Slovenské železnice na stenu

29.12.2015 8:00 Bc. Jozef Gulík

Slovenské železnice na stenu

V období pred vianočnými sviatkami spravidla býva v ponuke o čosi viac literatúry než inokedy. Ešte stále totiž býva vhodným darčekom pod stromček. Dnešná aktualita síce nebude o knihách, aj Vianoce sú už za nami a ponúkať vám budeme tlačovinu z iného súdka, ale stále pôjde o železničnú tému. V skratke: v týchto dňoch práve vyšla podrobná nástenná mapa železníc na Slovensku.

 

 

 

 

Spomínaná nástenná mapa, ktorá vyšla 28. decembra 2015, v mierke 1:350 000, má fyzický rozmer 80 x 140 cm. Môže sa dodávať alternatívne s dvoma násuvnými plastovými lištami a dvoma háčikmi alebo bez nich, podľa výberu.

Zanesené sú do nej slovenské železničné trate, ktoré majú alebo v minulosti boli prevádzkovaném ako štátne železnice alebo mali obdobný štatút. Farbou, resp. typom čiary sú trate delené s ohľadom na rozchod, počet traťových koľají, elektrifikáciu a rozlišujú sa tiež existujúce, nedostavané a zrušené trate (významnejšie preložky).

Detailnosť spočíva najmä v objektoch. Objektmi sú myslené železničné stanice (dopravne), zastávky, nákladiská, zastávky s nákladiskom, výhybne, zastávky s výhybňou a odbočky. Okrem toho v mape, ako určitú formu pridanej hodnoty, opäť nájdeme aj zrušené objekty.

Pri zanášaní jednotlivých objektov do mapy dostal vždy prednosť aktuálny stav pred stavom historickým, ktorý plní len druhotnú funkciu. Vysvetlené na príklade - nie je momentálne podstatné, či vo Svätom Jure bola v minulosti stanica, ale prednosť má informácia, že v súčasnosti je na danom mieste zastávka, a preto je v mape zaznačená iba zastávka. Ak ale medzičasom došlo k úplnému zrušeniu objektu na danom mieste, zaznačená bude podľa možnosti najvyššia úroveň, dosiahnutá v minulosti. Ako príklad môžu poslúžiť Ožďany na bývalej trati Poltár - Rimavská Sobota, ktoré ku koncu prevádzky mali podobu obyčajnej zastávky, ale v minulosti existovali aj ako stanica (dopravňa), a preto sú už ako zrušený objekt zaznačené práve takto. Podobne aj názvy pri zrušených objektoch nemusia zákonite rešpektovať posledný platný, ale namiesto neho taký, pod ktorým objekt figuroval dlhšiu dobu alebo pod ktorým je verejnosti známejší.

Aktuálny stav platí ku koncu roka 2015 a bol spracovaný podľa najnovších tabuliek traťových pomerov (najnovšieho stavu) - v čase grafickej uzávierky dokonca s miernym predstihom. V mape preto nájdeme napríklad už zmenené názvy zastávok Strečno-Nezbudská Lúčka, Šútovo-Ratkovo, zrušený úsek Dražovce - Lužianky alebo aj nedávno otvorený terminál v Moldave nad Bodvou.

Informačnú hodnotu mapy dopĺňajú výrezy významnejších, resp. zložitejších železničných uzlov, čísla jednotlivých tratí, pod ktorými figurujú nielen vo verejnom, ale aj v služobnom cestovnom poriadku, úseky od štátnej hranice po prvú zahraničnú dopravňu a napokon súčasné hranice oblastných riaditeľstiev ŽSR.

Mapa bola vytlačená na matný kriedový papier 350 g/m2. Ako taká - aj s prihliadnutím na jej obsahovú stránku - môže byť zároveň estetickým doplnkom, vhodnou informačnou pomôckou, ako aj zaujímavým študijným materiálom o súčasnom a historickom stave, a to nielen pre služobné účely, ale úplne rovnako poslúži aj nám, radovým fanúšikom železníc.

Čo sa týka historických objektov, vychádzalo sa z náročného porovnávania viacerých zdrojov, často však do istej miery zahmlených alebo rozporuplných. Nie je preto v oblasti zrušených objektov vylúčená nepresnosť, ale cieľom bola snaha zaniesť do nej všetky, o ktorých existencii sa vedelo. Napriek tomu alebo aj vďaka tomu - záleží od uhla pohľadu - veríme, že ponúkame toho času jednu z najlepšie spracovaných nástenných máp slovenských železníc.

Cena mapy je alternatívne 16 € (s dvoma plastovými lištami a dvoma háčikmi na zavesenie) alebo 14 € (bez plastových líšt a háčikov), plus poštovné.

Mapu si môžete objednať (a dohodnúť spôsob a formu doručenia) prostredníctvom "vlakyneťáckeho" emailu:

jozef.gulik@vlaky.net  alebo emailu:  dopravnaliteratura@post.sk

Neskoršie by mala byť k dispozícii aj v predaji zákazníckych centier ZSSK.