Skoro zabudnutá stanica – Česká Lípa město

» Návrat

Pridané: 5.1.2016 8:00
Autor: Peter Bado, nick: » tratovak

Skoro zabudnutá stanica – Česká Lípa město Železničná doprava začala v Českej Lípe slúžiť verejnosti 14. novembra 1867, kedy bola do prevádzky uvedená spoločnosťou „Böhmische Nordbahn Gesellschaft”, skrátene BNB, trať z Bakova nad Jizerou. Táto ďalej pokračovala od 16. januára 1869 do Rumburka a tá istá spoločnosť uviedla 4. júla 1872 do prevádzky i trať do dnešného Děčína.

Neskôr pribudli ďalšie dve, iných spoločností, čím sa Česká Lípa stala významným železničným uzlom, v ktorom mala svoje miesto i stanica Česká Lípa město.

 

 

V roku 1883 bola uvedená do prevádzky lokálka Česká Lípa – Mimoň spoločnosti „Österreichische Lokal-Eisenban Gesellschaft“, skrátene ÖLEG. Ako v tej dobe bolo zvykom, každá spoločnosť preferovala vlastné nádražia a tak i v Českej Lípe vznikli stanice dve, vzájomne spojené iba vlečkou dlhou cca 300 m. Ďalšia trať bola do Českej Lípy privedená spoločnosťou Aussig-Teplitzer Eisenbahn, skrátene ATE (Ústecko-Teplická dráha/ÚTD), z Řetenic v roku 1898. Zákonite sa tieto železnice museli niekde stretnúť. Pretože si ATE a BNB navzájom konkurovali a na spoločnej stanici sa nedohodli, vznikla v Českej Lípe ďalšia, „Česká Lípa teplické nádraží“. Táto bola neskôr premenovaná na „Česká Lípa město“ a stanica BNB je terajšou žst. „Česká Lípa hlavní nádraží“.


Schéma železničného uzlu Česká Lípa © Peter Bado

V úrovni stanice BNB zriadila spoločnosť ATE iba zastávku pre prestup cestujúcich „Česká Lípa zastávka ÚTD“, v mieste ktorej sa dnes nachádza tzv. „Lovosické nástupište“. Spoločnosť ATE pokračovala neskôr so svojou železnicou až do Liberca a za týmto účelom odkúpila už jestvujúcu lokálku do Mimone, ktorú rekonštruovala. Pretože však v Českej Lípe mala vybudovanú vlastnú stanicu, pôvodná stanica miestnej dráhy bola premenená na depo, neskôr dielne, ktoré slúžili až do roku 2004.

Po zoštátnení oboch spoločností a najmä v usporiadaní po druhej svetovej vojne došlo k zmene pomerov a na význame získali vlaky v relácii Děčín – Liberec, ktoré však museli cez žst. Česká Lípa hl.n. prechádzať úvraťou a pokračovať ďalej cez pomerne vyťaženú žst. Česká Lípa město (napr. v GVD 1979/1980 v nej bolo 25 vlakov východzích, 27 končiacich a 39 prechádzajúcich).


Cestovný poriadok: posledný s a prvý bez žst. Česká Lípa město: časová úspora u rýchlikov
je zjavná; zbierka Peter Bado

Táto stanica nemala odchodové návestidlá a vzhľadom na blízkosť hlavnej stanice (krajné výhybky sú od seba vzdialené približne 450 m) tu existovala pozoruhodnosť: odchodové návestidlo hlavného nádražia bolo súčasne vchodovým do „mesta“ a vchodové do hl.n. bolo súčasne odchodovým z „mesta“, pričom každá stanica si ovládala „svoje“ vchodové návestidlo a vchodové návestidlo hl.n. malo navyše svoju vlastnú predzvesť na libereckom záhlaví „mesta“.

Život stanice spestroval i náležitý posun s miestnou záťažou a k bezproblémovému súžitiu mesta a železnice nepridali ani priecestia na oboch zhlaviach stanice. Riešením tejto situácie bola preložka trate, ktorá úvrať odstraňovala a nová spojka odstraňujúca novú úvrať medzi Bakovom nad Jizerou – Libercom, vtedy dôležitá pre nákladnú dopravu.


