Skoro zabudnutá stanica – Česká Lípa město

5.1.2016 8:00 Peter Bado

Skoro zabudnutá stanica – Česká Lípa město

Železničná doprava začala v Českej Lípe slúžiť verejnosti 14. novembra 1867, kedy bola do prevádzky uvedená spoločnosťou „Böhmische Nordbahn Gesellschaft”, skrátene BNB, trať z Bakova nad Jizerou. Táto ďalej pokračovala od 16. januára 1869 do Rumburka a tá istá spoločnosť uviedla 4. júla 1872 do prevádzky i trať do dnešného Děčína.

Neskôr pribudli ďalšie dve, iných spoločností, čím sa Česká Lípa stala významným železničným uzlom, v ktorom mala svoje miesto i stanica Česká Lípa město.

 

 

V roku 1883 bola uvedená do prevádzky lokálka Česká Lípa – Mimoň spoločnosti „Österreichische Lokal-Eisenban Gesellschaft“, skrátene ÖLEG. Ako v tej dobe bolo zvykom, každá spoločnosť preferovala vlastné nádražia a tak i v Českej Lípe vznikli stanice dve, vzájomne spojené iba vlečkou dlhou cca 300 m. Ďalšia trať bola do Českej Lípy privedená spoločnosťou Aussig-Teplitzer Eisenbahn, skrátene ATE (Ústecko-Teplická dráha/ÚTD), z Řetenic v roku 1898. Zákonite sa tieto železnice museli niekde stretnúť. Pretože si ATE a BNB navzájom konkurovali a na spoločnej stanici sa nedohodli, vznikla v Českej Lípe ďalšia, „Česká Lípa teplické nádraží“. Táto bola neskôr premenovaná na „Česká Lípa město“ a stanica BNB je terajšou žst. „Česká Lípa hlavní nádraží“.


Schéma železničného uzlu Česká Lípa © Peter Bado

V úrovni stanice BNB zriadila spoločnosť ATE iba zastávku pre prestup cestujúcich „Česká Lípa zastávka ÚTD“, v mieste ktorej sa dnes nachádza tzv. „Lovosické nástupište“. Spoločnosť ATE pokračovala neskôr so svojou železnicou až do Liberca a za týmto účelom odkúpila už jestvujúcu lokálku do Mimone, ktorú rekonštruovala. Pretože však v Českej Lípe mala vybudovanú vlastnú stanicu, pôvodná stanica miestnej dráhy bola premenená na depo, neskôr dielne, ktoré slúžili až do roku 2004.

Po zoštátnení oboch spoločností a najmä v usporiadaní po druhej svetovej vojne došlo k zmene pomerov a na význame získali vlaky v relácii Děčín – Liberec, ktoré však museli cez žst. Česká Lípa hl.n. prechádzať úvraťou a pokračovať ďalej cez pomerne vyťaženú žst. Česká Lípa město (napr. v GVD 1979/1980 v nej bolo 25 vlakov východzích, 27 končiacich a 39 prechádzajúcich).


Cestovný poriadok: posledný s a prvý bez žst. Česká Lípa město: časová úspora u rýchlikov
je zjavná; zbierka Peter Bado

Táto stanica nemala odchodové návestidlá a vzhľadom na blízkosť hlavnej stanice (krajné výhybky sú od seba vzdialené približne 450 m) tu existovala pozoruhodnosť: odchodové návestidlo hlavného nádražia bolo súčasne vchodovým do „mesta“ a vchodové do hl.n. bolo súčasne odchodovým z „mesta“, pričom každá stanica si ovládala „svoje“ vchodové návestidlo a vchodové návestidlo hl.n. malo navyše svoju vlastnú predzvesť na libereckom záhlaví „mesta“.

Život stanice spestroval i náležitý posun s miestnou záťažou a k bezproblémovému súžitiu mesta a železnice nepridali ani priecestia na oboch zhlaviach stanice. Riešením tejto situácie bola preložka trate, ktorá úvrať odstraňovala a nová spojka odstraňujúca novú úvrať medzi Bakovom nad Jizerou – Libercom, vtedy dôležitá pre nákladnú dopravu.


Stanica Česká Lípa město © Peter Bado

Stanica Česká Lípa město sa tak stala koncovou a prestala slúžiť osobnej doprave. Stalo sa tak pri prechode na GVD 1989/1990, ktorý vošiel v platnosť 28. mája 1989. Trať smerom na Liberec bola vo väčšine svojej dĺžky znesená a neskôr z časti premenená na cyklocestu. Stanica sa však naďalej využívala v doprave nákladnej, v neposlednom rade i na odstavovanie nadbytočných a zrušených nákladných vozňov čakajúcich na zošrotovanie. I toto využitie však postupom času klesalo a s klesajúcim využitím stanice bolo redukované i jej koľajisko, až napokon nastal nevyhnutný koniec - trať Česká Lípa hlavní nádraží – Česká Lípa město bola v roku 2010 oficiálne zrušená.

Napriek svojmu „papierovému“ zrušeniu tento úsek stále fyzicky existuje. Mesto Česká Lípa má záujem stanicu odkúpiť a pozemky využiť pre vlastné potreby, doterajšie rokovania s ČD a SŽDC však zatiaľ uviazli pri jednaní o cene. Rekonštrukcia žst. Česká Lípa hl.n., ktorá zásadne zmení jej tvár, sa koľají tzv. „Lovosického nástupišťa“, z ktorých pôvodná trať vychádzala, prakticky nedotkne a tak i žst. Česká Lípa město ostane stále fyzicky napojená na železničnú sieť. Kto vie, na ako dlho...


„Českolipské“ zhlavie žst. Česká Lípa město © Peter Bado

Zdroje:

  1. Českolipské proměny v obrázcích: Hlavní nádraží
  2. Českolipské proměny v obrázcích: Městské nádraží
  3. Lokálky Č. středohoří (trať Lovosice - Č. Lípa)
  4. Nákladní doprava na Českolipsku v GVD 2004-2005, SPŽ
  5. Diskuse K-report - Archiv diskuse Tratě pod Jedlovou do 05. 3. 2015
  6. Atlas drah České republiky, druhé vydání, kolektiv autorů, Dopravní nakladatelství MALKUS, Praha 2006

Úvodná snímka: Stanica Česká Lípa město © Peter Bado

Galéria

Súvisiace odkazy