Vzpomínka na provoz úzkorozchodné dráhy Wolkenstein - Jöhstadt

7.12.2015 8:00 Helmut Böhme

Vzpomínka na provoz úzkorozchodné dráhy Wolkenstein - Jöhstadt

Když jsem v 70. letech studoval v Drážďanech, měl jsem někdy čas i ve všedních dnech vyrazit na výlet s jízdním kolem. Abych nemusel šlapat do kopce, jel jsem jednou ranním vlakem do tehdy ještě fungující stanice Reitzenhain. Ani u hranice spřáteleného Československa člověk neměl pokoj, a tak mě hned po vystoupení otravoval pohraniční uniformovaný tajtrlík.

 

 

 


Chtěl, abych mu ukázal občanský průkaz a řekl, odkud a kam jedu. S vysvětlením, že jsem železniční fanda a hodlám navštívit železniční tratě se ale uspokojil. Nejprve jsem se vydal do stanice Oberrittersgrün, kde jsem ale musel zjistit, že úzkokolejku do Grünstädtel už zrušili. Nyní je na areálu bývalého nádraží úzkorozchodné muzeum. Z Grünstädtelu jsem chtěl pokračovat vlakem do Wolkensteinu, dozvěděl jsem se ale, že od Walthersdorfu bude NAD. Tak jsem váhal, zda vůbec pojedu vlakem, ale železničář ze služebního vozu na mně křičel v i pro mne těžko srozumitelném krušnohorském nářečí „Kumm, stag aaa, mir ham kaa Zeit“ (Koukej nastoupit, nemáme čas), tak jsem nastoupil a z Walthersdorfu jsem potom jel na kole. Ve Wolkensteinu jsem potom měl ještě dost času se rozhlédnout a něco vyfotografovat.


Stroj 99.1583 zbrojí před remízou


 Neznámá 99.1 na normálněrozchodném voze asi pojede na opravu


Sněhový pluh


Celkový pohled na nádraží


 Nákladní vlak s normálněrozchodnými vagóny na podvalových vozech se chystá
na cestu do Niederschmiedebergu


Přípojný vlak odjede do Karl-Marx-Stadtu


Vyrážíme po splítce …


 … a po kilometru ji opouštíme


Mechanické vjezdové návěstidlo

Předchozí snímek jsem pořídil z patrového vozu (později jsem totiž měl přítelkyni, sloužící na stavědle v Meklenbursku, které jsem tu trať ukázal a byla z toho nadšená).


Podivné odstavené vozy ve Wolkensteinu

Domnívám se, že asi sloužily za přepravu chladniček s podniku DKK v Niederschmiedebergu, což byl největší objem nákladní přepravy na té trati.


V 80. letech se chladničky přepravovaly v normálněrozchodných vozech


Rychlostník s nulou kázal vlaku zastavit, neboť' průvodčí musel ručně zapnout
světelnou signalizace na přejezdu


Ve stanici Steinbach musely „meyerky“ dobrat vodu, proto tam byla vodárna, existující
dodnes


V té stanici se vykládalo i uhlí


Konečná Jöhstadt

Ve skutečnosti však trať končila až před státní hranicí s ČSSR.


Konec tratě

Trať tam vedla přes most a sloužila k obsluze vleček. Existovaly dokonce plány na prodloužení tratě do Čech, avšak k jejich realizaci nikdy nedošlo. Na pozdější podobu oněch míst se můžete podívat na stránkách o Preßnitztalbahn o posledních dvou úsecích: Wolkenstein - Niederschmiedeberg a Niederschmiedeberg - Jöhstadt Ladestelle.

Někdy se mne lidé ptali, co může na mém koníčku zajímavé. Odpověděl jsem, že už z jízdního řádu se dají vyvodit všelijaké zajímavosti a oni se tomu divili. Tak jsem třeba poukázal na tento jízdní řád.


Jízdní řád z roku 1973

Začínáme ráno o 3:00 hod. v Jöhstadtu. Vozy pro vlaky 3101 a 3103/3107 musí přivézt vlak 3116 předcházejícího dne. Takže aspoň dvě lokomotivy tam musejí mít. I časová poloha vlaku 3101 je divná, neboť má přípoj ve Wolkensteinu až v 5:06 hod. do Karl-Marx-Stadtu. Proběhne na trati křižování? Ano, jednou. A kde? Samozřejmě tam, kde jsou přibližně stejné časy, tj. 5:23/5:26 hod. v Niederschmiedebergu. A který vlakový personál má za úkol ručně přehodit výhybky a přivolat druhý vlak? To může byt personál vlaku 3102, neboť podle času vlaku 3112 je jízdní doba z Großrückerswalde do Niederschmiedebergu 8 min, z toho vyplývá, že 3102 má pětiminutový pobyt.

I vlak 3106 musí odvézt 2 soupravy, neboť po příjezdu v 10:56 hod. už nic nepřijede, za to ale odjedou 2 vlaky: 69959 v v sobotu a neděli, což je podle čísla nákladní vlak přepravující cestujících, který má pro posun v Niederschmiedebergu pobyt od 13:20 do 13:45 hod., ve všedních dnech jede 3111 a potom denně 3113. A co to je za podivný vlak 3112, který končí v Niederschmiedebergu a ani nejede nazpět? Souprava by se dala spojit s vlakem 3113 a vracet se do Wolkensteinu, logičtější by ale bylo, kdyby pokračovala do Jöhstadtu a točila následujícího dne na 3101.

Všechno bylo ale úplně jinak – dřív totiž jel ještě vlak z Wolkensteinu s příjezdem do Jöhstadtu ve 2:51 hod. V televizi máme relace „Aussenseiter - Spitzenreiter“ , kde mohou diváci klást zvědavé otázky, a tak se jednou někdo ptal, kdo takovým vlakem vlastně jede. Tak ti šaškové tam poslali kamerový tým do zastávky na znamení, kde pískáním a skákáním na sebe upozornili. Vlakový personál jim sdělil, že většinou jedou prázdní, ale vlak jet musí, protože se otočí na vlak 3101 a kromě toho jednou opravdu cestující měli, když se z diskotéky vraceli domů.

No a jak trať dopadla? Nejprve skončila veškerá doprava Niederschmiedeberg – Jöhstadt pro zlý technický stav, potom zastavili osobní dopravu Wolkenstein – Niederschmiedeberg a jako poslední skončila i přeprava chladniček z Niederschmiedebergu. Když potom vytrhávali koleje, postavili na trať dokonce policajty, kteří měli za úkol odhánět anebo zatknout šotouše, co chtěli to fotit. Prý byly proti zrušení dráhy silné protesty a jistý soudruh z okresu chtěl takové jednání potlačit. To ale nebyl úplný konec tratě, neboť část Steinbach – Jöhstadt byl v 90. letech obnoven a slouží nyní jako muzejní dráha, kterou navštěvují i čeští šotouši, jak jsme zaznamenali i na tomto místě.

Na sám závěr přidávám ještě odkaz na mé veřejné album k tématu.

Súvisiace odkazy