Stanica Česká Lípa město © Peter Bado

Stanica Česká Lípa město sa tak stala koncovou a prestala slúžiť osobnej doprave. Stalo sa tak pri prechode na GVD 1989/1990, ktorý vošiel v platnosť 28. mája 1989. Trať smerom na Liberec bola vo väčšine svojej dĺžky znesená a neskôr z časti premenená na cyklocestu. Stanica sa však naďalej využívala v doprave nákladnej, v neposlednom rade i na odstavovanie nadbytočných a zrušených nákladných vozňov čakajúcich na zošrotovanie. I toto využitie však postupom času klesalo a s klesajúcim využitím stanice bolo redukované i jej koľajisko, až napokon nastal nevyhnutný koniec - trať Česká Lípa hlavní nádraží – Česká Lípa město bola v roku 2010 oficiálne zrušená.

Napriek svojmu „papierovému“ zrušeniu tento úsek stále fyzicky existuje. Mesto Česká Lípa má záujem stanicu odkúpiť a pozemky využiť pre vlastné potreby, doterajšie rokovania s ČD a SŽDC však zatiaľ uviazli pri jednaní o cene. Rekonštrukcia žst. Česká Lípa hl.n., ktorá zásadne zmení jej tvár, sa koľají tzv. „Lovosického nástupišťa“, z ktorých pôvodná trať vychádzala, prakticky nedotkne a tak i žst. Česká Lípa město ostane stále fyzicky napojená na železničnú sieť. Kto vie, na ako dlho...


„Českolipské“ zhlavie žst. Česká Lípa město © Peter Bado

Zdroje:

  1. Českolipské proměny v obrázcích: Hlavní nádraží
  2. Českolipské proměny v obrázcích: Městské nádraží
  3. Lokálky Č. středohoří (trať Lovosice - Č. Lípa)
  4. Nákladní doprava na Českolipsku v GVD 2004-2005, SPŽ
  5. Diskuse K-report - Archiv diskuse Tratě pod Jedlovou do 05. 3. 2015
  6. Atlas drah České republiky, druhé vydání, kolektiv autorů, Dopravní nakladatelství MALKUS, Praha 2006

Úvodná snímka: Stanica Česká Lípa město © Peter Bado

Peter Bado


Galéria k článku

Počet: 30    

Foto Česká Lípa hl.n. – vpravo tzv. „lovosické nástupiš ...

Foto Česká Lípa hl.n. – pestré typy, pestré farby; 5.12 ...

Foto Česká Lípa hl.n. – „lovosické nástupište“. Dnes tu ...

Foto ... voľakedy vpravo a neskôr rovno pokračovali. Ná ...

Foto Trať do žst. Česká Lípa město: začiatok konca; 5.1 ...

Foto Pohľad z druhého konca; 5.12.2015 © Peter Bado

Foto Traťový úsek ako zrušený zatiaľ nevyzerá... ; 5.12 ...

Foto Pohľad na žst. Česká Lípa město od hl.n. – prieces ...

Foto Česká Lípa město, „českolipské“ zhlavie; 5.12.2015 ...
nasledujúce obrázky »
Súvisiace odkazy

Diskusia

Pozn.: Názory diskutujúcich sa nemusia zhodovať s názormi VLAKY.NET.

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj diskusný príspevok s obrázkom

Príspevky: 28     Stránky: / 2     Výpis:    
» tratovak Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 8 180 15.7.2016 10:38
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Skoro zabudnutá stanica – Česká Lípa město

V súvislosti s prestavbou hl. n. ožilo mesto: http://www.k-report.net/presmerovani/?prispevek=3591301

??? 9.1.2016 8:09
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Skoro zabudnutá stanica – Česká Lípa město

Ok, díky za info.

» tratovak Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 8 180 8.1.2016 15:01
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Skoro zabudnutá stanica – Česká Lípa město

S tou stavbou nemám nič spoločné, takže možem odpovedať iba na to, čo vyčítam zo situácie:

kol. č. 7 - už.dl. 473 m; 9 a 11 - už.dl. 393 m

nást. 1 - dl. 100 m + rezerva na predĺženie smer Liberec 10 m; 2 - dl. 150 m; 3 - dl. 125 m + rezerva 25 m

Cesťáky nebudú.

Pri koľaji 202 je nejaké úprava terénu, medzi 204 a 206 nové 4 svetlá, inak sa tam nerobí nič. Celá táto oblasť je "krytá" pred angličanom Se12 a Vk3.
-----------------
Čo by ešte mohlo zaujať sú traťové rýchlosti:
Na Bakov 110/100 v oblúku za stanicou, ďalej 120/110
Na Liberec 100 v oblúku, potom 120
Na Lovosice 60 hneď za angličanom, do stanice ale 70
Na Děčín 80
Na Rumburk 70

Sú tam počítače náprav. Viac z toho nevyčítam. Ale keďže je tam viac ako 100 km/h, tak to tam nejak bude musieť "kódovať"...


