Vojáček

S ohledem na zdejší hustotu provozu jsem neměl to štěstí potkat tady nějaký jedoucí vlak, ale aspoň tu bylo odstaveno několik nákladních vozů a lokomotiva SU46-026 PKP Cargo. Ještě jsem došel na severní zhlaví, kde se nachází stále obsazené stavědlo a pak se pomalu začal vracet do Černous.

Osobní vlaky se do stanice Zawidów pravděpodobně již nepodívají. Městečko Zawidów je od nádraží vzdáleno asi 2 km, což nahrává autobusové dopravě. Doufejme tedy, že zde bude zachována aspoň přeshraniční nákladní doprava.

Úvodní snímek: Strážní budka u jižního zhlaví stanice Zawidów © Marek Vojáček

Galéria

Súvisiace odkazy