??? 8.1.2016 13:35
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Skoro zabudnutá stanica – Česká Lípa město

tratovak: Jestli budete vědět, mám několik doplňujících otázek. Jaké budou délky nákladních kolejí 7, 9 a 11? Jak dlouhé budou nástupiště a budou dělena cesťáky? Koleje 202, 204 a 206 budou zahrnuty do SZZ a budou nějak upravena současná nástupiště? Jeden čas zmiňované spojky u Okřešic se asi vkládat nebudou, že? A SZZ předpokládám ESA44 a TZZ nějaký typ AH bez návěstního bodu (tam, kde doposud není)?

» tratovak Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 8 180 6.1.2016 10:55
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Skoro zabudnutá stanica – Česká Lípa město

Ešte ma napadla jedna vec. Viem si predstaviť, že by sa na meste robila montáž/demontáž/regenerácia koľajových polí a výhybiek pre hl.n.. Technicky to sprevádzkovať nie je problém. Ale ako by to bolo legislatívne? Ak je to raz zrušené, dá sa to nejak odzrušiť? Može mi niekto zakázať, aby som tam išiel?

» houslista Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 188 6.1.2016 10:12
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Skoro zabudnutá stanica – Česká Lípa město

V souvislosti s přeložkou ČL – Vlčí Důl se tehdy také uvažovalo o změně zaústění lovosické trati (087). Měl být zrušen ten již nepotřebný přesmyk přes tratě 080 a 086 a lovosická trať měla být zaústěna do hl.n. přímo od jihu. V souvislosti s tím mělo být zrušeno i lovosické/liberecké nástupiště.
Tak se divím, že do té plánované velké rekonstrukce hl.n. teď nezahrnuli i tuhle stavbu.

RE: Skoro zabudnutá stanica – Česká Lípa město

» tratovak Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 8 180 6.1.2016 8:11
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Skoro zabudnutá stanica – Česká Lípa město

miskovlza1 - v pomockách GVD som túto stanicu už nenašiel - najstaršie mám z r. 2004. Ako to tam ale si vyzerá (ja som nemal čas to tam všetko v tráve hľadať) sa dá vidieť tu: https://mapy.cz/s/p3Yw Ak sa prepne letecká mapa 2003, tak sú tam ešte vozne, aj v dielňach.

PIDA - sem s ním - schém nie je nikdy dosť...

» wxdf Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 429 5.1.2016 21:27
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
Tak má vypadat nové hlavní nádraží

http://www.dnoviny.cz/zeleznicni-doprava/nove-nadrazi-v-ceske-lipe-postavi-spolecnost-skanska» houslista Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 188 5.1.2016 21:21
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Skoro zabudnutá stanica – Česká Lípa město

Pěkný článek.

To „lovosické“ nástupiště na hl.n. bylo původně „liberecké“ nástupiště a ve staničním rozhlase to tak hlásili ještě dobrých 10 let po zprovoznění žízníkovské přeložky.
Měl jsem to štěstí a několikrát mám projetou i původní trať přes ČL město a Dobranov.

O stavbě té přeložky zprovozněné v květnu 1989 jsem tehdy neměl ani tušení a když jsem pak jednoho dne v září 1989 odjížděl z tehdy pořád „libereckého“ nástupiště na hl.n. vlakem do Lovosic byl jsem dost zmaten, když vlak na vedlejší koleji, co měl jet do Liberce, odjel taky ve směru Lovosice. Už jsem si myslel, že jsem nastoupil do špatného vlaku, vylezl jsem tedy ven a zeptal se výpravčího, jestli je to opravdu vlak do Lovosic, což mi potvrdil. Tu záhadu vlaku do Liberce odjíždějícího směrem na Lovosice mi vysvětlil až asi o měsíc později článek v časopisu Železničář, kde se právě o té přeložce psalo.

Původní trať přes Dobranov pak ještě sloužila několik let jako odstavná kolej pro nepotřebné nákladní vozy, cyklostezka je tam relativně krátce.


» kamilk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 2 318 5.1.2016 19:56
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Skoro zabudnutá stanica – Česká Lípa město

Pekné čítanie, železničná archeológia vždy zaujme.

nasledujúce príspevky »